Aktuāli notikumi 2023./2024. 1.semestris

Jaungada sveicieni 

2023.gada  29.decembrī  skolas  aktu  zālē   virmoja    Jaungada sveicieni, dziesmas un  mazas aktiermākslas  parādes. Kopīgajā  gada  noslēguma  pasākumā  tikās    visi skolas  darbinieki. Svētku burvību saksofona skaņās radīja  skolotājs Jevģēnijs  Tadello. Sekoja  skolas  metodisko  jomu  skolotāju  jautrās uzstāšanās, jo  skolotāju dziedājums ,dzejas lasījums, anekdotes “ iz skolas  dzīves“ varēja  piepildīt  aktu zāli ar svētku sajūtu. Katram pa siltam smaidam, kolēģu sarūpētai  dāvaniņai.

Paldies par siltumu, sirsnību  un sirsnīgām sarunām pie  kūpošas  kafijas tases ar pīrāgiem  un svētku putru!

Laimīgu, veselīgu un pozitīvu  notikumu piepildītu Jauno 2024.gadu!

Paveikt nepaveicamo,

Saglabāt neiespējamo,

Par spīti ikdienišķībai – Izplaucēt brīnumu dzīvē,

Par spīti grūtumam –

Laimīgiem būt!

/L. Brīdaka/ Skolas  direktore M. Micķeviča

Pasakas komanda saka Paldies: 77 izrādes dalībniekiem, tehniskā atbalsta nodrošinātājiem, māksliniekiem, mūziķiem, skolotājiem, skolas ēdnīcas un tehniskajiem darbiniekiem un skolas administrācijai.

LAIMÌGU JAUNO GADU!!!

Priecīgus Ziemassvētkus

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā  gaisma spožāk  iedegas Ziemassvētku laikā. Skolēni, vecāki, viesi pulcējas sapostajās skolas telpās, lai pateiktu, ka tuvojas gada visbaltākie svētki - Ziemassvētki.

Lai mums  un  jums vienmēr SPOŽA gaisma logos, kura spēj sasildīt pašus un vēl citiem siltumu dot! Lai spējam paši iedvesmoties un iedvesmot citus veikt svētīgus darbus šajā Ziemassvētku laikā!


“No sirds  uz sirdi…”!

Ziemassvētki ir īpašs laiks, kad varam  palīdzēt sajust brīnumu,  radīt siltumu un patiesu prieku. Paldies  ikvienam   skolas skolēnam, skolotājam ,tehniskajam  darbiniekam ,kuri iesaistījās  akcijā  “No sirds  uz sirdi…”!

Lai  mūsu  “nieks”   spēj  radīt pozitīvas  emocijas  Krāslavas  novada  pansionātu “Skuķi”   un   “Priedes”   veco ļaužu iemītniekiem!

Vairosim labo kopā!

Veselīgu, veiksmīgu  Jauno   2024. gadu vēl   Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas   saime!

Projektā “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” īstenojamās aktivitātes Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā

“Sabiedrība par atklātību ­– Delna” (Delna) piedāvātajās  aktivitātēs  9.-12 klašu  skolēni iesaistījās no 2023. gada septembra līdz decembrim. Tika  izmēģinātas daudzveidīgas aktivitātes un materiāli par skolas ikdienu. Tos var integrēt skolas mācību procesā  un arī ārpusstundu darbā. Noslēgumā  notika   tikšanās  ZOOM  ar Trīni Žagari(pētnieci un projektu vadītāju no Sabiedrība par atklātību – Delna)   un  Juliannu  Moisejenoku (Krāslavas   novada  pašvaldības  Jaunatnes  lietu  speciālisti),skolotāju  Iju  Karoli  un skolēniem, lai  pārrunātu  svarīgus punktus – gan par to, kas  jau šobrīd ir izdevies  un motivētu skolēnus domāt  par nākotnes mērķiem.

“e-TAP+”

Ziemassvētku laiks ir laiks pārdomām, sirdsmieram un pateicībām. Patiesi ceram, ka gada izskaņā ir gandarījums un lepnums par līdz šim paveikto, jo jums noteikti ir par un ar ko lepoties!

Vēlamies pateikties par Jūsu skolas iesaisti Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas universitātes īstenotajā tikumiskas audzināšanas projekta “e-TAP+” īstenošanā un skolēnu morālās izaugsmes veicināšanā! Pielikumā sūtām pateicības apliecinājumu, ko varētu pielikt pie skolas ziņojumu dēļa vai ielikt mājas lapā!

Jūs darāt lielu un Latvijas sabiedrībai nozīmīgu darbu gan īstenojot mācību saturā paredzēto, gan papildinot to ar mūsu programmas piedāvātajām nodarbībām. Būsim pateicīgi, ja turpināsiet iesākto sadarbību un popularizēsiet mūsu programmu arī savu kolēģu vidū, jo programma ‘e-TAP’ ir brīvi pieejama visiem skolotājiem projekta platformā, Latvijas Universitātes vietnē www.arete.lu.lv. Mūsu programma ir plaši izmantota, jo 2022. gadā to apmeklēja vairāk nekā 5600 unikālo lietotāju.

Vēlamies arī informēt, ka decembrī tika izdots mūsu projekta otrais populārzinātniskais ziņojums, kas ir pieejams LU repozitorijā brīvpieejā. Ideja, ka projektā piedāvājam izkopt skolā un ģimenēs tādu domāšanas veidu, kas vērsts uz izpratni par laimi un prieku, ko dod tikumiska izaugsme, pievēršot uzmanību katra cilvēka, arī bērnu, morālā potenciāla attīstīšanai, ieguva diezgan plašu rezonansi arī sabiedriskajos medijos, kā var lasīt šajā intervijā laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” un populārā ziņu raidījumā “900 sekundes" (TV3). 

eTwinning projektā ‘’The Best Ever Online Restaurant’’ 

8_a.docx

3.Advente

 Grāmata ir cilvēka labākais draugs

    Katrs bērns zina, ka grāmata ir cilvēka labākais draugs. Kopš agras bērnības vecāki lasa bērniem grāmatas. Lai vairāk uzzinātu par grāmatām, 8. decembrī 3.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Krāslavas novada centrālo bibliotēku.

Bibliotēkas darbinieki laipni sagaidīja skolēnus. Trešklasnieki ar lielu interesi klausījās bērnu nodaļas vadītājas Viktorija Urbanovičas stāstu.

Viņa iepazīstināja bērnus ar brāļu Grimmu daiļradi. Brāļi Grimmi  ir slaveni vācu rakstnieki, kuri ir vākuši un izdevuši daudzas jo daudzas bērnu pasakas. Tās pasakas ir pazīstamas visā pasaulē un tiek atzītas par īstiem bērnu literatūras šedevriem.

Liela dāvana bija tikšanās ar brāļu Grimmu pasaku ilustratoru Dāvidu Babrovski. Viņš pastāstīja bērniem par savu aizraušanos ar zīmēšanu un parādīja brāļu Grimmu grāmatu, kuru ilustrēja. Bērniem bija iespēja izkrāsot paša autora zīmējumus. Pēc aizraujošas zīmēšanas bērni apskatīja Dāvida oriģinālo zīmējumu izstādi.

Bērni varēja arī iepazīties ar jauniem žurnāliem un grāmatām. Vēlamies pateikties bibliotēkas darbiniekiem, Viktorijai Urbanovičai un Dāvidam Babrovskim par aizraujošo ceļojumu pasaku pasaulē.

                                                         Daina Strupiša un Oksana Zaikovska

2.Advente

Tikšanās ar Valsts prezidentu Rīgas pilī

   Jau vairākus gadus Valsts prezidenta kanceleja aicina mūs, Latvijas skolēnus, iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot valsts svētku uzrunu tautai. Tā ir laba iespēja izteikt savas domas, vēlēšanos, sapņus par to, kādu mēs gribētu redzēt mūsu dzimteni, un tā ir laba iespēja visiem darbu autoriem viesoties Rīgas pilī.

   4.decembrī es kopā ar tēvu piedalījos īpašā pasākumā Rīgas pilī, kur  Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pateicās Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursa dalībniekiem – 10.–12. klašu skolēniem. Uzrunājot mūs, prezidents bija pateicīgs par to, ka šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 358 skolēnu uzrunas.

   Katrs no uzrunu autoriem saņēma atmiņai atklātni ar skaistu novēlējumu: “Mūsu dzīve sastāv no daudzām mazām un lielām sapņu pilīm un skaistiem mirkļiem. Lai jauni sapņi, jauna apņemšanās darīt lielo un skaisto 2024.gadā! Mierpilnus Ziemassvētkus un labiem darbiem piepildītu Jauno gadu!”

   Prezidentam varēja uzdot jautājumus, un tie bija dažādi – par lauku skolu konkurētspēju, demogrāfijas jautājuma risināšanu, politiķu godprātīgumu, jauniešu drošības sajūtu, prezidenta iecienītākajām grāmatām.

   Pēc sarunas ar prezidentu notika meistardarbnīca, kurā aktrise un runas pedagoģe, kā arī videogrāmatas “Runā droši” autore Zane Daldiņa atklāja noslēpumus par uzstāšanos auditorijas priekšā. Kā labāk uzstāties un veiksmīgi darīt zināmu savu domu citiem? Kā sevi sagatavot, lai publikas priekšā justos labi un droši? Kā vingrināt balsi un artikulācijas aparātu?

 

  Tad mēs devāmies ekskursijā pa Rīgas pili. Bija interesanti apskatīt to no iekšpuses, apstaigāt zāles un aplūkot Latvijas prezidentu portretus, viņu dāvanu kolekcijas.

   Šī tikšanās pilī bija emocionāli aizkustinošs pasākums, kurā mēs guvām gan jaunas zināšanas, gan svētku sajūtu.

Anastasija Vanaga, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  11.klases skolniece

Foto: Mārtiņš Vanags

Foto no mājas lapas president.lv

Dalība Vispasaules AIDS dienas konkursā

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  9.a klases  komanda  piedalījās Vispasaules

AIDS dienas konkursā  „HIV nešķiro - tas attiecas arī uz TEVI” Daugavpilī.  Konkurss tika rīkots ar mērķi veicināt jauniešu informētību par HIV/AIDS pasaulē un Latvijā, palielinot atbildību par savu veselību un uzvedību, lai izsargātos no inficēšanās, kā arī veicināt aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos.

To rīkoja Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komiteja. Mūsu  skolas  komanda  šajā   interaktīvajā konkursā, kas veltīts 1.decembrim - Pasaules AIDS dienai  piedalījās  pirmoreiz. Pasākumā, kurš notika Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā,11 komandas piedalījās dažādos zināšanu, praktiskajos un radošajos konkursos par HIV/AIDS un ar to saistītām tēmām. Konkursos tika vērtētas zināšanas, prasme analizēt statistiskos rādītājus un izvērtēt situācijas saistībā ar HIV/AIDS.

Mūsu komanda sīvā cīņā saņēma Atzinību. Paldies mūsu skolniecēm: Elizabetei-Sendijai Krīviņai, Marijai Dregišai, Valērijai Morehai, Milānai Latkovskai, Ksenijai Čursinai!

 

Bioloģijas skolotāja Everita Krīviņa

Foto: Anatolijs Soldatjonoks

Citādāka  stunda

Šodien  5.a  un   5.b  klases  skolēniem  bija  stunda   ar     Regīnu  Indriķi  un  Diānu  Selecku  no  Dabas aizsardzības pārvaldes. Viņas iejutās  mūsu  skolotāju  lomā.    Novembra beigās sākas Ziemassvētku izpārdošanas un pasauli arvien vairāk pārņem

t.s. Melnās piektdienas atlaižu un iepirkšanas bums. Tas aizsākās Ziemeļamerikā, bet

nu ir pārņēmis arī Eiropu – mums visiem tiek piedāvātas lietas ar milzīgām atlaidēm,

un cilvēki arvien vairāk krīt kārdinājuma pirkt to, kas visiem nebūt nav vajadzīgs.

Pēc  nodarbības  mēs  izpratām  vairāk:

Diena bez iepirkšanas ir atgādinājums samazināt patēriņu ne tikai vienu dienu

gada, bet visu cauru gadu.

• Tā ir iespēja pavaicāt sev – vai tiešam viss  iekārotais ir nepieciešams?

Varbūt varam lietas labot, nomāt vai aizņemties no kaimiņiem, tādā veidā

samazināt savus izdevumus un jaunu priekšmetu ražošanai nepieciešamos dabas

resursus.

• Diena bez iepirkšanas ir arī protests – mums nav jāpērk un jāpatērē, lai justos labi

un pavadītu laiku jēgpilni. Katrs no mums var mainīt savus personīgos paradumus

un aicināt to darīt arī citiem.

Aktīvi darbojamies  grupās  un  piedāvājām  savas  idejas  veselīgai  iepirkšanai. Mums patiešām ir  ko  piedāvāt  arī  citiem: apmeklēt  koncertu vai noorganizēt to pašiem, sarīkot  klases  ballīti  no  tikai vietējiem produktiem, ziedojiet laiku tiem, kuri ir vientuļi  un ttl.

Noslēgumā  nācām  pie  atziņas, ka  pēc  iespējas   vairāk  ir  jāpavada  laiks  ar  draugiem, domubiedriem un savu  ģimeni.

Kopā ar skolēniem  darbojās   skolotāja  J. Sergejenko

Foto: M.Micķeviča

1.Advente

"Ziemassvētku ekspresis" 

Šorīt skolā viesojās "Ziemassvētku ekspresis" Ata Ieviņa izpildījumā. Ziemassvētku dziesmas dažādās valodās, interaktīvie uzdevumi ar mūzikas instrumentiem un kopā dziedāsana padarīja 1. Adventes nedēļas sākumu burvīgu un neatkārtojamu. Pasākums notika Skolas Somas ietvaros. 

Spēlēt dambreti. Kāpēc?

Dambrete pamatoti tiek atzīta par vienu no daudzpusīgi visattīstošākajām prāta spēlēm. Tā veicina loģisko un telpisko domāšanu, uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu. Dambrete iemāca analizēt, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumus un rīkoties, pēc tam uzņemoties atbildību par savu izvēli. Šī spēle iemāca priecāties par uzvarām, bet pieņemt arī sakāvi, neuztverot neveiksmi kā nelaimi, bet tieši pretēji - kā pamudinājumu kļūt vēl labākam.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā starpbrīžos skolēni un skolotāji labprāt uzspēlē kādu dambretes gājienu. Ar interesi skolēni apmeklē šaha un dambretes pulciņu. ”Kļūt par uzvarētāju dambretē, protams, ir patīkami un tas ir viens no treniņu mērķiem,” teic Ksenija  Minkeviča, kura  spēlē  kopš  sākumskolas. Ar tādu  mērķi  devāmies  uz  Latgales  reģiona   skolēnu  sporta  spēlēm  dambretē. Veiksme  uzsmaidīja  Ksenija  Minkevičai (3.vieta), Zaharam  Dijanovam  (3.vieta)  un  visa  komanda Zahars  Dijanovs,Maksims  Kazlauskis, Ksenija Minkeviča un Marika Krīviņa U-19(juniori)  ieguva  3.vietu.  U-16 (kadeti) komanda  cieta zaudējumu. Kā  saka  Stefans Gorns :” Taču guvām lielisku praksi prāta divcīņās!’’ Vēl būtiskāk ir tas, ka dambretes spēlē apgūtās prasmes, ļauj pilnveidoties arī citās jomās un turpina būt noderīgas visas dzīves garumā.


Skolotājs Ēriks Zaikovskis

Foto  Ēriks Zaikovskis

Šaha cīņa

Krāslavas Varavīksnes vidusskola sveic savus skolēnus - jaunos šahistus,kas guva godalgotas vietas Krāslavas novada šaha turnīrā 25.novembrī.Paldies par ieguldīto darbu šaha pulciņa skolotājam Ērikam Zaikovskim!

1.vieta -Stanislava Abramova., 2.vieta -Sofija Vanaga. 2.vieta -Raimonds Spiridonovs, 3.vieta -Miroslavs Baženovs.

 STARPTAUTISKAIS eTWINNING PROJEKTS  SKOLĀ

8.a klases skolēni turpīna darbu ar eTwinning projektu ‘’Vislabākais tiešsaites restorāns’’ (The  Best Ever Online Restaurant).

Novembra mēnesī mūsu mērķis bija dod nosaukumu tiešsaites restorānam. Bija dažādi nosaukumi, mēs izvēlējāmies Eiropas stils (European Style),  Garšvielu šķēle(The Slice of Spice).

Mēs aizsūtījām mūsu nosaukumus, tagad mēs balsojam par vislabāko tiešsaites restorānu 15 nosaukumiem no  Francijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas dalībniekiem.

Mums jāpadomā par restorāna logo , tad mēs uzzīmēsim un piedalīsimies balsošanā par visskaistāko logo tiešsaites restorānam.

Decembra mēnesī mūsu darbs  e-grāmata ar Ziemassvētku ēdienkartēm. Katra projekta valsts sagatavo 3-4 slaidus par tradicionālo Ziemassvētku ēdienkarti savā valstī (Powerpoint).

Paldies par palīdzību  8.a klases skolniecēm Anastasijai Čubrevičai, Nikolai Žukovai.

Lai mēs būtu aktīvi un sabiedriski nākotnē!

Jeļena Kļimova, svešvalodas skolotāja


Skolotāji tiekas pedsēdē

“Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz kompetencēm virzīta mācību stunda, kas veicina skolēnu pāreju uz mācību priekšmetu apgūšanu valsts valodā, paaugstinot latviešu valodas kompetenci “.

Gatavojoties   pedsēdei  skolas   direktore   veica skolēnu  vecāku  un skolēnu  aptauju par to, ko skolā māca  un kā  māca. Daudzu  jautājumu  atbildes  ir  ļoti  līdzīgas  gan skolēniem, gan vecākiem. Katrs  skolotājs   iesniedza  līdz pedsēdei  savas   jomas  vadītājai praktisku   piemēru no sava  mācību priekšmeta kādam  noteiktam  stundas   posmam: pēc 9 G. Jomas  vadītāji  apkopoja pieredzi  un prezentēja  citiem kolēģiem. Materiāli   tika  ievietoti  koplietošanas  mapē. Tika iesniegti priekšlikumi turpmākās   darbības   uzlabošanai  mācību  procesā.

Skolotāji  iejutās   skolēnu  lomā un veica  uzdevumus   saistībā  ar  stundas  plānošanas  daļām un dalījās  ar  kādu  stundas  elementu, ko  reāli  pielieto. Īpaši  sākumskolā  ir  svarīga  frāžu  atkārtošana. Skolas vadība  dalījās  ar  pozitīvajiem  aspektiem  novērotājās  stundās. Skolotājs pasaka/parāda stundas tēmu, sasniedzamo rezultātu; kādi uzdevumi būs jāveic; instruē (atgādina drošības noteikumus);sniedz atbalstu skolēniem: uzdod rosinošus jautājumus, skaidro, demonstrē, labo skolēnu kļūdas,  izsniedz formulu lapu, uz tāfeles  uzraksta atgādnes, iesaka IT resursus, kuros meklēt informāciju; plāno informācijas pieejamību, jēgpilnu uzdevumu daudzveidību  teorijas un praktisko darbību līdzsvaru; veicina sadarbību starp skolēniem, organizē darbu pāros, grupās; organizē atgriezenisko saiti . Skolēni saprot uzdevumu nosacījumus, stundas sasniedzamo rezultātu; izsaka savu viedokli, pamato to, uzklausa klasesbiedrus; uzdod precizējošus jautājumus gan skolotājam, gan klasesbiedriem; uzdevumus pilda individuāli, tad apspriežas pa pāriem, sadarbojas grupās;ieinteresēti darbojas, ka nejūt laiku; domā par domāšanu un mācīšanos, strādā ar informāciju (izceļ, pasvītro, izmanto simbolus, mācās iegaumēt, veido grafiskos organizatorus u.c.);novērtē savu un citu veikumu. Skolotāji  iesaistījās  diskusijā par pozitīvas, darbīgas gaisotnes radītājiem
mācību stundā. Noslēgumā  izteica  priekšlikumus : rosināt strādāt ar grāmatu, meklēt tajā informāciju, analizēt, izprast, secināt, jo tā ir viena no attīstāmajām prasmēm; kad iedota DL ar plašu informāciju, uzdevumiem, ieteicams paredzēt laiku tās pārskatīšanai pirms rūpīgas darbošanās, iedziļināšanās. Īpaši tas attiecas uz klausīšanās uzdevumiem.; ja darbs ar informāciju (jaunu tekstu), ieteicams formulēt ~ 3 jautājumus, lai skolēniem vieglāk rast uz tiem atbildes(īpaši 7.-9.klasē) ;plānot dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumus (diferencēt), lai katrs varētu strādāt savā domāšanas, spēju līmenī,  lai skolēni negarlaikotos, bet pilnveidotu savas prasmes; plānot klausīšanās uzdevumu (3 - 4 jautājumi u.tml.), ja tiek demonstrēts videosižets ; plānot un nodrošināt izdrukātu atbalsta materiālu skolēniem ar dažādu zināšanu un prasmju līmeņiem  un ttl.

Paldies  ikvienam  skolotājam! Lai  izdodas  mums   katram   vienam  ieraudzīt   sevi   nākotnes  telpā  un katru  savu  audzēkni.  

Skolas  administrācija

Esam piedalījušies projektā. Esam saņēmuši vēstuli par dalību.

Paldies, ka bijāt viens no tiem drosmīgajiem un atbildīgajiem darba devējiem, kas piedalījās Sabiedrības Integrācijas fonda iniciētās darba devēju kustības "Dažādībā ir spēks” novērtējumā! 

Eksperti ir atzinīgi novērtējuši Jūsu pārstāvētā uzņēmuma sniegumu dažādībā, tādēļ ar īpašu prieku aicinām Jūs uz dažādības novērtējuma apbalvošanas pasākumu, kura laikā sumināsim tos darba devējus, kas uzrādījuši vērā ņemamu sniegumu dažādības jomā. Pasākums norisināsies 30. novembrī VEF kamerzālē “Spīdola” (Rīgā, Ieriķu ielā 5A) ar sākumu plkst. 13:00.

Ar iedvesmas, veiksmes un grūtību stāstiem dalīsies eksperte Agnese Cimdiņa, iezīmējot situāciju un izaicinājumus dažādības jomā Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī uzņēmumu pārstāvji, kas jau īsteno dažādības prakses savā uzņēmumā.

Šī gada pasākuma tēma ir uzņēmuma pārvaldība multikulturālā vidē, starpkultūru komunikācijas izaicinājumi un iekļaujošas vides veidošana darbiniekiem no dažādām kultūrām. 

Medus-gadu tūkstošos pārbaudīta vērtība

Eiropas medus brokastis ir sociāli izglītojoša kampaņa, kuru 2007. gadā aizsāka Slovēnijas biškopji. Tās mērķis ir izglītot skolēnus par bitēm, medu, bišu nozīmi, dodot bērniem bez maksas degustēt medu un citus biškopības produktus. Nu jau šī akcija izvērsusies visā Eiropā.

Šodien pie Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  1.-5.klašu skolēniem ciemojās Latvijas Biškopības biedrības  biškope  Anna  Krumpāne ,lai klātienē iepazīstinātu skolēnus ar biškopja darbu, medus veselīgajām īpašībām un tā nozīmi ikkatra cilvēka dzīvē. Skolēniem bija iespēja arī nogaršot dažādās medus šķirnes ar rupjmaizi. Secinājums pēc nodarbības viens – mēs zinām tagad par medus ceļu no bišu dravas līdz mūsu galdam.

4.a klases audzinātājs  Ēriks  Zaikovskis

Priecēt ar savu deju un dziesmu draugus Visaginā

“ Draudzība, tāpat kā tēja, laba tad, ja tā ir stipra un ne pārāk salda.’’ F. Gladkovs

Kopš  2020.gada   Krāslavas  Varavīksnes  vidusskola draudzējas   ar  Visaginas    Gerosios   Vilties  proģimnāziju   (Lietuva).  Notiek  savstarpējās  pedagogu  pieredzes  apmaiņas  semināri, atklāto  mācību  stundu  vadīšana, neklātienes   konkursi  skolēniem, festivāli. Novembrī skola aicināja   piedalīties   Lietuvas  Republikas   mazākumtautību   departamenta finansētā  projekta   noslēguma  pasākumā ”Satiksimies  dziesmā’’.   Pasākumā piedalījās  arī  projekta  partneri  no  Ukmerges  vidusskolas.  Gerosios Vilties proģimnāzijā  mācās   dažādu  tautību  skolēni. Par to, protams, nav jābrīnās, jo šī pilsēta tika celta kā mūsdienīga Ignalinas AES darbinieku pilsēta. Uz tās celtniecību  ieradās  dažādu  tautību  cilvēki. Lai arī Ignalinas AES 2009. gadā tika slēgta, Geigera skaitītājs, kas novietots pretī pašvaldības ēkai, reāli darbojas. Vecākās paaudzes cilvēki šo pilsētu pazīst kā Sņečkus. 1992. gadā tā tika pārdēvēta par Visaginu. Šis nosaukums pārņemts no blakus esošā ezera un ciema, kas kādreiz atradās mūsdienu pilsētas centra vietā. Stella ar pilsētas simbolu – lidojošu dzērvi – ir novietota pretī pilsētas pārvaldes ēkai. Simts metru attālumā no tās – memoriālais akmens, kas norāda tieši uz to vietu, kur sākās pilsēta. Visaginas pilsētas raksturīgākā ainava – daudzstāvu daudzdzīvokļu nami, plašs ceļu tīkls, alejas.

Pasākuma  laikā  kultūras  centrā ’’Draugyste ”   skanēja  tatāru dziesmas, krievu, ukraiņu, lietuviešu  dejas.  Mūsu skolēni  sagatavoja    un prezentēja  latviešu   tautas  dejas” Cimdu  polka’’, ’’Visi ciema  suņi  rēja’’. Ar azartu  klātesošie  iesaistījās  mūsu  organizētajā  dejā: “ Kas  dārzā?’’  Skanēja  dziesmas   vokālā  ansambļa    izpildījumā: ”Rūžeņa”  un ”Ai  jel  manu  vieglu  prātu’’.  8.b.klases  skolēns Stefans Gorns  iepazīstināja  klātesošos  ar  latviešu  valodu  un prezentēja  mūsu  pilsētu  Krāslavu  un skolu. Visi  iesaistījamies   jestrajās  lietuviešu   dejās. Dienas  otrajā  pusē   notika   meistardarbnīcas  skolā, kur  gatavojām  grāmatzīmes, izmantojot  dabas  materiālus un iepazīšanās  ar  skolu.

Patīkams  pārsteigums  sagaidīja  ikvienu     no  mums, jo  bijām  ielūgti  uz  Visaginas  pašvaldību  uz tikšanos  ar  vicemēri  Aleksandru  Grigieni. Pašvaldības  sēžu  zālē  mēs klausījamies  vicemēres  stāstījumu  par  pilsētu, attīstību  un turpmākās   sadarbības  iespējām ar Krāslavu. Skolēnus  raitajam  deju  solim mācīja  skolotāja  Nadežda  Adamoviča , balstiņas   trenēja  Rita  Andrejeva.

Skolas   direktore   Marija  Micķeviča


“Ceļojums pa Latviju’’  #Latvijai105

Svinīgais pasākums 8.-9.kl. 

Svinīgais pasākums 5.-7.kl. 

Svinīgais pasākums 1.-4.kl. 

Mana kā valsts prezidenta uzruna latvijas 105. dzimšanas dienā. Anastasija Vanaga

Sveiciens Latvijai dzimšanas dienā!

Svētku gaidīšana  #Latvijai105

Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā no 3.a klases!

 Projekts "Youth2Youth"

Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolas  11. a  klases  skolēni  uzsāka   sadarbības  projektu ar  Norvēģijas   Verdal   vidusskolas  jauniešu  grupu. Norvēģu projekta  grupas  nosaukums '' Youth2Youth''.  Tiešsaistes  tikšanās  laikā   norvēģu  jaunieši  izstāstīja  par   plānotajām  aktivitātēm, iepazīstinaja  ar  sevi  un  aicināja  mūsu  jauniešus  dalīties  savā  pieredzē  par  skolas  dzīvi, iesaistīšanos  pilsoniskās  aktivitātēs. Nākošā  tikšanās reize plānota  pēc  2  nedēļām.  Paldies  par  atbalstu  norvēģu   skolotājam  Rogeram  Mckelleram, kurš  vairākkārt  ir  viesojies  Krāslavā.  Kopā   ar   mums  bija    mūsu   skolotājas   Ilona  Kozačuka, Alīna  Lukša  un  skolas  direktore   Marija   Micķeviča.

 11.klases  skolēns  Ņikita  Ivanovs

Lāčplēša diena Krāslavā

Latvijas svētki sarkanbaltsarkanās krāsās

Novembris ir laiks, kad katrā mājā, katrā sētā tiek atzīmēti Latvijas svētki sarkanbaltsarkanās krāsās. Tādēļ, lai sagatavotos svētkiem skaisti, Krāslavas    Varavīksnes  vidusskolā  9.novembrī  notika piespraužu  darināšanas  darbnīca   ar     Latvijas   Sarkanā  Krusta   Dienvidlatgales nodaļas   Krāslavas   komitejas  brīvprātīgo  Sandru  Drozdovu.  2.a .,4.a   un  4.b.  klases  skolēni   ar   aizrautību   veidoja   patriotiskās piespraudes.

#Latvijai105

Mārtiņi 2023 

Aizsardzības ministrijas lekcija

2023.gada  6.novembrī   notika Aizsardzības ministrijas lekcija 7.-9. klašu skolēniem .

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 2023./2024. mācību gadā turpina organizēt klātienes lekciju ciklu “Kā mēs sargājam Latviju?” izglītības iestādēs. Lekciju mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību un citiem aizsardzības nozares aktuālajiem jautājumiem. Lekciju laikā tika veidots dialogs ar skolēniem par viņus interesējošiem jautājumiem.

Aizsardzības ministrija katru gadu izstrādā prezentāciju skolām, kurā tiek ietvertas svarīgākās valsts aizsardzības nozares aktualitātes. Šajā mācību gadā lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?” galvenie prezentācijā apskatītie jautājumi bija valsts aizsardzības koncepcija, drošības izaicinājumi, sabiedrības atbildība, sabiedroto spēku klātbūtne Latvijā, kā arī jauniešu iespējas iesaistīties valsts aizsardzībā, tostarp valsts aizsardzības dienestā, Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā dienestā.

"Šovs Atkārto!"

Skolu pavāru meistarklase

Latgales plānošanas reģions (LPR) kopš 2022. gada oktobra īsteno Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027. gadam projektu “Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs” (projekta akronīms: “BSR Food Coalition”), kura mērķis ir bioloģiskās pārtikas īpatsvara palielināšana skolu maltītēs no vietējiem ražotājiem, maziem un vidējiem lauksaimniekiem.

Latgales reģiona pašvaldības, to izglītības iestādes aktīvi iesaistās šī projekta aktivitātēs.

Viens no šī projekta rīkiem ir “Farm to School” programma, kas jau daudzus gadus veiksmīgi tiek īstenota Karlštates reģionā Zviedrijā skolu ēdināšanas organizēšanā un ir devusi iespēju radīt pozitīvas pārmaiņas pārtikas aprites ķēdēs. Karlštates pašvaldība daudzus gadus ir attīstījusi un pilnveidojusi skolu pusdienas, lai pielāgotos gan skolēnu vēlmēm, gan ražotājiem un pārtikas piegādātājiem, gan arī rūpēties par vidi. Karlštates pašvaldības šefpavāriem ir laba pieredze skolēnu vēlmju sinhronizācijā ar pašvaldībām pieejamiem resursiem un ēdināšanas jomā izstrādātiem ietvariem.

Meistarklasi vadīja:

·         Alain Grenard -  Karlštates pašvaldības skolu uztura vadītājs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi skolu ēdināšanas jomā. Alain Grenard ir šefpavārs ar pieredzi lauksaimniecībā un izglītības jomā kā “Farm to School” programmas skolotājs, un pašlaik ir 150 skolu pavāru vadītājs.

·         Andreas Maninnerby - virtuves vadītājs Sundsta-Älvkullegymnasiet ģimnāzijā Karlštates pašvaldībā Zviedrijā;

·         Anton Utterström - virtuves vadītājs Fredricelundsskolan Karlštates pašvaldībā Zviedrijā.

 2023. gada 30.- 31. oktobrī Daugavpilī , Daugavpils Tehnoloģiju un Tūrisma tehnikuma telpās notika profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs.Pavāri bija sabraukuši no Latgales  skolām. Pirmajā semināra  dienā Zviedrijas šefpavāru vadībā mēs gatavojām ēdienus, kurus  zviedru skolēni  ēd labprāt  un  otrajā   dienā ēdienus ,kurus skolēni ēd sliktāk.

Dalos  savos  iespaidos: ēdienu gatavošanā izmanto ļoti daudz dārzeņu sautējumus, salātus un gaļas produktus. Pat salātos dārzeņi tiek termiski apstrādāti. Skolēniem tiek piedāvāts plašs mērcīšu sortiments: starp   tām arī asās mērces. Gaļas un sautējumu gatavošanā izmanto  sviestu  un augstas kvalitātes eļļas . Zviedru skolās tiek gatavoti ēdieni  skolēniem ar veselības problēmām,  alerģētikiem un  veģetāriešiem, parastās   pusdienas. Bērni pusdienas var paēst skolā, kā arī   paņemt līdzņemšanai  . Zviedru skolās   pusdienas  ēd  ļoti  daudz skolēnu, tāpēc ,lai atvieglotu pavāru darbu  pusfabrikātu gatavošanā tiek izmantotas dažādas specierīces ( mikseri, blenderi, dārzeņu  tīrītāji).

Jūtas valsts rūpes par bērnu  veselīgu  ēdināšanu  un darbinieku ērtību . Man  personīgi  pašai bija tāda  pirmā un vērtīga profesionālā pieredzes apmaiņa.


Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  pavāre   Alta  Bogdāne

Autores foto


Latvijas Sarkanā Krusta piespraužu darināšanas  darbnīca

Novembris ir laiks, kad katrā mājā, katrā sētā tiek atzīmēti Latvijas svētki sarkanbaltsarkanās krāsās. Tādēļ, lai sagatavotos svētkiem skaisti, Krāslavas Varavīksnes  vidusskolā  9.novembrī  notika piespraužu  darināšanas  darbnīca ar Latvijas   Sarkanā  Krusta Dienvidlatgales nodaļas  Krāslavas   komitejas  brīvprātīgo  Sandru  Drozdovu.  2.a .,4.a un  4.b. klases skolēni ar aizrautību veidoja patriotiskās piespraudes.

“Humanitārā akadēmija jauniešiem” 

Vēlamies aicināt  skolēnus iesaistīties Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes (HSZF) jauniešu interešu izglītības skolas “Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ) aktivitātēs, kas sāksies 2023. gada 16. decembrī. Visas nodarbības notiks attālināti video konferenču platformā Zoom.

Jauniešu interešu izglītības skola “Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātē darbojas jau četrpadsmito gadu. Tā izveidota 2010. gadā, un jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. “Humanitārā akadēmija jauniešiem” ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas skolu 9.-12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

Par katru HAJ apmācību gadu un vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši saņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību - 10 papildu punktus stājoties DU HSZF studiju programmās.

Silti aicinām skolu 9.-12. klašu audzēkņus un citus interesentus piedalīties “Humanitārajā akadēmijā jauniešiem”, kas ir iespēja pilnveidoties, piedaloties dažādās jauniešiem saistošās nodarbībās, kā arī sagatavošanās “lielajai” dzīvei, iepazīstot universitātes auditorijas, docētājus, lekciju formas un citas ar studenta ikdienu saistītas lietas.

Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi humanitara.akademija@inbox.lv līdz 15.12.2023.

Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija.


Divas dienas Igaunijas pērlē -Tallinā

  Skaistajā un siltajā rudens laikā mēs, 10.-12.kl. skolēni, devāmies divu dienu ekskursijā uz mūsu ziemeļu kaimiņvalsts galvaspilsētu Tallinu.

   Mūsu pirmais apskates objekts bija Keilas ūdenskritums – Keila juga.  Šis krāšņais ūdenskritums ir trešais lielākais ūdenskritums visā Igaunijā. Tas ir sešus metrus augsts un vairākus desmitus metru plats. Un tas izskatās kā dabas brīnums - dziļā ielejā plūstošā straujā upe, krītošais čalojošais ūdenskritums, augsti krasti, no kuriem paveras brīnišķīgs skats uz apkārtējo dabu. Protams, nofotografējām šo burvīgo rudens ainavu un devāmies tālāk.

    Pēc pusstundas iebraucot Igaunijas galvaspilsētā, mēs ieturējām maltīti un devāmies uz tikšanos ar ekskursijas vadītāju Irinu, kura trīs stundu garumā iepazīstināja mūs ar viduslaiku Tallinu un aizraujoši pastāstīja par pilsētas kultūru, tradīcijām, leģendām, kā arī iemācīja mums dažas frāzes igauņu valodā.

Tallinas skaistuma un pievilcīguma noslēpums ir laikam saistīts ar to, ka tā ir vislabāk saglabājusies viduslaiku pilsēta ar tās lepnajām gotiskajām smailēm, iespaidīgajiem tirgotāju namiem, klētīm un spīķeriem. Pastaigājoties pa bruģakmeņu klātajām šaurajām ieliņām, mēs iegrimām autentiskajā viduslaiku atmosfērā.

Mēs apskatījām pilsētas mūri, Domkalnu, kas ir  ir varas personifikācija. Domkalna pilī uzturas Igaunijas Republikas Parlaments, un tornī ar nosaukumu "Garais Hermanis" plīvo zili melni baltais valsts karogs. Te arī atrodas divas lielākās baznīcas – Doma katedrāle un Aleksandra Ņevska katedrāle. Ekskursijas vadītāja uzaicināja mūs apmeklēt Doma katedrāli, kur pastāstīja par dažādiem dižciltīgajiem ģerboņiem un epitāfijām, kas veltītas slaveniem cilvēkiem.   Mēs pabijām  vairākos romantiskos skatu laukumos ar burvīgu skatu uz vecpilsētu un arī jaunajiem pilsētas rajoniem. Pasmaidījām , ka Tallinas kaijas ir ļoti viesmīlīgas, un fotogrāfijas ar tām sanāk neatkārtojamas.

Vēl viens diezgan interesants apskates objekts bija Rāts aptieka. Tā ir minēta rakstos kopš 600 gadiem. Mums šeit pastāstīja daudzus interesantus faktus par to, kā viduslaikos ārstēja cilvēkus. Jāsaka, ka daudzas ārstēšanas metodes bija dīvainas, piemēram, slieku eļļu izmantoja kā imūnsistēmas stiprinātāju. Rāts aptiekā varēja apskatīt arī dažādas lietas. Piemēram,  krāsainie trauki uz palodzes simbolizē ķermeņa šķidrumus: sarkanais ir asinis un zilais ir gļotas jeb siltais un aukstais ķermeņa šķidrums. Ticēja, ka, ja tie ir līdzsvarā, cilvēks ir vesels. Aptiekā mēs visi iegādājāmies marcipānu, jo šeit mums pastāstīja slaveno marcipāna leģendu, saskaņā ar kuru šis gardums pirmo reizi esot izgudrots tieši Rāts aptiekā.

   Atmiņā palika gan Resnās Margarētas tornis, gan Svētās Katrīnas baznīca, gan Īsās un Garās kājas iela, kur tika uzņemtas vairākas filmas, piemēram, filma “Trīs musketieri pēc divdesmit gadiem”. Pastaiga pa veco pilsētu izraisīja patiešām daudz pozitīvo emociju un iespaidu.

   Pirmās dienas vakaru katrs no mums pavadīja atbilstoši savām vēlmēm – daži devās uz jumta panorāmas ratu, lai 120 metru augstumā apskatītu galvaspilsētu vakara stundās, bet daži nolēma pastaigāties pa Kadriorgas parku un promenādi.

   Otrā ekskursijas diena tika veltīta Igaunijas Jūras muzeja jeb Hidroplānu ostas apskatei. Vēsturiskajā hidroplānu angārā ir ekspozīcija, kas sastāv no 200 īstiem eksponātiem: īsta zemūdene "Lembit", gadsimtu vecs ledlauzis "Suur Tõll", hidroplāns Short 184, vecākā Igaunijas izcelsmes kuģa vraks, burukuģi, kuteri, dziļumbumbas. Laiks šeit paskrēja ļoti ātri, jo visā muzejā ir interaktīvi ekrāni un displeji, no kuriem var uzzināt informāciju par šo vai to eksponātu vai muzeju kopumā. Mēs visi ar interesi apskatījām zemūdeni un iztēlojāmies, kādos apstākļos dzīvo jūrnieki. Jāsecina, ka arī otrajā ekskursijas dienā mēs guvām jaunas noderīgas zināšanas.

    Šī ekskursija bija jauks saliedējošs pasākums, par kuru mēs esam pateicīgi saviem vecākiem un skolotājiem organizatoriem.

                                                                   Marta Skripļonoka, 11.a klases skolniece


 Izstāde „Skolas lepnums”

Svarīgi pasākumi notiek novembrī, kad mūsu valsts svin patriotisma mēnesi. Infografiks par  novembra pasākumiem mūsu skolā ir ļoti plašs.

Viens no skolas vēstures stūrītī organizētiem pasākumiem ir izstāde „Skolas lepnums”, kuru arī apmeklēja 9.b klases skolēni.

Izstādē ir apkopoti mūsu skolas audzēkņu, absolventu un skolotāju radoši darbi, dzejas un stāstu krājumi, ir arī detektīvromāns, kuru uzrakstīja viena no skolotājām. Turklāt šīs romāns ir pieejams arī Latvijas Nacionālā bibliotēkā.

Skolēni ar lielu interesi pētīja mūsu skolas absolventu un skolotāju panākumus un apbalvojumus sportā.

Skolēni bija pārsteigti, cik liels ir ārpus klases pasākumu klāsts, viņi ar interesi pētīja fotogrāfijas no šiem pasākumiem. 

Skolas lepnums ir profesionāli, radoši un aktīvi pedagogi, kuri ir dažādu mācību līdzekļu, mācību līdzekļu komplektu autori. Šādi mācību līdzekļi ir arī matemātikā un tos arī ir iespējams aplūkot izstādē. Skola lepojas ar saviem skolotājiem un absolventiem. Izstādē var aplūkot viņu apbalvojumus darba gaitās.

Apmeklējuma nobeigumā skolēni atzīmēja, kā mūsu skolai ir ar ko lepoties un jādara viss, lai šādas izstādes tiktu organizētas un viņi varētu būt tajās iekļauti.

9.b kl. audzinātāja N. Kirkiļeviča

Ko nozīmē  būt ’’Es -uzņēmējs?’’

Krāslavas novads ir to pašvaldību skaitā, kuras iesaistījās programmas” Es- uzņēmējs’’ realizācijā 2023./2024.mācību gadā.   Arī  mēs , Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas   skolotājas,   Kristina  Milaševiča  un  Ija  Karole   iesaistījāmies  šīs  programmas   aprobācijā  ar  pamatskolas  un vidusskolas  skolēnu  grupām.  Esam  apmeklējušas uzņēmējdarbības izglītības darbnīcas “Metodes uzņēmējdarbības izglītības mācību stundās”, kurās Norvēģijas eksperti dalījās pieredzē par metodēm mācību stundās, tika demonstrētas dažādas aktivitātes, paņēmieni, instrukcijas, kā veidot un pasniegt mācību saturu interesanti un aizraujoši. Interešu izglītības programmas "Es - uzņēmējs" dalībnieki iegūtās zināšanas un prasmes aktīvi pielieto praksē. Viņi uzsāk veidot savus projektus, izstrādā biznesa idejas un nākotnē plāno tās īstenot, kas palīdz labāk izprast un izjust uzņēmējdarbības procesu. Šīs projekts attīsta skolēnu pašapziņu, spēju pieņemt lēmumus un regulēt savu darbību. Viņi mācās būt atbildīgi par savu rīcību un attīsta neatkarību savu mērķu sasniegšanā. Šī programma ietver sevī komandas darbu, kurā skolēni mācās efektīvi sadarboties, dalīties idejās, kopīgi risināt problēmas un sasniegt kopīgus mērķus. Dalība komandas projektos palīdz attīstīt komunikācijas, līderības un komandas darba prasmes, kā arī,  mudina skolēnus domāt “ārpus rāmjiem” un meklēt jaunas idejas un risinājumus. Viņi mācās attīstīt radošumu, eksperimentēt, pārvarēt grūtības un atrast inovatīvas pieejas problēmu risināšanai. Tā ir lieliska iespēja iegūt uzņēmējdarbības garu, satikt veiksmīgus uzņēmējus un viņu veiksmes stāstus. Tas iedvesmo un motivē skolēnus sasniegt savus mērķus un sapņus. Katru nodarbību skolēni maziem soļiem iet uz priekšu pretī savam mērķim, darbojoties radoši, daloties ar jaunām idejām, individuāli vai komandā. 

Interešu izglītības programmas tika izstrādātas un ieviestas projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” ietvaros.

Skolotājas   Ija  Karole  un  Kristina  Milaševiča

Kristinas  Milaševičas   foto

 


3D pulciņš svin Halovīnu

Halovīns (angļu: Halloween) ir Visu svēto dienas priekšvakars, 31. oktobra vakars, kas tiek atzīmēts vairākās valstīs. Halovīna vakarā ir tradīcija pārģērbiets par dažādiem mošķiem, lai atbaidītu visus nelabos. Kā arī daudzi bērni seko līdzi citu valstu tradīcijai – staigāt šādos kostīmos un lūgt saldumus. Tā kā arī Latvijā šī pārģērbšanās tradīcija gūst aizvien lielāku popularitāti, tad mēs, 3D modelēšanas pulciņš, nolēmām iepriecināt visus mūsu skolas šīs dienas cienītājus. Mēs samodelējām un izdrukājām dažādus spociņus, no kuriem sataisījām piekariņus. Šādas dāvaniņas saņēma visinteresantākie raganu, vampīru un citu mošķu kostīmi, bet visi pārējie dabūja saldumus.

3D pulciņa vadītāja Marianna Rukmane

CodeWeek2023 Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

ES programmēšanas nedēļa “CodeWeek” ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.

Arī mēs, datorikas skolotāji, cenšamies integrēt šo tēmu savās mācību stundās, pēc iespējas, visās klašu grupās. Piemēram, 4. klases skolēni mēģināja izveidot algoritmu spēlei “Uzmini manu skaitli”. 5. klašu skolēni veidoja krāšņus zīmējumus izklājlapās, izpildot iepriekš sagatavotu algoritmu bultiņu veidā. Savukārt, 6. klases skolēni sacentās skaitļošanas prasmēs spēlē “Binary game”.  9. klases skolēni ir ar vislielāko pieredzi programmēšanas jautājumos, tāpēc viņiem programmēšanas stundā bija iespēja atspoguļot savas uzkrātās zināšanas un prasmes, atbildot uz teorētiskiem jautājumiem, minot krustvārdu mīklu un zīmējot ar JavaScript komandām. Mūsu iecienītāko programmēšanas nedēļas aktivitāti “Cody-Roby” šoreiz mēs piedāvājām 8. klases skolēniem, jo, tikai no pirmā acu skatiena, liekas, ka tas ir vienkārši – izveidot algoritmu, lai nokļūtu līdz mērķim, īstenībā ir jāievēro vairāki noteikumi, lai algoritms strādātu pareizi.

Programmēšanas nedēļa tā ir lieliska iespēja aktualizēt programmēšanas prasmju nepieciešamību mūsu strauji mainīgajā pasaulē.

Datorikas skolotāji

Marianna Rukmane un Guntis Ungurs

Ekskursija uz militāro bāzi Adažos

2.novembrī 8., 9. un 10. klašu skolēni devās ekskursijā uz militāro bāzi Ādažos. Tur mēs aplūkojām izcilus militārās tehnikas paraugus, katrs no kuriem nes sevī unikālas īpašības un vēsturi. Taču mūsu ekskursija nebija tikai novērošana. Mēs aktīvi piedalījamies dažādu uzdevumu veikšanā, kas piedāvāja iespēju izprast bruņoto spēku dienestā esošās grūtības un īpašos aspektus. Mēs mācījamies izmantot metāldetektoru, kas ļāva mums saprast drošības nodrošināšanas sarežģītību militārajos objektos. Mēs  izmēģinājām savas spējas granātu mešanā un armijas mezgla veidošanā, kas pirmajā acu uzmetienā šķita vienkārši uzdevumi, bet izrādījās daudz sarežģītāki un pieprasīja rūpību un uzmanību detaļām. Šī ekskursija kļuva par unikālu pieredzi skolēniem, ļaujot ne tikai ieraudzīt bruņoto spēku pasauli, bet arī reāli to izjust.

Skolotājs Guntis Ungurs

Augam kopā ar grāmatu

Oktobrī  esam   domājuši  par  to, kā  mūsu  skolas  bibliotēku   padarīt   pievilcīgāku. Tapis   jauns   sienas zīmējums. Bibliotēkas  fonds  ir papildināts   ar  jaunām  grāmatām.   Esiet mīļi gaidīti Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas bibliotēkā! 

Humānitāra palīdzība

Oktobra brīvlaikā skola saņēma humanitāro palīdzību no Zviedrijas draugiem,

kuri jau 12 gadu pēc kārtas sūta uz mūsu skolu dažādas lietas (mantas, apavus, spēles....)

Šajā krīzes laikā, tas ir liels atbalsts skolai, vecākiem un mūsu bērniem.

Paldies skolas administrācijai, īpaši E.Dilbas komandai par atbalstu un sapratni! 

“Pasaules ap mums”

No 1.februara  līdz 5. oktobrim mūsu skolas 11. klase skolēni piedalījās projektā “Pasaules ap mums” ,  ko īsteno biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, biedrību “Environmental Society”, Vispasaules bioloģiskās daudzveidības informācijas centru (GBIF), kā arī dabas novērojumu portāliem iNaturalist un PlutoF.

Projekta mērķis bija, iesaistot jauniešus praktiskajās aktivitātēs, veicināt zināšanas par vidi, dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, par izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kā arī, attīstot inovatīvas  bioloģiskās daudzveidības novērošanas iemaņas, veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību dabas aizsardzības aktivitātēs.

Nodarbībās kopumā piedalījās 100  jaunieši no Augšdaugavas novada, Daugavpils pilsētas un Krāslavas novada. Dalībnieki uzzināja par  Latvijas dzīvnieku, augu, sēņu dzīves īpatnībām rudenī un kā  veikt novērojumus šajā gadalaikā, nekaitējot dabai,  kā arī uzzināja par iespējām  projektā gūtās zināšanas  pielietot zinātniski pētnieciskajā darbā.  Jaunieši uzzināja, kas kļuva par finālistiem individuālajā un komandu ieskaitē un 30 aktīvākie tika uzaicināti piedalīties divu dienu noslēguma konferencē Silenes dabas parkā DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas”. Mūsu skolu konferencē pārstāvēja Sintija  Nemeņonoka, visi projekta dalībnieki saņēma diplomus.

Konferences laikā bija iespēja iepazīsies ar Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā "Ilgas" veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem bioloģiskās daudzveidības izpētes jomā, klausīties pētnieku stāstījumos par ekspedīcijām uz dažādiem planētas reģioniem, kā arī apkopot un apspriest projekta ietvaros veiktos dabas novērojumus. Jaunieši  piedalījās diskusijā par projekta rezultātiem un interesanti pavadīja laiku ar domubiedriem.

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļas ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klasē viesojās VUGD Krāslavas daļas komandieris Dmitrijs Krivenko.

Dmitrijs iepazīstināja jauniešus ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju - darba pienākumiem, darba grafiku, nepieciešamo izglītību un karjeras izaugsmes iespējām. Katram jaunietim bija iespēja iejusties šīs profesijas lomā, pielaikojot ugunsdzēsēju speciālo apģērbu un aizsardzības ekipējumu. Kā arī jaunieši kopā ar Dmitriju diskutēja par jautājumu, kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums.

Tikšanās beigās katrs jaunietis par aktīvu dalību saņēma pārsteiguma dāvanas. Pēc sarunas ar Dmitriju jauniešus ieinteresēja šī profesija, un viņi labprāt izteica vēlmi doties ekskursijā uz VUGD Krāslavas daļu.

                                                        Klases audzinātāja A.Gureviča

Klases  stundā 2.a klases skolēni uzzināja vairāk par profesijām, ar kuru pārstāvjiem sastopamies ikdienā skolā. Šoreiz ciemojāmies skolas ēdnīcā. Paldies saimniecītēm par atsaucību un, ka atbildēja uz visiem skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

          Skolotāja Iveta Putāne

    Karjeras nedēļas ietvaros 2.a klase apmeklēja skolas bibliotēku, lai iepazītu grāmatu lasītavu, izvēlētos grāmatiņas lasīšanai, pašķirstītu enciklopēdijas, vārdnīcas, kā arī, lai vairāk uzzinātu par bibliotekāra profesiju. Skolas bibliotekāre Oksana Zaikovska bērniem pastāstīja, kā norit bibliotekāra darba ikdiena, kādi darba uzdevumi jāveic.

    Mēs uzzinājām, ka sākumskolas skolēniem bibliotēkā ir izveidots "Grāmatu stūrītis", kur var atrast , šķirstīt, izlasīt jaunākās bērnu grāmatiņas. Skolēni iepazinās ar grāmatu komplektēšanas procesa noslēgumu – pasītes nostiprināšanu grāmatā, uzzināja, ka agrāk grāmatas reģistrēja inventāra grāmatās – biezos žurnālos, kur tika piešķirts katrai grāmatai numurs un ierakstīta nepieciešamā informācija. Tagad grāmatas tiek reģistrētas informācijas sistēmā, kur sistēma pati nosaka numuru, svītru kodu, veido inventāra uzskaiti.
      Skolēni iepazinās ar grāmatu klasifikatoru. Uzzināja, ka bibliotekāra darbā svarīga precizitāte, pacietība, plānošanas prasmes, komunikācijas, sadarbības prasmes ar lasītājiem, skolotājiem, grāmatu veikalu vadītājiem, grāmatvežiem.
      Bibliotekārs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, plāno grāmatu, mācību līdzekļu iegādi, pasūta grāmatas, atved, reģistrē integrētā informācijas sistēmā.

  Man prieks, ka bērniem ir liela interese par grāmatām, jo katrs vēlējās izlasīt vēl kādu lasāmvielu, kas atradās bibliotēkas grāmatplauktos.                                  

           Skolotāja Iveta Putāne

Vecrīgas noslēpumi.

Agrā rudens rītā mēs, 8.b klase, ar citiem savas skolas biedriem devāmies iepazīt Rīgas pērli – Vecrīgu. Tā ir vecpilsēta ar šauru ielu, senu baznīcu un savdabīgu māju labirintu. Vecrīgas  jūgendstila ēkas neļauj nolaist acis ne uz minūti - mēs vēl nekad neesam redzējuši tik daudz oriģinālu un skaistu fasāžu! Kā arī uzzinājām, ka tieši Vecrīgā tika filmēts slavenais "Šerloks Holmss". Ekskursijas laikā iepazināmies ar daudziem Vecrīgas ielu stāstiem, leģendām, vecāko laukumu pilsētā – Rātslaukumu un pēc fotogrāfijām salīdzinājām, kā Vecrīga izskatījās agrāk un tagad.

      Pēc ekskursijas pa Vecrīgu mēs ar lielu nepacietību devāmies uz izklaides centru “Apollo Skypark”. Tas ir izklaides centrs, ar lielāko batutu zonu Eiropā un iespaidīgu bērnu atrakciju pilsētiņu četru stāvu mājas augstumā, kas sniedz neatkārtojamas emocijas un prieku!

      Jautrs bija arī mājupceļš – kopā būšana ar klasi, klausoties un dziedājot dziesmas, daloties ar gūtiem iespaidiem.

Atbraucot no mazpilsētas, mums Rīga šķita milzīga, trokšņaina, strauja, apdzīvota, pievilcīga un pašpārliecināta. Mēs domājam, ka Rīga patiks ikvienam!


8.b klase

10.a klases labo darbu nedēļa

Lai izdarītu labo darbu nav jāgaida īpašais laiks, to var darīt katru dienu. Bet labo darbu nedēļā var aizdomāties par to, kas ir tie labie darbi, kurus mēs darām ikdienā. Varbūt tas ir smaids, kuru mēs dāvājam citam? Varbūt kompliments vai labas dienas novēlējums? Vai arī tas varētu būt cienasts klasei vai arī klases sakopšana pēc visām stundām? Varbūt, ejot uz mājām, jūs pamanāt kaķēnus, kuriem nav māju un sniedzat tiem maigu roku un gabaliņu ēdamā? Ikdienā ir tik daudz labo darbu un cilvēku, kuri dara tos, tikai jāskatās vērīgāk, lai savu darbu un problēmu juceklī spētu tos pamanīt. Un labo darbu nedēļā mēs pievēršam īpašu uzmanību tam ko labu darām paši un ko labu dara citi.

Pievēršot lielāku uzmanību mūsu labiem darbiem, šogad mēs nolēmām papildināt savu labo darbu sarakstu ar tādu darbu, kā mazāko skolēnu audzināšana. Un šogad labo darbu nedēļas ietvaros mūsu sākumskolas skolotāji izdarīja labu darbu, ielaižot mūs savās stundās, bet mēs savukārt labu darbu darot, mācījām viņiem lasīt, rakstīt un rēķināt. Interesanta pieredze sanāca gan mazākajiem skolēniem, gan mums, 10. klases skolēniem, gan skolotājām, kurām bija iespēja atvilkt elpu kaut uz vienu stundiņu.

Dariet labos darbus katru dienu un pasaule kļūs labāka!

10. a klases skolēni

Rudens ir dzejas gadalaiks

Turpinām  mācīties 

Rudens  brīvlaikā  MJ  vadītāji  un skolas  administrācija  tikās  kopā,lai  pārrunātu   par  efektīvas  mācību  stundas  elementiem. Tā  bija  sava  veida  ideju  pārskatīšana    rudens  pedsēdei'' Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz kompetencēm virzīta mācību stunda, kas veicina skolēnu pāreju uz mācību priekšmetu apgūšanu valsts valodā, paaugstinot latviešu valodas kompetenci''.  Skolas  direktore  pastāstīja  par  plānoto  aptauju  skolēniem  un  skolēnu  vecākiem  par skolas  mācību procesu ;proti ,lai  uzlabotu to, ko skolās māca un kā māca.   Tika  diskutēts  par  to,kā  izglītības sistēma var  atbalstīt skolotāju,lai skolēni  varētu  apgūt 21.gadsimta  prasībām  atbilstošu  izglītību.  Plašāku  informāciju   var  gūt  :

https://www.siic.lu.lv/

Savos  iespaidos  par  gūto  starptautiskajā  seminārā  Francijā ,Poitierā    2023.gada  jūnijā    ''Labbūtība   kā  izglītības  pamats''  dalījās  skolas  direktore   Marija  Micķeviča. (pielikumā   foto  no  Francijas skolas  apmeklēšanas). Tika  diskutēts  par vadlīnijām pārejai uz mācībām latviešu valodā .  Domājot par pārēju uz mācībām valsts valodā, gribētos sākt ar tēzi, ka visi skolotāji skolā ir atbildīgi par valodas mācību procesu neatkarīgi no tā, vai tie ir valodas skolotāji vai citu mācību priekšmetu skolotāji. Patiesībā priekšmetu skolotājs, piemēram, dabaszinību, matemātikas, fizikas, ķīmijas, vēstures vai cita mācību priekšmeta skolotājs, savā ziņā ir arī valodas skolotājs. Lai gan viņa galvenā atbildība ir nodrošināt mācību priekšmeta apguvi, mācību priekšmetu skolotājam ir svarīga loma arī valodas attīstībā.


Paldies  par   uzklausīšanu!  Tālāk    metodisko  jomu  vadītāji  strādās   kopā  ar  citiem  pedagogiem  jomas  ietvaros.

Dekoru konkurss 2023

Mēs priecājamies paziņot, ka šogad RTU Inženierzinātņu vidusskola rīko "Atklāto Ziemassvētku elektronisko dekoru konkursu 2023", un mēs aicinām jūsu skolu piedalīties šajā radošajā pasākumā! 🎉🎄🔧💡🏆

Šis konkurss ir domāts, lai popularizētu tehnisko jaunradi un radioelektroniku starp skolēniem un rosinātu audzēkņus praktiski izmantot savas tehniskās zināšanas, gūt sacensību pieredzi un izmēģināt oriģinālus risinājumus. Tas ir lieliska iespēja jūsu skolas audzēkņiem izpausties un attīstīt savas prasmes tehniskās jomās.🎄💡

Fazer Latvija UPB

Vairāk informāciju var uzzināt mūsu mājaslapā 💡 https://izv.lv/2023/10/rtu-inzenierzinatnu-vidusskola-riko-atklato-ziemassvetku-elektronisko-dekoru-konkursu-2023/

Valsts valodas diena 

Starptautiskais eTwinning projekts skolā

Šajā 2023./2024. mācību gadā   8.a klases skolēni piedalās eTwinning projektā ’’Vislabākais tiešsaites restorāns’’ ( The Best Ever Online Restaurant). Šajā projektā darbojas partneri no Francijas, Moldovas, Lietuvas un 2 skolas no Latvijas, kopā 5 skolas. Projekts ir sācies septembrī un beigsies maija mēnesī. Mēs strādājam kopā ar bioloģijas, sociālo zinību, dizaina un tehnoloģijas skolotājiem.

           ‘’ Vislabākais tiešsaites restorāns’’ ir Eiropas eTwinning projekts, kas mudina jauniešus iesaistīties pārdomās par saviem ēšanas paradumiem un pārdomāt savas kā patērētāja uzvedības sekas.

                        COVID periodā visā Eiropā ir ļoti pieaudzis pārtikas piegādes skaits, mainot mūsu patēriņa paradumus.   Šajā projektā skolēni veidos virtuālu tiešsaites restorānu, kurā piedāvās veselīgu ēdienkarti, ēdienu piegādes pakalpojumus, izmaksas. Skolēni izvēlēsies receptes, paskaidros, kā pagatavot ēdienus, izdomās online komunikāciju par restorānu darbības uzsākšanu, viņi varēs apspriest maltīšu piegādes mājās plusus un mīnusus.

            Mūsu mērķi :

1.       Citu valstu vienaudžu un viņu kultūras iepazīšana.

2.       Sadarbības projektu darbs.

3.       Angļu valodas praktizēšana (runāšana, rakstīšana, klausīšanās)

4.       Ilgspējīga attīstība, pozicionējot sevi kā atbildīgu pārtikas patērētāju.

Septembra  mēnesī skolotājiem bija divas tiešsaites tikšanās , kur mēs apspriedām darba plānu līdz maija mēnesim. Skolēni sagatavoja informāciju par sevi Padlet formātā.  8.a klases skolēni sagatavoja prezentācijas par savu valsti, pilsētu un Varavīksnes skolu un aizsūtīja savu prezentāciju citiem dalībniekiem. Mūsu tiešsaites tikšanās ar visiem projekta dalībniekiem notiks oktobra mēnesī, un visi kopā mes spēlēsim Kahoot spēles par savām valstīm, tradicionālājiem ēdieniem un  atbildēsim uz vēsturiskiem jautājumiem. 

 Mūsu gala rezultāts  projektā:

 Izveidot e-book(egrāmatu) par projekta dalībniekiem, par savu valsti, pilsētu Krāslava, skolu, par dalībnieku vislabākajiem, garšīgākajiem un veselīgākajiem  tradicionālajiem ēdieniem un receptēm.

Tiešsaites debates par pārtikas  piegādes  plusiem un mīnusiem.

Lai veicas 8.a klases skolēniem !

          Jeļena Kļimova, svešvalodas skolotāja


Psihiskās veselības diena

10_oktobris.docx

“Saki “Nē!” mobingam”

Daudziem ir zināms, ka Latvija ir 1.vietā pēc mobinga līmeņa izglītības iestādēs – katrs TREŠAIS skolēns IR CIETIS NO MOBINGA. Tieši šo iemeslu dēļ, Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas konkursa ietvaros, mēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klases jaunieši, šo mācību gadu iesākām ar projekta “Saki “Nē!” mobingam” realizāciju.

Mēs vēlējāmies uzrunāt savus draugus, skolas biedrus un arī citus jauniešus pievērst uzmanību, mūsuprāt, pašreiz aktuālākajai tēmai, ar kuru saskaramies ikdienā. Projekta aktivitātes notika vairākas dienas, kuras laikā ar skolas psihologa V.Bogdanova palīdzību, 5.-8.kl. jaunieši iemācījās atpazīt, reaģēt un novērst vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem. Jaunieši izspēlēja dažādu veidu mobinga simulācijas, iejūtoties gan upura, gan pāridarītāja, gan aculiecinieka lomā. Kritiski analizēja situācijas - runāja par ņirgāšanās izplatības mazināšanu un meklēja kopīgus risinājumus, kā var iestāties pret netaisnību drošā veidā.

 Savukārt, mēs labprāt dalījāmies pieredzē ar sākumskolas skolēniem. Novadījām praktiskās nodarbības “Vai tu proti draudzēties?”, stāstījām, kā veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar saviem vienaudžiem un palīdzējām izveidot draudzības noteikumus katrai klasei.

Projekta noslēguma dienās, apkopojot visas aktivitātes, jauniešu idejas, izveidojām 4 plakātus “Ja man dara pāri, es…..”, “Ja redzu, ka kādam dara pāri, es…..”, “Draudzīga klase”, “Zelta likumi labai kopā būšanai”, kas kalpos kā izglītojošs materiāls mobinga mazināšanai, kā arī labvēlīgas un drošas vides radīšanai jauniešu vidū.  

Vislielākais šī projekta ieguvums ir tas, ka ikvienam bija iespēja runāt par savām problēmām, apgūt praktiskas iemaņas, uzzināt, kā rīkoties mobinga gadījumā, pie kā un kur griezties pēc palīdzības. Tā bija brīnišķīga iespēja draudzīgajā atmosfērā runāt par tik svarīgām lietām! 

Pateicībā Krāslavas novada pašvaldībai,

Varavīksnes vidusskolas 8.b kl. jaunieši un

projekta koordinatore A. Gureviča


Miķeļdienu tirdziņš

     28. septembrī mūsu skolā notika Miķeļa tirdziņš. Jaukais laiks un tirgot gribētāju prāvais pulks radīja fantastisku gaisotni! Piedāvāto preču klāsts pārsteidza, lūk, tikai neliela daļiņa -  pašceptā maize, saldie kārumi, ķirbji un ķiploki, smaržīgo piparmētru buntītes, medus, pašu darinātās rotaslietas un rotaļlietas, cepti āboli un zaptes, bet pāri visam – cilvēku sarunas, kņada, acu kontakts, tas, kā šobrīd mums tik ļoti pietrūkst…

    Paldies vecākiem, kuri  atbalstīja savus bērnus, palīdzēja sarūpēt preci, noformēt tirdzniecības vietu, iedrošināja piedalīties! Paldies pircējiem par vēlmi iegādāties!

   Lai visiem veiksmīgs rudens tirgu un tirdziņu  laiks!  

5. un 6. klašu ekskursijā uz Daugavpili

26.septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5. un 6.klašu skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili.

   Pirmais, ko apmeklēja bērni, bija  Daugavpils dzīvnieku patversme. Laipnas darbinieces pastāstīja  par patversmes ikdienām: ikviens, te nonākušais ķepainis, vispirms saņem pienācīgu medicīnisku aprūpi, un, kad spēki ir atgūti, viņam sāk meklēt jaunus saimniekus. Lai gaidīšana būtu komfortablāka, patversmē ierīkotas jaunas un  labiekārtotas telpas. Ekskursijas dalībnieki sagādāja dāvanas pūkainiem ķepaiņiem: smiltis kaķu tualetēm un sauso barību.

   Pēc tam skolēnu grupa devās uz Daugavpils Inovāciju centru. Inovāciju centrā mūsu audzēkņi vēroja interaktīvās ekspozīcijas, kas ļauj izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai  izprastu pasaules procesus vienkāršā veidā. Viņi apskatīja un darbojās ar robotu, kurš ir tik gudrs, ka var samainīt klucīšus pēc uzliktās programmas. Lai varētu spriest par sava ķermeņa kustībām, ikviens skolēns izmēģināja savas spējas ,,Vāveres ritenī”. Pie stenda ,,Skaņas ātrums “ skolēni centās noskaidrot, cik ātri izplatās skaņa – to reāli un vizuāli varēja redzēt caurulēs, kuras atradās blakus runātājam. 

   Kad zinātnes kļuva par draugu, mūsu skolēni devās atpūsties uz rotaļu laukumu Daugavpils Centrālajā parkā.

   Vērojot un klausoties, izzinot un uzzinot, izmēģinot un darot, 5.a, 5.b  un 6.a klases skolēni  lietderīgi un aizraujoši pavadīja vienu mācību dienu ārpus skolas telpām!

Skolotāja: Nadežda Adamoviča

ZOBU HIGIĒNA

29.septembrī, 1.a klases skolēni klausījās skolas medmāsas lekciju par zobu higiēnu.

Pēc lekcijas skolēni skatījās prezentāciju, kā tīrīt zobus un sargāt to veselību.

Skolēni nodziedāja dziesmu angļu valodā ''Tīri savus zobus'' kopā ar angļu valodas skolotāju un saņēma simboliskas dāvanas, veltītas zobu higiēnai.


Viena Varavīksnes vidusskolas diena Septembrī....

Sveiciens Skolotāju dienā no 3.a klases!

Vasaras ceļojumi

Foto konkurss.pdf

Nodarbība Kosmosa izziņas centra

Cik tālu ir līdz kosmosam? Tik, cik no Rīgas līdz Cēsīm (100 km). Šo un daudzus citus faktus Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vecāko klašu skolēni devās noskaidrot uz Kosmosa izziņas centru (KIC) Cēsīs. Šeit viņiem notika nodarbība, kas tika realizēta Cēsu novada pašvaldības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros.

Kosmosa izziņas centra galvenais mērķis ir veicināt bērnos interesi par STEM jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomu un sekmēt velmi savu nākotni saistīt ar to.

Centrā skolēnus gaidīja 4 stundu ilga nodarbība. Sākumā skolēniem bija piedāvāts izveidot savu papīra raķeti, palaist to gaisā un, ar dažādu mērījumu palīdzību, aprēķināt, cik tad augstu gaisā tā aizlidoja. Tad skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām centra ekspozīcijām, kas iekļauj vairākas tematiskās sadaļas: vēsturiskā kosmosa izpētes attīstība, kosmosa izpētes tehnoloģijas, dzīvošana kosmosā, dzīvošana ārpus Zemes, astronauta fiziskā un garīgā veselība, u.c. 

Nodarbības noslēguma aktivitāte tika piedāvāta spēles formā, kur skolēniem bija jāparāda savas sadarbības un algoritmiskās prasmes, kas ir tik ļoti nepieciešamas kosmonautu profesijā.

Paldies Cēsu novadam un Kosmosa izziņas centram par iespēju ieskatīties kosmosā!

 

Marianna Rukmane

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

matemātikas skolotāja


Ikvienam sportot prieks

22. septembra pēcpusdienā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās neparasts sporta pasākums, kura sauklis bija “Ikvienam sportot prieks”. Šis pasākums tika realizēts pateicoties Krāslavas novada pašvaldības finansētajam jauniešu iniciatīvu projektam. Šī projekta autori un izpildītāji bija Varavīksnes vidusskolas 10. kases skolēni, kuri saplānoja šo pasākumu tā, lai katram dalībniekam (šoreiz tie bija 9. – 12. klašu skolēni) būtu iespēja iesaistīties kādā sporta aktivitātē un izbaudīt sporta prieku, nedomājot par pretinieku un uzvaru. Sporta pasākumā tika piedāvātas tādas sporta disciplīnas kā volejbols, futbols, basketbols, badmintons, galda teniss, novuss, spēka vingrojumi un jautrās stafetes. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties vienu vai vairākus sporta veidus un kopā ar citiem spēlēt savam priekam. Pasākuma beigās neviens dalībnieks nepalika bez apbalvojuma un gandarījuma par aktīvi pavadīto pēcpusdienu.

Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par šo iespēju, 10. klases skolēniem par ideju un realizēšanu, kolēģiem par atbalstu un  dalībniekiem par aktivitāti!

Marianna Rukmane projekta koordinatore

Eiropas valodu diena

Šodien angļu valodas stundā mēs ar 7.a klasi skolēniem svinējām Eiropas valodu dienu.

Bērni spēlēja valodas spēles un piedalījās viktorīnā. Mēs nostiprinājām zināšanas par Eiropas valodām.


4.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ēriku Zaikovski un angļu valodas skolotāju apmeklēja KNC bibliotēku un piedalījās aktivitātes -atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un skatījās prezentāciju, Eiropas valodu dienas ietvaros. 

Visaktīvākie no 4.a klases skolēni bija Aleksandrs Širokovs, Jānis Zujevs, Jegors Sobolevs un Ariana Andruškeviča, par ko ieguva balvas viktorīnā. Visi skolēni sanēma saldās  balvas  no bibliotēkas darbīniekus. Bija jauki un interesanti!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  forums “Nāc! Būsim kopā!”