Aktuāli notikumi 2023./2024. 1.semestris

Viena Varavīksnes vidusskolas diena Septembrī....

Sveiciens Skolotāju dienā no 3.a klases!

Vasaras ceļojumi

Foto konkurss.pdf

Nodarbība Kosmosa izziņas centra

Cik tālu ir līdz kosmosam? Tik, cik no Rīgas līdz Cēsīm (100 km). Šo un daudzus citus faktus Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vecāko klašu skolēni devās noskaidrot uz Kosmosa izziņas centru (KIC) Cēsīs. Šeit viņiem notika nodarbība, kas tika realizēta Cēsu novada pašvaldības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros.

Kosmosa izziņas centra galvenais mērķis ir veicināt bērnos interesi par STEM jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomu un sekmēt velmi savu nākotni saistīt ar to.

Centrā skolēnus gaidīja 4 stundu ilga nodarbība. Sākumā skolēniem bija piedāvāts izveidot savu papīra raķeti, palaist to gaisā un, ar dažādu mērījumu palīdzību, aprēķināt, cik tad augstu gaisā tā aizlidoja. Tad skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām centra ekspozīcijām, kas iekļauj vairākas tematiskās sadaļas: vēsturiskā kosmosa izpētes attīstība, kosmosa izpētes tehnoloģijas, dzīvošana kosmosā, dzīvošana ārpus Zemes, astronauta fiziskā un garīgā veselība, u.c. 

Nodarbības noslēguma aktivitāte tika piedāvāta spēles formā, kur skolēniem bija jāparāda savas sadarbības un algoritmiskās prasmes, kas ir tik ļoti nepieciešamas kosmonautu profesijā.

Paldies Cēsu novadam un Kosmosa izziņas centram par iespēju ieskatīties kosmosā!

 

Marianna Rukmane

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

matemātikas skolotāja


Ikvienam sportot prieks

22. septembra pēcpusdienā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās neparasts sporta pasākums, kura sauklis bija “Ikvienam sportot prieks”. Šis pasākums tika realizēts pateicoties Krāslavas novada pašvaldības finansētajam jauniešu iniciatīvu projektam. Šī projekta autori un izpildītāji bija Varavīksnes vidusskolas 10. kases skolēni, kuri saplānoja šo pasākumu tā, lai katram dalībniekam (šoreiz tie bija 9. – 12. klašu skolēni) būtu iespēja iesaistīties kādā sporta aktivitātē un izbaudīt sporta prieku, nedomājot par pretinieku un uzvaru. Sporta pasākumā tika piedāvātas tādas sporta disciplīnas kā volejbols, futbols, basketbols, badmintons, galda teniss, novuss, spēka vingrojumi un jautrās stafetes. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties vienu vai vairākus sporta veidus un kopā ar citiem spēlēt savam priekam. Pasākuma beigās neviens dalībnieks nepalika bez apbalvojuma un gandarījuma par aktīvi pavadīto pēcpusdienu.

Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par šo iespēju, 10. klases skolēniem par ideju un realizēšanu, kolēģiem par atbalstu un  dalībniekiem par aktivitāti!

Marianna Rukmane projekta koordinatore

Eiropas valodu diena

Šodien angļu valodas stundā mēs ar 7.a klasi skolēniem svinējām Eiropas valodu dienu.

Bērni spēlēja valodas spēles un piedalījās viktorīnā. Mēs nostiprinājām zināšanas par Eiropas valodām.


4.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ēriku Zaikovski un angļu valodas skolotāju apmeklēja KNC bibliotēku un piedalījās aktivitātes -atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un skatījās prezentāciju, Eiropas valodu dienas ietvaros. 

Visaktīvākie no 4.a klases skolēni bija Aleksandrs Širokovs, Jānis Zujevs, Jegors Sobolevs un Ariana Andruškeviča, par ko ieguva balvas viktorīnā. Visi skolēni sanēma saldās  balvas  no bibliotēkas darbīniekus. Bija jauki un interesanti!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  forums “Nāc! Būsim kopā!”

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas forums (1).docx

6.b.klases skolēni Meža ekspedīcijā Kalupē

Šogad 20. septembrī Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolas 6. b klasei tika dota vienreizēja izdevība būt Kalupes mežā un darboties “Meža ekspedīcijā”. Meža ekspedīcija ir aizraujošs piedzīvojums mežā, kur 10 izzinošās stacijās skolēni iepazīst meža apsaimniekošanas ciklu, uzlūko mežu no mežsaimnieciskā skatupunkta kopā ar LVM ekspertiem, kā arī pilda virkni praktisku uzdevumu, piemēram, mēra koku augstumu, nosaka jaunaudzes vecumu, atklāj koksnes klātbūtni ikdienā izmantojamos priekšmetos, iepazīst meža kaitēkļus un daudz labāk izprot gaismas nepieciešamību mežā. Mūsu skolēni devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot un veicot uzdevumus pieturās. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kuri tika risināti individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksēja ekspedīcijas burtnīcās. Uzdevumi bija dažādi, bērni mēģināja paši gan veidot tiltu no koka bez skrūvēm un naglām, gan nozāģēt noteikta svara koka gabalu. Bērniem un skolotājiem ļoti patika piedalīties šajā meža ekspedīcijā. Saņemtās skolēnu  atsauksmes liecina, ka vairākums ekspedīciju dalībnieku vēlētos  mežā doties biežāk  tādās  interesantās  stundās. Mūsu skolēni norāda  ieguvumus: iespēja izzināt mežu,  darbojoties un sadarbojoties komandās svaigā gaisā, sasaiste ar dabaszinību mācību priekšmetiem.

Paldies  sakām AS” Latvijas Valsts meži” par iespēju piedalīties šajā ekspedīcijā! Paldies par   atbalstu  skolai  ar  transporta  nodrošināšanu! 

Skolotāja    Everita Ungure

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas klašu audzēkņi

Sveiciens Tēvu dienā! 

Iesildīšanās dienas jaunā mācību gada sākumā 9.a un 9.b kl.

Iesildīšanās dienas pagāja nepiespiestā, radošā, draudzīgā gaisotnē. Ko darījām? Darījām daudz un ar prieku:

1.Aizraujošas sarunu stundas.

2.Dalīšanās vasaras iespaidos.

3.Jaunās vērtēšanas sistēmas izpēte un apjēgšana.

4.Skolas iekšējās kārtības noteikumu atkārtošana un apzināšanās.

5.Darba plānošana.

6.Klasesbiedru sveikšana dzimšanas dienās.

7.Drošības noteikumu atkārtošana.

8.Nākotnes vīzija (profesiju portreti).

9.Skolas un klases aktīva vēlēšanas.

10.Pārgājiens (9.b).

11.Sporta turnīrs (paldies sakām skolotājam Dmitrijam Silovam).

12.Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja apmeklēšana, iejušanās gida stāstījuma atmosfērā.

13.Krāslavieša – fotomeistara –  Alekseja Gončarova foto izstādes apmeklēšana.

Secinājums: 9.klases ir sagatavojušās  strādāt daudz un cītīgi!

Zinību diena Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Sveicinam mūsu skolēnus, uzsākot gaitas Jaunajā 2023./2024.m.g.!


Šodien skola priecē ikvienu ar savu mājīgi labiekārtoto ēku, sakopto skolas teritoriju. Tā ir vieta, ar ko mēs, pedagogi ,lepojamies un aicinām ikvienu ienākt, iepazīt to tuvāk. Skolā līdzās mācību procesam rosīgi norit darbošanās dažādos un daudzveidīgos projektos, mākslinieciskajā pašdarbībā, sporta aktivitātēs. Komanda, radošums , sadarbība atbildība un līdzatbildība - tie ir atslēgvārdi, kas raksturo skolas kolektīvu.

A. Čakšas apsveikums 1. septembrī 

Skolēnu adaptācijas nometne (LAT) latviešu valodas prasmju pilnveidošanai

Tik  ātri  steidzas  laiks…

Ir noslēgusies skolēnu adaptācijas nometne (LAT) latviešu valodas prasmju pilnveidošanai   Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā. Nometnes otrās nedēļas laikā skolēni piedalījās ar  aizrautību viktorīnās, latviešu tautas rotaļās, kustību aktivitātēs ārā, izzinot un izbaudot dabas skaistumu. Izspēlēja spēles, kuras ne tikai raisa interesi par latviešu valodu un pilnveido vārdu krājumu, bet arī palīdz attīstīt fonētisko dzirdi un lasītprasmi.

      Skolēni lietderīgi, ar lielu aizrautību pavadīja 2 nedēļas nometnē un noslēgumā iegūtās zināšanas un prasmes atspoguļoja “Apgūto zināšanu un prasmju kokā”. Nometne  notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Skolotājas   Agita  Gureviča  un Nadežda  Adamoviča   

"ES - UZŅĒMĒJS!"  

No  2023.gada  1.septembra   līdz  2023.gada  31.decembrim   īstenosim  skolā interešu izglītības programmu "ES - UZŅĒMĒJS!" .Projekta  ietvaros   Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas   11.klases skolniece Anastasija  Vanaga    iepazīst  uzņēmējdarbības  pamatus  Norvēģijā.Kristiansanā. Gaidīsim ar  nepacietību  zinošu Anastasiju mājup! 

 Latgales Plānošanas reģions (LPR) īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projektu ''Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā''. Tā ietvaros ir izstrādāta interešu izglītības programma uzņēmējprasmju attīstīšanai.

Pilnveidot savas zināšanas

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā no 14.-25. augustam notiek skolēnu adaptācijas nometne (LAT) latviešu valodas uzlabošanai. Nometnē piedalās vairums topošie  4.klašu  skolēni  un  mūsu skolas  ukraiņu skolēni. Šīs nometnes laikā  ar dažādu aktivitāšu palīdzību : caur spēlēm, rotaļām, interaktīvām nodarbībām un pasakām,  ar skolotāju  Ivetas  Putānes, Kristīnes  Milaševičas un Ludmilas  Buhalovas palīdzību skolēni atkārto  un pilnveido  latviešu valodu. Iegūtās zināšanas lieti  noderēs, uzsākot  jauno mācību gadu. Nometne  notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros .

 

Nometnes koordinatore  E. Krīviņa

Autores  foto