3. stāvs

3. stāva vestibils

Arī 3.stāva vestibilā izvietoti stendi, kuros redzama skolas vēsture no 2015.gada līdz 2021.gadam. Katru gadu goda vietā tiek izvietotas klašu kolektīvu, labāko skolēnu un viņu skolotāju fotogrāfijas. Katru gadu paveicam Labos darbus, ar kuriem lepojamies.

Sākumskolas kabinets

Sākumskolas kabinetos ir skaistas mēbeles. Tās var kombinēt un modelēt pēc patikas, katrā kabinetā skolotājs ir ierīkojis spēļu stūrīti, bet klases skolēni ar izdomu noformē telpu dažādiem svētkiem, rūpējas par klases tīrību.


Aktu zāle

Skolas zāle ir mūsu skolas sirds. Mūsdienīgi iekārtota. Izcila skaņa. Jaunas mēbeles. Šeit notiek konferences, svētki, notiek izrādes, un diskusijas. Viskrāšņākie šovi: Jautro un atjautīgo kluba spēles, Jaungada pasaka, šovs “Atkārto!” un daudzi citi.


Informātikas kabinets

Informātikas kabinetā jaunieši apgūst jaunākās tehnoloģijas un programmas, ar 3D printera palīdzību mācās īstenot kādu savām idejām.Fizikas kabinets

Fizikas kabinets ir īpaša vieta. Tas piesaista skolēnus ar neskaitāmi daudzām iekārtām, mērinstrumentiem, vadiem un vadiņiem, te nepārtraukti notiek eksperimenti un laboratorijas darbi.


Speciālā pedagoga kabinets

Skolas speciālā pedagoga kabinets ir īpaša vieta. Te valda pietāte un sapratne.