Informācija par skolu

SKOLĀ MĀCĀS 318 SKOLĒNI

uz 01.01.2024

Skolā strādā

 44 skolotāji

Skolas himna

Mūzika: A.Rudzja

Vārdi: T.Vagale un 11.a k.l.(izlaidums 2008.-2009.g.)

Varavīksnes skola mūžam sirdīs,

Visas septiņas krāsas mums spēku dod.

Asaras un smiekli, neveiksmes, prieki,

Varavīksnes skola - mūsu dzīves ceļš.

 

“Varavīksne” school is honest and friendly,

 Every day together with teachers we are,

Our school is happy, with seven colours,

 We are very friendly as - one family.