Informācija par skolu

Varavīksnes vidusskolas HIMNA

Mūzika: A.Rudzja

Vārdi: T.Vagale un 11.a k.l.(izlaidums 2008.-2009.g.)

Здесь мы начинаем стремление к знаньям,

Ляжет перед каждым дорога своя

Школа “Varavīksne” радушно встречает,

Педагоги , дети - одна семья.

Наша школа - мир большой и разный,

Он всегда открыт, открыт для нас.

Наша школ - это труд и праздник,

Красочная школа лучшая для нас.

Varavīksnes skola mūžam sirdīs,

Visas septiņas krāsas mums spēku dod.

Asaras un smiekli, neveiksmes, prieki,

Varavīksnes skola - mūsu dzīves ceļš.

“Varavīksne” school is honest and friendly,

Every day together with teachers we are,

Our school is happy, with seven colours,

We are very friendly as - one family.


SKOLĀ MĀCĀS 364 SKOLĒNI

uz 1.09.2022

1.-4.klasēs 106 skolēni

5.-9.klasēs 183 skolēni

10.-12.klasēs 75 skolēni

Skolā strādā

44 skolotāji