Mūsu skolas Vērtības

sadarbība:

· veidoju labas savstarpējās attiecības un pozitīvu mikroklimatu kolektīvā;

· palīdzu citiem, iedrošinu, slavēju un aizstāvu savējos;

· akceptēju un cienu citu viedokli, korekti izsaku savējo.

radošums:

· Iztēlojos un radu jaunas idejas, piedāvāju jaunus izpausmes veidus un risinājumus;

· piedalos radošajās aktivitātēs.

kritiskā domāšana:

· izvērtēju jebkuru informāciju;

· pieņemu apsvērtus un pamatotus lēmumus;

· esmu godprātīgs pret līdzcilvēkiem.

pozitīva komunikācija:

· lietoju dažādus saziņas veidus, ievērojot lietišķo etiķeti.

atbildība:

· spēju uzņemties atbildību par sevi, savu darbu, rīcību;

· varu paredzēt savas darbības rezultātu un iznākumu.

pašvadība:

· protu patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi;

· saprotu un sekoju savam mācīšanās procesam.


mērķtiecība:

· apzināti un pārdomāti izvirzu savas darbības mērķi, eju uz to.

cieņa:

· novērtēju cita cilvēka paveikto;

· pieņemu, ka ikviens cilvēks ir vērtība;

· izprotu cita viedokli un vajadzības;

· esmu iecietīgs pret vājāko un atšķirīgo.

līdzdalība:

· Labprātīgi iesaistos, piedalos un darbojos kopējā skolas, pilsētas un novada darbā.

pašattīstība:

· izvērtēju savu darbu, tā rezultātus,

· apzinos nepieciešamību uzlabot sava darba rezultātu.

gribasspēks un neatlaidība:

· spēju izvirzīt vērtīgu mērķi;

· nevairoties no grūtībām, pārvarot šķēršļus, cenšos sasniegt mērķi, realizēt savas ieceres, nodomus.