Skolotājiem

KVV_iesniegums_arpusskolas_pasakumam.pdf

Ārpusskolas pasākuma organizēšanai (SKOLOTĀJIEM)

KVV_iesniegums_kavejumu_attaisnosanai.pdf

Iesniegums skolēna kavējumu attaisnošanai

KVV_individualu_sarunu_ar_vecakiem_protokols.pdf

PROTOKOLS individuālai sarunai ar vecākiem

KVV_klases_vecaku_sapulces_protokols.pdf

PROTOKOLS

klases vecāku sapulcei

KVV_macibu_ekskursijas_planosana.pdf

Mācību ekskursijas plānošanas veidlapa

KVV_rikojums_macibu_ekskursijai.pdf

Rīkojums mācību ekskursijai/ pārgājienam

KVV_skolena_iesniegums_makslinieciskajai_pasdarbibai.pdf

Skolēna iesniegums mākslinieciskajai pašdarbībai

KVV_vecaku_komitejas_sedes_protokola_veidlapa.pdf

Vecāku komitejas sēdes protokola veidlapa

KVV_vecaku_sapulces_registracijas_lapas.pdf

Vecāku sapulces reģistrācijas lapas