Skolotājiem

KVV_iesniegums_arpusskolas_pasakumam

Ārpusskolas pasākuma organizēšanai (SKOLOTĀJIEM)

KVV_iesniegums_kavejumu_attaisnosanai

Iesniegums skolēna kavējumu attaisnošanai

KVV_individualu_sarunu_ar_vecakiem_protokols

PROTOKOLS individuālai sarunai ar vecākiem

KVV_klases_vecaku_sapulces_protokols

PROTOKOLS

klases vecāku sapulcei

KVV_macibu_ekskursijas_planosana

Mācību ekskursijas plānošanas veidlapa

KVV_rikojums_macibu_ekskursijai

Rīkojums mācību ekskursijai/ pārgājienam

KVV_skolena_iesniegums_makslinieciskajai_pasdarbibai

Skolēna iesniegums mākslinieciskajai pašdarbībai

KVV_vecaku_komitejas_sedes_protokola_veidlapa

Vecāku komitejas sēdes protokola veidlapa

KVV_vecaku_sapulces_registracijas_lapas.pdf

Vecāku sapulces reģistrācijas lapas