Vecākiem

iesniegums _1.klasei.docx

Vecāku iesniegums skolēnu uzņemšanai

1. klasē

Vecaku_Iesniegums_pamatskola_21013121.docx

Vecāku iesnieguma paraugs uzņemšanai pamatskolas mācību posmā

KVV_atlauja_piedalities_paskuma

Vecāku atļauja piedalīties skolas rīkotajos pasākumos

Vecaku_Iesniegums vsk_matemātiskā_latviesu.docx

Vecāku iesnieguma paraugs uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas apgūšanai

KVV_atlauja_piedalīties_talkā

Vecāku atļauja piedalīties "Lielajā talkā"

KVV_iesniegums _attistosai_nodarbibai

Vecāku iesniegums skolēna uzņemšanai ATTĪSTOŠAJĀS NODARBĪBĀS

KVV_iesniegums _fakultatīvai_nodarb

Vecāku iesniegums skolēna uzņemšanai FAKULTATĪVAJĀS NODARBĪBĀS

KVV_iesniegums_kavejumu_attaisnosanai

Iesniegums skolēna kavējumu attaisnošanai

KVV_vecaka_atlauja_personas_datu_izmantosanai

Vecāku atļauja personas datu izmantošanai

KVV_vecaku_iesniegums_pagarinatas_dienas_grupa

Vecāku iesniegums uzņemt pagarinātās dienas grupā

KVV_vecaku_komitejas_sedes_protokola_veidlapa

Vecāku komitejas sēdes protokola veidlapa

Vecaku _Iesniegums_pamatskola_21013121 (1).docx

Vecāku iesnieguma paraugs uzņemšanai pamatskolas mācību posmā