2023.

Latvija ir mana dzimtene

Gadalaiku motīvi 

Izstāde "Krāslavai - 100"

Skolēnu meistarojumi