Piekļūstamības paziņojums

Krāslavas Varavīksnes vidusskola (turpmāk – Skola) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk - Noteikumi).

Šis paziņojums attiecas uz Skolas tīmekļvietni –  www.varaviksne.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
Cik piekļūstama ir tīmekļvietne?

Skolas tīmekļvietne daļēji atbilst Noteikumiem sekojošu iemeslu dēļ:
- tīmekļvietnē ne visur ir izvietotas attēlu tekstuālās alternatīvas, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai;
- atsevišķās lapās daži teksta elementi attēloti ar nepietiekamu krāsu kontrastu;
- mājas lapā tiek publicēti video no YouTube un ir publicēts saturam bez subtitru izvēles.  
- vairāki tīmekļvietnē ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tiem ar palīgprogrammatūrām nav piekļuves.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 18.08.2023. Izvērtējumu apliecinošs dokuments - Piekļūstamības izvērtēšanas protokols (apstiprināts atbilstoši Skolā noteiktajai dokumentu aprites kārtībai).

Piekļūstamības alternatīvas. Lietotājam tīmekļvietnes satura labākai uztveršanai ir iespēja  izmantot pārlūkprogrammā iebūvētās iespējas, instalēt attiecīgus pārlūka spraudņus vai izmantot operētājsistēmas iebūvētās iespējas teksta krāsu kontrasta palielināšanai, teksta izmēra tālummaiņai.
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, sazinieties ar Skolu,

E-pasts: varaviksne@kraslava.lv;

tālrunis: +37165681468;

Skolas adrese: N. Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601. 


Atsauksmēm un saziņai. Skola iespēju robežās  uzlabo tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar Skolu, E-pasts: varaviksne@kraslava.lv