Skolas attīstības plāns

Skolas attīstības plāns 

2023./2024 - 2025./2026.m.g

Skolas attīstības plāns

2018./2020.g.