Aktivitātes

Gerosios Vilties proğimnāzijas/Visaginas /Lietuva un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 3.klašu kopīga mācību stunda

Paldies kolēģēm Natālijai, Dainai un Svetlanai! Paldies skolēni par Jūsu aktivitāti!

Dalās savā pedagoģiskajā pieredzē

Starptautiskā konference "Attālināto mācību(turpmāk -AM) procesa izaicinājumi " Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogiem ar Visaginas Gerosies Vilties proģimnāzijas pedagogiem notika 15.februārī. Kā klausītāji piedalījās arī Zarasu proģimnāzijas skolotāji. Konferenci atklāja Gerosies Vilties direktore Jolanta Bartkuniene. Par AM izaicinājumiem runāja skolas direktore Marija Micķeviča. Plašs tēmu piedāvājumu spektrs. Krāslavas Varavīksnes vidusskolu pārstāvēja direktora vietniece izglītības jomā Vija Marhileviča ar tēmu’’ Mācību procesa plānošana AM laikā’’, direktora vietnieces Jeva Bojarčuka ‘’Kā saglabāt skolēnu veselību AM laikā? un Irēna Gončarova’’AM un ārpusklases darbs’’, skolas psiholoģe ”Darbs ar apdāvinātajiem skolēniem. Izaicinājums vai dāvana? ’’,vēstures un kultūras vēstures skolotājs Andrejs Jakubovskis ar tēmu ’’ Skolēnu radošo spēju attīstīšanu caur teātra pulciņa nodarbībām’’, vēstures un politikas skolotāja Margarita Borodina -Ignatoviča ar tēmu’’ Cilvēku garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats ’’, latviešu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Purpiša ar tēmu’’ Kas ir efektīva mācību stunda AM laikā?’’.

Lietuvas kolēģi runāja gan par sākumskolas, matemātikas, fizikas ,vizuālās mākslas un informātikas, lietuviešu un krievu valodas pasniegšanu, izvēlētajām darba formām, daudzveidīgajām tiešsaistes platformām. Konferences noslēgumā tika pārrunātas tālākās sadarbības iespējas. Konference notika ZOOM platformā. Piedalījās 85 reģistrēti konferences dalībnieki.


Skolas direktore Marija Micķeviča