Skolas muzejs

Mēs redzam to, kāda skola ir šodien, mēs sapņojam par to, kāda tā būs rīt, bet vai Tu zini, kāda tā bija vakar… pirms pieciem, desmit vai trīsdesmit gadiem?

Ja nezini, laipni lūgts skolas vēstures stūrītī!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 2020.gada 26.novembrī savas durvis vērs skolas vēstures stūrītis. Materiālu un eksponātu vajadzībām tika izremontētas un atvēlētas 2 telpas skolas apakšstāvā . Skolas stūrītis netapa tukšā vietā. Materiālus desmitiem gadu garumā ir krājusi ilggadējā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Jekaterina Aleksejeva, kas tagad atrodas pelnītā atpūtā. Jekaterina ar lielu mīlestību pret savu dzimto skolas vēstures stūrīša tapšanā iegulda lielu brīvprātīgo darbu. Skolas vēstures stūrīša motto : “TU ESI LATVIJA. Apzināt, atrast, izpētīt, saglabāt!”

Skolas vēstures stūrītī interesenti var:

*apskatīt senās mācību grāmatas;

*iepazīties ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas attīstību kopš tās dibināšanas;

*uzzināt par skolas pedagogu un absolventu gaitām un sasniegumiem;

*ielūkoties dažādu laiku hronikās/ dienasgrāmatās;

* pārlūkot bagātīgo sporta, teātra un estrādes mākslas sasniegumu atspoguļojumu;

* apskatīt kārtējās īslaicīgās ekspozīcijas;

* papildināt skolas vēstures stūrīša fondus ar interesantiem materiāliem par agrāko un tagadējo skolas dzīvi;

* ikviens skolas skolēns, vecāki, pedagogi rīkot savu privātkolekciju izstādes.

Pašlaik latviešu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Purpiša uzsākusi vairāku 8a klases skolēnu sagatavošanu par gidiem skolas vēstures stūrītī.

Jaunizveidotā skolas vēstures stūrīša uzdevums ir ne tikai atainot vēsturiskos skolas dzīves periodus laika posmā 1995 .-2020., bet arī krāt nozīmīgo šodienas brīžu liecības nākotnei.

Esmu pateicīga visiem skolas vēstures stūrīša tapšanā iesaistītajiem cilvēkiem!

Skolas direktore

Skolas vēstures stūrīša darba laiks: pēc pieteikšanās