Skolas muzejs

Olimpieši no Krāslavas

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolas vēstures stūrītī ir skatāma izstāde ''Olimpieši no Krāslavas''. Lepojamies ar Jums un Jūsu sasniegumiem , jo Jūs esat mācījušies mūsu skolā un esat no Krāslavas.

Dzimtenes mācības stunda

2021.gada 10.novembris. 2 a. klase un klases audzinātājs Ēriks Zaikovskis

Mēs redzam to, kāda skola ir šodien, mēs sapņojam par to, kāda tā būs rīt, bet vai Tu zini, kāda tā bija vakar… pirms pieciem, desmit vai trīsdesmit gadiem?

Ja nezini, laipni lūgts skolas vēstures stūrītī!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 2020.gada 26.novembrī savas durvis vērs skolas vēstures stūrītis. Materiālu un eksponātu vajadzībām tika izremontētas un atvēlētas 2 telpas skolas apakšstāvā . Skolas stūrītis netapa tukšā vietā. Materiālus desmitiem gadu garumā ir krājusi ilggadējā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Jekaterina Aleksejeva, kas tagad atrodas pelnītā atpūtā. Jekaterina ar lielu mīlestību pret savu dzimto skolas vēstures stūrīša tapšanā iegulda lielu brīvprātīgo darbu. Skolas vēstures stūrīša motto : “TU ESI LATVIJA. Apzināt, atrast, izpētīt, saglabāt!”

Skolas vēstures stūrītī interesenti var:

*apskatīt senās mācību grāmatas;

*iepazīties ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas attīstību kopš tās dibināšanas;

*uzzināt par skolas pedagogu un absolventu gaitām un sasniegumiem;

*ielūkoties dažādu laiku hronikās/ dienasgrāmatās;

* pārlūkot bagātīgo sporta, teātra un estrādes mākslas sasniegumu atspoguļojumu;

* apskatīt kārtējās īslaicīgās ekspozīcijas;

* papildināt skolas vēstures stūrīša fondus ar interesantiem materiāliem par agrāko un tagadējo skolas dzīvi;

* ikviens skolas skolēns, vecāki, pedagogi rīkot savu privātkolekciju izstādes.

Pašlaik latviešu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Purpiša uzsākusi vairāku 8a klases skolēnu sagatavošanu par gidiem skolas vēstures stūrītī.

Jaunizveidotā skolas vēstures stūrīša uzdevums ir ne tikai atainot vēsturiskos skolas dzīves periodus laika posmā 1995 .-2020., bet arī krāt nozīmīgo šodienas brīžu liecības nākotnei.

Esmu pateicīga visiem skolas vēstures stūrīša tapšanā iesaistītajiem cilvēkiem!

Skolas direktore

Skolas vēstures stūrīša darba laiks: pēc pieteikšanās


SATURS:

Skolas vēstures stūrītī notiek izstāde ‘’Mūsu absolventu labie darbi’’

Varavīksnes vidusskolas pastāvēšanas laikā ir notikuši 30 izlaidumi. Skolu ir absolvējuši 1715 absolventi, kuri realizēja sevi visdažādākajās dzīves jomās. Šodien jūs dzīvojat un strādājat pasaules dažādās malās. Lai kāds nebūtu jūsu dzīves ceļš, jūs visus vieno Varavīksnes vidusskolas absolventa Goda nosaukums. Mūsu vēsture – katra skolēna vēsture. Jūsu sasniegumi ir arī skolas sasniegumi, lepnums un slava. Jūs pateicaties skolai , bet skola – Jums. Paldies par kopā pavadītajiem gadiem, par sniegto palīdzību un atbalstu. Vieni cilvēki mums uztic savus bērnus, citi palīdz organizēt pasākumus vai sniedz materiālu palīdzību – sarūpē dāvanas, savukārt citi ņem aktīvu dalību mūsu pilsētas un valsts dzīvē. Kas ir vislabākā skolas reklāma? Tie esat Jūs, Jūsu panākumi un labie darbi!

J. Aleksejeva, skolas vēstures stūrīša padomes vadītāja

Atklāta izstāde "Mūsu skolas ieverojāmakie absolventi"

VS plāns.docx

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures stūrīša pasākumu plāns 2020./2021. māc. g.

VS reglaments.docx

Izglītības iestādes skolas vēstures stūrīša reglaments

Koncepcija.doc

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolas vēstures stūrīša koncepcija

Tēmas skolēnu radoši PD.docx

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures stūrītis aicina skolēnus, vecākus un skolotājus piedalīties pētniecisko darbu izstrādē.