Speciālā izglītība

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

MyHub

MansHUB projektā – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā (https://www.inclusion-hub.eu/?lang=lv) rezultātiem, konkrētāk, projekta laikā izstrādāto Rokasgrāmatu skolotājiem, kas ir gan angļu, gan latviešu valodā, ir brīvi un bez maksas pieejama tiešsaistē, kā arī izveidoto Eiropas iekļaujošas izglītības tiešsaistes repozitoriju, kur ir apkopoti materiāli, metodes, rīki, lai veiksmīgāk varētu strādāt iekļaujošā klasē. Vietne darbojas pēc izvēlņu meklēšanas principa, kur, ievadot noteiktus atslēgvārdus, ir iespējams atrast attiecināmus materiālus, saites uz šiem elektroniskajiem materiāliem Tāpat tiek piedāvāta kategorizēšana dažādos izglītības līmeņos: pirmsskolas vecumam, pamatskolai un vidusskolai, profesionālajai izglītībai un apmācībai, ugstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs Karjeras nedēļa

Kokneses AC materiāli.pdf

Desmit principi darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi

Desmit principi darbā ar bērniem.docx

Metodiskā palīdzība skolotājam skolēna ar mācīšanās traucējumiem vai speciālām vajadzībām individuālā plāna izstrādei vispārizglītojošā skolā

1_IIP rakstisanai.pdf

Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

IIP_skolenam (1).docx

Materiāls darbam skolotājiem un vecākiem

Materiāls darbam.docx

Materiāli speciālās izglītības īstenošanai

Pašizglītošanās.docx