Speciālā izglītība

Kokneses pamatskola – attīstības centrs

Kokneses AC materiāli.pdf

Desmit principi darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi

Desmit principi darbā ar bērniem.docx

Metodiskā palīdzība skolotājam skolēna ar mācīšanās traucējumiem vai speciālām vajadzībām individuālā plāna izstrādei vispārizglītojošā skolā

1_IIP rakstisanai.pdf

Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

IIP_skolenam (1).docx

Materiāls darbam skolotājiem un vecākiem

Materiāls darbam.docx

Materiāli speciālās izglītības īstenošanai

Pašizglītošanās.docx