Krāslavas novada pašvaldība ir noslēgusi ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas sociālā fonda projekta Nr. Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

1) nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

2) celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

3) motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interese, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Projekta darbību īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Rezultāta rādītājs: 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā.

Sadarbības partneri:

Valsts izglītības satura centrs;

Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes;

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC).

Karjeras atbalsta pasākumu plānu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā īsteno pedagogs karjers konsultants Oksana Korčagina

NVA karjeras speciālisti – Jūsu palīgi karjeras izvēles un plānošanas jautājumos!

NVA piedāvā individuālās karjeras konsultācijas.

Jums būs iespēja konsultanta vadībā gan labāk saprast sevi un saņemt informāciju par aktualitātēm darba tirgū, izglītības un karjeras veidošanas iespējām Latvijā, gan pašam sniegt un saņemt atbalstu no grupas dalībniekiem.

Individuālo konsultāciju veidi:

• Individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte, alternatīvu profesiju meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules izveidē.

• Individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm.

Karjeras konsultācijas NVA ir valsts apmaksātas un pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Pieraksties uz karjeras konsultāciju zvanot pa tālruni 65620905 vai izmantojot pašapkalpošanās portālu.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks NVA

Krāslavas filiālē (Grāfu Plāteru ielā 9):

Pirmdiena: 09.00 – 16.30

Otrdiena: 09.00 – 16.30

Trešdiena: 09.00 – 16.30

Ceturtdiena: 09.00 – 16.30

Piektdiena: 09.00 – 15.00

2019./2020.m.g.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Izglītības izstāde „Skola 2020”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.februārī 11. – 12.klašu skolēni devās uz gadskārtēju izglītības izstādi „Skola 2020” Rīgā. Skolēniem bija iespēja iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no augstskolu, koledžu un tehnikumu studentiem, audzēkņiem un mācību spēkiem. Visi izglītības iestādes pārstāvji bija ļoti laipni un atsaucīgi. Skolēniem bija iespēja izstādē izmēģināt roku dažādās profesijās, piedalīties konkursos un citās aktivitātēs, piemēram, iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu: aplūkot operatīvās medicīniskās palīdzības transportlīdzekli, noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, kā arī darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās, iejusties karavīra un kuģa stūrmaņa lomā, iegrimt virtuālajā pasaulē.

Skolēnu atsauksmes liecina, ka šis pasākums ir ļoti noderīgs gan tiem jauniešiem, kuri jau izvēlējās, par ko grib kļūt, gan tiem, kuri vēl nezina, ar kādu profesiju vēlētos saistīt savu dzīvi. Izglītības izstādes „Skola 2020” apmeklējums bija ļoti interesants un izzinošs.

Oksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Ēnu diena

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Mūsu skolēni no 10.b, 11.a un 12.a klases arī piedalījās Ēnu dienā. Kopā piedalījās 10 skolēni. Divas meitenes no 10.b klases izvēlējās ēnot vietu bērnudārzā „Pīlādzītis”, kur ēnoja šādas profesijas: sporta skolotājs pirmsskolā un pirmsskolas skolotāja palīgs. Viņi kopā ar audzinātājām vadā sporta nodarbības, palīdzēja pieskatīt bērnus pastaigu un pusdienu laikā. Galvenais, kam ēnotāji pievērsa uzmanību – iestādes darbinieku laipnība un atsaucība, vēlme prezentēt savu darba vietu. Uzņemšana bija sirsnīga un atmiņā palienoša.

Trīs meitenes devās uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales RC Krāslavas brigāžu punktu. Ēnotājiem bija iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Ēnotāji bija gatavi daudz nopietnākām aktivitātēm, diemžēl – ierobežojumi, noteikumi, prasības nedaudz sašaurināja gaidāmo iespaidu loku.

Visvairāk skolēni izvēlējās ēnot Daugavpils pārvaldes Valsts robežsardzes nodaļās. Viņi apmeklēja četras vietas: Robežnieku, Kaplavas, Piedrujas robežsardzes nodaļu un Pāternieku I kategorijas robežkontroles punktu. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dienesta telpām, galvenajiem uzdevumiem, robežsargu dienesta pienākumiem, kā arī apskatīt speciālos un tehniskos līdzekļus, kinologi ar saviem suņiem demonstrēja savu darba ikdienu: dresūras iemaņas, priekšmetu atrašanu.

Ceru, ka dalība Ēnu dienā bija skolēniem noderīga un palīdzēs viņiem nākotnes profesijas izvēlē.

Oksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Jaunieši aicināti apmeklēt Atvērto durvju dienas valsts iestādēs

Šogad valsts pārvaldes iestādes atvērs savas durvis interesentiem trīs dienas – no 1. līdz 3. aprīlim, aicinot skolēnus un jauniešus atklāt un izprast, kā strādā mūsu valsts.

Plašāka informācija par iestāžu norisēm, kā arī pieteikšanās kārtība pieejama pasākuma tīmekļvietnē www.atvertodurvjudiena.lv

Pieejamās iestādes Krāslavā:

v Nodarbinātības valsts aģentūra (Krāslavas nodaļa)

Norises laiks: 02.04. | plkst.09.00-16.00

Pieteikšanās: Iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar filiāles vadītāju

Kontaktpersona: Ilona Šlapina, filiāles vadītāja, tālr.:65625410 Ilona.Slapina@nva.gov.lv

Pasākuma plānotais saturs: Individuālās karjeras konsultācijas:

· Iepazīšanās ar NVA mājaslapu;

· Iepazīšanās ar testiem CVVP.

v Valsts robežsardzes Robežnieku, Kaplavas, Piedrujas robežapsardzības nodaļas, Pāternieku I kategorijas robežkontroles punkts

Norises laiks: 03.04. | plkst.10.00-13.00

Pieteikšanās: Iepriekš obligāti jāpiesakās, dap.paligs@rs.gov.lv līdz 26.martam.

Tālr. 65403703 mob.tel.28624302

Pasākuma plānotais saturs: Ekskursija – 25 cilvēki, iepazīstināšana ar dienesta telpām, galvenajiem uzdevumiem, robežsargu dienesta pienākumiem, kā arī speciālo līdzekļu, tehnisko līdzekļu, transportlīdzekļu apskate, kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi.

v Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Krāslavas daļa)

Norises laiks: no 1. līdz 3. aprīlim | plkst.09.00-19.00

Pieteikšanās: Vēlams iepriekš pieteikt apmeklējumu, sūtot apmeklētāju sarakstu uz prese@vugd.gov.lv līdz 31. martam.

Kontaktpersona: Dmitrijs Krivenko, 28233341

Pasākuma plānotais saturs: Visas dienas garumā piedāvāsim iepazīties ar depo, ugunsdzēsības transportlīdzekļiem un aprīkojumu. Akcentēsim, ka brīvība iet kopsolī ar pienākumiem. Stāstīsim par ugunsdzēsēju glābēju profesiju, kur pirmajā vietā tiek likts pienākums glābt cilvēku dzīvības.

Papildus interaktīvā veidā izglītosim par drošības jautājumiem – sākot ar rūpēm par ugunsdrošību, beidzot ar pareizu rīcību ārkārtas gadījumā.

Piedāvāsim iespēju piedalīties veiklības un erudīcijas konkursos par ugunsdzēsēju glābēju profesiju un drošības jautājumiem.

v Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales RC Krāslavas brigāžu punkts

Norises laiks: 02.04. | plkst.10.00-13.00

Pieteikšanās: Iepriekš obligāti jāpiesakās, sazinoties ar kontaktpersonu līdz 25.martam.

Kontaktpersona: Žanna Semjonova, Krāslavas NMP vecākais ārsta palīgs t.: 67337322 mob.t.26582468 lrc.kraslava@nmpd.gov.lv

Pasākuma plānotais saturs: Atvērto durvju dienā NMP dienestā tiks uzņemta tikai viena grupiņa līdz 8 cilvēkiem. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienestu un mediķu profesiju. Ikviens dalībnieks varēs arī iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī un aplūkot aprīkojumu, kādu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Aktīvākajiem būs iespēja arī darboties ar manekenu, apgūstot atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

Ekskursija uz RVT

4. februārī 8.c klases skolēni devās mācību ekskursijā uz PIKC RVT Krāslavas teritoriālo struktūrvienību. Viņi iepazinās ar tajā piedāvātajām mācību programmām un iestādes vidi. Pēc ekskursijas skolēni tika uzaicināti uz nodarbību pie tehnikuma psihologa, kur viņi kopā ar to nodarbojās ar meditāciju. Skolēnu atsauksmes liecina, ka viņiem ļoti patika šī nodarbība. Skolēniem bija iespēja pašiem izmēģināt savus spēkus un iemaņas šūšanas, kokapstrādes un metālapstrādes nodarbībās. Meitenes apmeklēja šūšanās klasi, lai iepazītos ar šuvējas profesiju. Kamēr meitenes izšuva salvetes, tikmēr zēni darbojās ar metālu un koku, skolotāju uzraudzībā viņi no metāla izgatavoja cepuri, bet uz koka dēļa tika iegravēts: „8.c klase”.

Ekskursija izdevās lietderīga un vērtīga. Visiem skolēniem ļoti patika ciemošanās tehnikumā. Skolēnu vārdā gribētu teikt: “Lielas paldies!” tehnikuma kolektīvam par atsaucību un sadarbību!

Oksana Korčagina,

pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Piesakies Ēnu dienai 2020.g.12.februārī!

Reģistrējies interneta vietnē: www.enudiena.lv

Izvēle skolēniem jāizdara līdz 7. februārim.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12.klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Konsultāciju iespējams saņemt skolas bibliotēkā.

O.Korčagina,

pedagogs karjeras konsultants

Nedaudz par karjeru

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020.gada 08.janvārī mūsu skolas 12.klases skolēni tikās ar Jūliju Sakoviču, krāslavieti, kura pašlaik dzīvo un strādā Briselē. Strādā Eiropas Komisijas zinātnes un inovāciju ģenerāldirektorātā. Tikšanās sākumā viešņa pastāstīja par sevi – iegūto izglītību, profesiju, interesēm. Viņas iegūtā profesija Latvijā ir saistīta ar starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu. Briselē Jūlija turpināja izglītoties biznesa un vadības jomā, vides zinātnē, pilnveidoja franču valodas zināšanas, bet dalība dažādos projektos palīdzēja gūt vērtīgas zināšanas un pieredzi. Sarunas galvenais jautājums: „Kas nepieciešams veiksmīgai karjerai?” Jūlijas atbilde: „Izglītojies, lasi grāmatas, mācies valodas, esi sociāli aktīvs, komunicē! Pilnveidoties un attīstīties var dažādi, iespēju ir ļoti daudz, piemēram, skatoties filmas”. Īsi un kodolīgi! Viss atkarīgs no cilvēka paša – ja ir vēlme, tad būs arī rezultāts. Ir cerība, ka stāsts uzrunāja, iedvesmoja, lika aizdomāties. Paldies Jūlijai! Visiem – veiksmi un izdošanos!

O.Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

„Ražots novadā”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2.a klases skolēni piedalījās pasākumā „Ražots novadā”. 30.oktobrī skolēni apmeklēja divas Z/S – „ Akati” un „Guntiņi”. Ekskursijas sākumā mēs devāmies uz Z/S „ Akati”, saimniecība atrodas Robežnieku pagastā. Zemnieku saimniecība nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, cūkkopību, lopkopību un eksotisko putnu audzēšanu. Skolēniem bija iespēja apskatīt pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus, Austrālijas emu, un citus eksotiskus putnus, kā arī uzzināt vairāk par putnu kopšanu, audzēšanu, pārdošanu.

Saimnieks parādīja skolēniem dažādas putnu olas, izrādījās, ka pašas vērtīgākās ir Āfrikas vistiņu - pērļvistiņu oliņas, tās pārdot 2 eiro gabalā. Aplokā ganījās gan mazas, gan lielas kazas, ēzelis, alpaki. Bērni labprāt dzīvniekus pabaroja ar maizi, baltmaizi, kāpostiem, āboliem un burkāniem. Mēs apskatījām kūti, putnu būrus un darba rīkus, kurus izmanto saimniecībā.

Z/S „Guntiņi” skolēnus sagaidīja viesmīlīgi saimnieki, kas sākumā izrādīja zirgu stalli, rikšotāju šķirnes zirgus, ponijus, zirglietas – ādas aizjūga komplektus, paliktņus zem sedulkas, zirga ausu aizsargus skaņas iedarbības mazināšanai, kājsargus, sacensību divričus, treniņu divričus, kā arī braucēju ekipējumu rikšotāju zirgu sacensību dalībai – aizsargbrilles, ķiveres, iepazīstināja ar zirgu ēdienkarti un kopšanu. Saimniecībā arī audzē 12 šķirņu trušus, tos tur gan priekam, gan gaļai. Daži truši atradās aplokā - brīvajā dabā, bērniem bija iespēja novērot, kā tie zemē izrok dziļas alas un slēpjas tajās. Ekskursijas laikā saimniece pastāstīja mums par dažādām profesijām, kas nepieciešamas saimniecībā, un, ka zināšanas par ražošanu galvenokārt apguvusi pašmācības ceļā.

Pateicamies, ka projekta ietvaros skolēni reālajā dzīvē var iepazīties ar dažādām profesijām, kas nepieciešamas saimniecībā (traktorists, zirgkopis, putnkopis, agronoms, lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs). Ekskursijas bija ļoti izzinošas un interesantas, katrs skolēns sev varēja atklāt kaut ko jaunu. Visiem skolēniem ļoti patika šīs ekskursijas!

O.Korčagina,

pedagogs karjeras konsultants

Karjeras nedēļa "Nākotnes profesijas"

No 14. līdz 18.oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šīgada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Karjeras nedēļa

14.10. – 18.10.2019.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika karjeras nedēļa ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Šī nedēļa skolēniem bija piesātināta ar dažādām aktivitātēm: zīmējumu konkursi, došanās ekskursijās, dalība konferencē, lai uzzinātu vairāk par nākotnes iespējām savā pilsētā un novadā.

1. – 4.klašu skolēni iepazinās ar prezentāciju „Nākotnes profesijas”, pēc tam redzētā un dzirdētā apspriede klases, dabaszinību, sociālo zinību stundās. Skolēni veidoja zīmējumus „Mana nākotnes profesija”, zīmējumu prezentēšana savā klasē. Izstāde klasē: „Klases nākotnes profesijas”. Par savu nākotnes profesiju skolēni izvēlas dažādu profesiju pārstāvjus: policists, ugunsdzēsējs, robežsargs, veterinārārsts, psihologs, dziedātājs, sportists, skolotājs, arhitekts un daudzas citas profesijas.

2.a un 4.b klases skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Nākotnes speciālists - ROBOTS”. Skolēni zīmēja robotus, kas var aizstāt cilvēkus nākotnē. Skolēni zīmēja robotu policistu, ugunsdzēsēju, oficiantu, skolotāju, karavīru. Zīmējumi izrādījās krāsaini un izzinoši. Sākumskolas skolēni vēl rakstīja sacerējumus par savām nākotnes profesijām, sacerējumi izdevās ļoti interesanti.

8.b,c klases skolēni iepazinās ar prezentāciju „Nākotnes profesijas”, pēc tam redzētā un dzirdētā apspriede klases stundā. Skolēni veidoja kolāžu vai zīmējumu par savu nākotnes profesiju, noskaidroja, kādas iemaņas un prasmes ir vajadzīgas, lai cilvēks spētu pilnvērtīgi darboties izvēlētajā jomā, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt cilvēkam - nākotnes profesijas pārstāvim. Klases stundā izrunāja, kādus mācību priekšmetus ir nepieciešams apgūt, lai veiksmīgi apgūtu profesiju, darba rezultātu prezentēšana savā klasē. Paldies skolēniem un klases audzinātājiem par sadarbību un viņu veiksmīgu darbu!

10.-12.klašu skolēniem tika organizēta konference „Novads 20/30”. Piedalīties konferencē piekrita Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe un Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs. Tikšanās mērķis - noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji būs vajadzīgi Krāslavas novadā nākotnē un uzzināt par iespējām saņemt stipendiju speciālistu piesaistei piešķiršanu studentiem. Viktors Moisejs pastāstīja skolēniem par nosacījumiem, kārtību stipendijas piešķiršanai studentiem, ka arī par dzīvojamās telpas īri kvalificētiem speciālistiem. Ināra Dzalbe pastāstīja skolēniem par Attīstības nodaļas uzdevumiem. Skolēni uzzināja kādu nozaru profesiju pārstāvji nākotnē mūsu novadā būs vispieprasītākie. Būs nepieciešami speciālisti veselības un sociālajā aprūpē, valsts aizsardzībā, izglītībā, loģistikā, inženierzinātnēs, IT tehnoloģijās, kokapstrādē, uzņēmējdarbībā. Viesi izteica cerību, ka mūsu novads un pilsēta papildināsies ar jauniem speciālistiem, kuri absolvēja Varavīksnes vidusskolu! Paldies Inārai Dzalbei un Viktoram Moisejam par noderīgu, izzinošu stāstu un atsaucību!

Materiālu sagatavoja O.Korčagina,

pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ekskursija uz VUGD

(20.09.2019.)

2019. gada 20. septembrī 2.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ivetu Putāni un pedagogu karjeras konsultanti Oksanu Korčaginu devās mācību ekskursijā uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Krāslavas daļu, vizītes mērķis bija iepazīties ar ugunsdzēsēju profesiju reālajā dzīvē.

Pie ieejas durvīm mūs sagaidīja glābēju dienesta brigāde, tostarp, mūsu klasesbiedra, Renāta Ozerska tētis - Aleksandrs, kurš jau ilgus gadus strādā par ugunsdzēsēju.

Ugunsdzēsēji iepazīstināja mūs ar drošības noteikumiem, ar glābēju ikdienu, izrādīja darba telpas, demonstrēja, kā dispečeris pieņem zvanus, kā ierakstās sarunas, kā pareizi veidot dialogu zvanīšanas laikā, pastāstīja par viltus zvanu sekām un zvanītāju atbildību, kā arīsniedza atbildes uz skolēnu jautājumiem. Glābēji ļāva mums izmēģināt un pielaikot savu aizsargekipējumu, izrādījās, ka tas ir ļoti smags!

Renāta tētis izrādīja ugunsdzēsēju mašīnā esošos darbarīkus. Skolēniem interesēja daudzi tehnikas jautājumi, kā glābēji griež auto durvis satiksmes negadījumos, ar kādiem instrumentiem atver māju durvis, kā paceļ un aizver lūkas utt.

Vislielāko iespaidu radīja paraugdemonstrējums, kad atskanēja trauksmes signāls, un VUGD glābēji sarosījās, un pagalmā izbrauca liela, jauna mašīna. Mēs redzējām, kā paceļas 35 metrus garās kāpnes, kas paredzētas ugunsgrēku dzēšanaiaugstceltnēs. Pēc tam pacelšanas grozā izmēģinājām, kā darbojas modernizētā datorpults.

Vizītes laikā, mēs uzzinājām, ka, lai kļūtu par ugunsdzēsēju, ir specifiskas un pat stingras prasības – glābējam jābūt ļoti disciplinētam un jāprot strādāt komandā, un, protams, jābūt ļoti labam veselības stāvoklim un teicamai fiziskai sagatavotībai. Savādāk nav iespējams izturēt slodzi, ar kādu ugunsdzēsējiem ikdienā jāsaskaras, piemēram, strādāšanu ugunsgrēka vietā, lielā karstumā un piedūmotā vidē. Tas ir grūts un smags darbs.

Paldies Krāslavas VUGD brigādei par jauko ekskursiju un uzņemšanu!

2.a klases skolēni, kl.audz. I.Putāne

2018./2019.m.g.

Karjeras nedēļa Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros no 08. oktobra līdz 12.oktobrim visa Latvijā notika karjeras nedēļa „Tavs karjeras skrejceļš”. Šī gada Karjeras nedēļas tēma ir karjeras vadības prasmes, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt karjeras vadības prasmes, to lomu karjeras plānošanā, izvēloties skolēnam nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām. Visiem skolēniem bija paredzētas dažādas aktivitātes. Tā bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos: zīmējumu vai kolāžu konkursos, izpildīt testus, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, līdzdarboties radošajās darbnīcās, piedalīties diskusijās, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu.

1. – 4. klašu skolēniem bija radoši uzdevumi: 1. – 2.klašu skolēni iepazinās ar vecāku profesijām, intervēja savus vecākus un veidoja kolāžas „Vecāku profesijas”. 3. – 4.klašu skolēni veidoja zīmējumus „Es gribu kļūt par…”. Skolēni zīmēja savu nākotnes profesiju un rakstīja kādas prasmes un iemaņas, rakstura īpašības, kādus mācību priekšmetus nepieciešams apgūt, lai iegūtu šo profesiju. Zīmējumi izrādījās krāsaini un izzinoši. Paldies!

5. klašu skolēni iepazinās ar vecāku profesijām, intervēja savus vecākus un klases stundā organizēja pārrunas par vecāku profesiju pārstāvjiem (kādas prasmes un iemaņas, rakstura īpašības, kādas mācību priekšmeti nepieciešami šai profesijai, kādi darba rīki, darba vide).

6.a,b klašu skolēniem bija iespēja tikties ar robežsardzes pārstāvi. Skolēni iepazinās ar profesiju robežsargs un kinologs. Skolēni uzzināja, kāda izglītība nepieciešama, lai strādāt šajā profesijā, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas. Iepazinās ar viņa darba ikdienu, darba vidi, darba specifiku, saņēma atbildes uz daudziem jautājumiem. Nobeigumā kinologs demonstrēja dresūras iemaņas. Visiem skolēniem ļoti patika šī tikšanās.

Skolēni no 6.a klases piedalījās pasākumā „Mana karjera” Krāslavas pamatskolā.

7. – 8. klašu skolēniem bija paredzētas klases stundas, kuras notika datorklasē. Skolēni pildīja karjeras izvēles testu, izmantoja vietni www.niid.lv, lai labāk apzinātos savas intereses, dotības un vēlmes. Testu pildīšana palīdzēja noskaidrot, kurās profesionālajās jomās skolēnu intereses ir visizteiktākās un kādas izglītības iespējas paveras katrā no tām. Pēc testa pildīšanas notika pārrunas ar skolēniem par iegūto rezultātu.

9.a,b klases skolēni tikās ar Krāslavas KN un vairāku deju kolektīvu vadītāju Valdu Timuli. Cilvēks ar interesantu dzīves stāstu, lielu pieredzi un uzskatiem, atsaucīga, laipna, radoša. Šo sarakstu varētu turpināt… Cilvēka dzīve nesastāv no karjeras vien. Tas ir vesels kopums. Ja stāsti par karjeru, tad sanāk pastāstīt arī par iegūto izglītību, interesēm un hobijiem, draugiem un kolēģiem, par dzīvē pieredzēto. V.Timules stāstījums raisīja pārdomas. Vai tikai mācību priekšmetiem ir jāpievērš uzmanība skolā? Vai ir iespējams savienot nesavienojamo? Vai laika gaitā mainās cilvēka uzskati un principi? Kad iespējams gūt labākus rezultātus – balstoties uz citu pieredzes vai saviem „puniem”? Viedokļi dalās. Lai katrs domā pats, galvenais, lai ar rezultātu cilvēks būtu apmierināts, un V.Timule tam ir spilgts piemērs.

9.c klases skolēni devās mācību ekskursijā uz PIKC RVT Krāslavas teritoriālo struktūrvienību. Viņi iepazinās ar tajā piedāvātajām mācību programmām un iestādes vidi. Skolēniem bija iespēja pašiem izmēģināt savus spēkus un iemaņas šūšanas un metālapstrādes nodarbībās. Ekskursija bija ļoti izzinoša un vērtīga.

10.-12. klašu skolēniem tika organizētas diskusijas „Tavs karjeras ceļš”. Piedalīties diskusijām labprāt piekrita RTU absolvente Velta, jaunā speciāliste, kurai ir zināma darba pieredze. Sākumā Velta pastāstīja par sevi, par iegūto profesiju, par mācību iestādes izvēli, par mācībām, par darba meklēšanas iespējām. Skolēni diskutēja par karjeras plānošanu, par savas karjeras iespējamo virzienu. Ceru, ka šīs diskusijas bija noderīgas skolēniem, lai kādreiz izdarītu pareizu izvēli.

Paldies skolēniem un klases audzinātājiem par viņu darbu! Paldies visiem profesiju pārstāvjiem par atsaucību un sadarbību!

Materiālu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Ekskursija uz Z/S „Kurmīši”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 11. oktobrī 3.b klases skolēni piedalījās pasākumā „Ražots Latvijā”. Mēs devās ekskursijā uz Z/S “Kurmīši” Krāslavas novadā.

Vispirms skolēni apskatīja dobes ar ārstnieciskajiem augiem. “Kurmīšos” audzē vairāk nekā divdesmit augu sugu. Augi aizņem vairāk nekā 20 hektāru zemes. Laukā aug visiem pazīstami augi – kliņģerītes, asinszāle, vērmeles, balderjāņi. Arī tur var redzēt eksotiskus augus – ehinaceju, bergamotu.

Saimniecības īpašnieks Ivars Geiba pastāstīja par katra auga dziedinošajām īpašībām. Arī viņš iepazīstināja ar profesijām, kuras ir nepieciešamas saimniecībā – traktorists, agronoms, biškopis, grāmatvedis, fasētājs.

Skolēni nogaršoja zāļu tējas, medu un ievārījumu, ko audzē un gatavo Z/S “Kurmīši”.

Spilgtākais iespaids – īstās vaska sveces veidošana, kuru katrs varēja paņemt līdzi.

Klases audzinātāja Rita Kamola Pasākuma izmaksas (rēķins) tika segtas no projekta finansējuma

Ciemos pie Maijas Šuļgas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 12.oktobrī 5.c klases skolēni piedalījās pasākumā „Mans amats – mans balsts”. Skolēni apmeklēja Maijas Šuļgas darbnīcu. Maija Šuļga ir profesionāla rokdarbniece. Viņa veido izstrādājumus dažādās rokdarbu tehnikās. Viņa pastāstīja par savu darbi ikdienā, mēs uzzinājām, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvi produkti. Bērni iepazinās ar dažādiem mākslas tehnikas veidiem, baltā māla veidojumiem, roku darbu bižutēriju. Māksliniece sniedza meistarklasi gleznošanā. Interesanta bija leļļu izstāde, kuras veidotas un šūtas pašas rokām. Jau no bērnības Maija apguva dažādus amatus. Viņa attīstīja savas prasmes mākslas skolā un mākslas akadēmijā. Jebkurš bērnības hobijs dzīves laikā var kļūt par profesiju.

Mēs ļoti pateicīgi Maijai Šuļgai par pozitīvu un lietderīgu tikšanos.

5.c klašu skolēni un klases audzinātāja V.Sadovska

Pasākuma izmaksas (rēķins) tika segtas no projekta finansējuma.

„Ražots Latvijā”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 12. oktobrī 3.a klases skolēni piedalījās pasākumā „Ražots Latvijā”. Projekta dalībnieki apmeklēja Z/S “Kurmīši” Krāslavas novadā.

Jau no autobusa bērni pamanīja uzņēmuma celtniecību, kurmīšu figūriņas, krāsainus bišu stropus un dobes ar ārstnieciskajiem un eksotiskajiem augiem.

Saimniecības īpašnieks Ivars Geiba sagaidīja mūs un iepazīstināja ar savu saimniecību. Viņš pastāstīja par katra auga dziedinošajām īpašībām un iepazīstināja ar profesijām, kuras ir nepieciešamas saimniecībā – biškopis, agronoms, ražas savācējs, tehnologs, fasētājs, traktorists, grāmatvedis un citi.

Mēs aplūkojām dobes ar dažādu sugu augiem, noskaidrojām zaļumus, no kuriem gatavo garšīgu tēju. Z/S “Kurmīši” tēju šķirnes ir plaši pazīstamas ne tikai mūsu novadā, bet arī ārzemēs.

Mēs daudz uzzinājām par bitēm. Mums stāstīja par bišu saimēm un bišu produktiem. Interesants stāsts ar krāsainām fotogrāfijām beidzās ar produktu degustāciju.

Kad ekskursijas dalībnieki nogaršoja zāļu tējas un medu, bija organizēta radoša darbnīca. Katrs no mums, savām rokām, veidoja īstās vaska sveces. Šīs sveces mums atgādinās par interesantu ekskursiju uz Z/S “Kurmīši” un tikšanos ar viesmīlīgo saimnieku Ivaru Geibu.

3.a klases audzinātājs Ēriks Zaikovskis

Pasākuma izmaksas (rēķins) tika segtas no projekta finansējuma.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ekskursija pie kokgriezēja J. Kokina

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 18. oktobrī 1.b un 2.a klašu skolēni piedalījās pasākumā „Mans amats – mans balsts”. Skolēni apmeklēja J.Kokina ģimenes darbnīcu Kombuļu pagastā.

Juris Kokins – kokgriezējs. Daudzus gadus viņš ir iesaistīts amatā, kuram ir nepieciešams talants un fiziska izturība. Viņa rokās koks kļūst par padevīgu materiālu, instrumenti viegli slīd, rezultātā – skaists izstrādājums. Meistara radošai pieredzei ir vairāk nekā 20 gadi.

Jura mājās mēs ieraudzījām īsto kokgriezumu izstādi. Visa ekspozīcija – virtuves piederumi, suvenīri, aksesuāri, dzīvnieku figūriņas, sadzīves priekšmeti, sienu ornamenti, pulksteņi, foto rāmīši – priecē acis ar formu un modeļu daudzveidību, dāvina dabiskā materiāla siltumu.

Jurijs piedāvāja skolēniem meistarklasi, tajā skolēni veidoja koka šķīvi. Viņš arī smalki pastāstīja par trauku izgatavošanas tehniku. Skolēni pirmo reizi bija kokgriezēja lomā. Viņi atzina, ka šim darbam ir nepieciešams liels fizisks spēks.

Jura Kokina meistarklase bērniem ļoti patika. Skolēni atklāja šī amata brīnumaino pasauli. Kokgriezumu veidošana attīsta tās iemaņas, kuras palīdz nākotnē sasniegt augstu profesionālismu daudzās darbības jomās, palīdz sagatavoties profesijām, kur nepieciešamas novērošana, kustību precizitāte, koncentrēšanās, neatlaidība, intuīcija. Šīs īpašības būtu jāuzņemas pilotiem un ārstiem, juristiem un māksliniekiem, autovadītājiem un arhitektiem - profesiju klāsts ir milzīgs!

Klases audzinātājas Natālija Rusova un Daina Strupiša

Pasākuma izmaksas (rēķins) tika segtas no projekta finansējuma

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

„Zinātkāres diena”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 18.oktobrī 4.a un 4.a klases skolēni apmeklēja Zinātkāres centru Daugavpilī. Bērniem bija iespēja apmeklēt interaktīvas ekspozīcijas un pašiem izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, redzēt skaņu un zibeni un tt. Pēc tam 4.a klases skolēniem tika piedāvāta tematiskā nodarbība "Zemestrīce". Mēs sadalījāmies sešās grupās. Katrai grupai jābūvē māju no kartona un kociņiem. Pirms darba ZINOO darbiniece pastāstīja par profesijām, kas saistītas ar būvniecību: celtnieks, arhitekts, elektriķis, inženieris un citi. Mūsu kartona mājas pārbaudījām ar "zemestrīces" palīdzību, kas tika modelēta ar speciālo ierīci. 4.b klases skolēni izvēlējās nodarbību „LEGO NXT”. Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, skolēni uzzināja, kā pašiem radīt savus robotus, kuri pildīs konkrētas funkcijas.

Visiem skolēniem ļoti patika ZINOO centrā!

4.a klases audzinātāja O.Dalecka


Pasākuma izmaksas (rēķins) tika segtas no projekta finansējuma

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ceptuve „Lāči”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 29.oktobrī 7.klašu skolēni piedalījās pasākumā „No grauda līdz kukulītim” un 8.a klašu skolēni pasākumā „Ražots Latvijā”. No rītā skolēni pulcējās pie skolas, lai dotos ekskursijā uz ceptuvē “Lāči”.

Ceptuve “Lāči” atrodas Babītes pagastā. Šeit mūs gaidīja lielās maizes ceptuves apskate gida pavadībā, iepazīšanās ar cepēju darbu, darbarīkiem, stāstījums par ceptuves vēsturi un darbību. Mūs iepazināmies ar ražošanas produktiem, kurus ražo SIA „Lāči, tika piedāvāts nodegustēt maizi un cepumus. Ekskursijas noslēgumā mēs piedalījāmies kopīgā kliņģera cepšanas meistarklasē.

Skolēnu atsauksmes:

K. - „Manuprāt, bija vērts doties tik tālā ceļojumā, jo mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par to, kā strādā maizes ceptuvē. Un pats galvenais, mēs iejutāmies cepēja lomā.”

Ņ. - „ Man šī ekskursija iepatikās tāpēc, ka es pirmo reizi biju tik interesantā vietā. Es uzzināju, kā tiek pagatavota maize, tortes, kliņģeri. Arī pats piedalījos cepšanas procesā.”

R. - „Man iepatikās kopā ar klasesbiedriem cept kliņģeri. No mīklas mēs izveidojām burtu „B” un pievienojām klāt marmelādi, rozīnes, pūdercukuru. Kliņģeris sanāca ļoti garšīgs!”

7.b klases audzinātāja A.Lukša

Pasākuma izmaksas (rēķins) tika segtas no projekta finansējuma.

Paldies visiem sadarbības partneriem un klases audzinātājiem par atsaucību un sadarbību!

Pasākumu materiālu apkopošana: pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Militārā karjera


Patriotu nedēļas ietvaros Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljons 2018.gada 14.novembrī Krāslavā organizēja patriotu nedēļas sacensības “SAVAS VALSTS PATRIOTS”. Sacensību mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar militāro karjeru (Jaunsardzi, Zemessardzi un NBS), kā arī celt jauniešu un iedzīvotāju patriotismu pret savu valsti. Sacensību ietvaros bija iespēja iepazināties ar bruņojuma un ekipējuma izstādē, kuras laikā karavīri sniedz informāciju par dienestu Zemessardzē un NBS.

Sacensībās piedalījās 4 jauniešu komandas no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, no Dagdas vidusskolas un Krāslavas jaunsargu vienības. Sacensības iekļauj sevī skriešanu ar šķēršļu pārvarēšanu, orientēšanos, šaušanu ar pneimatiskajām šautenēm, mācību granātas mešanu mērķī, spēka vingrinājumus, darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu, ieroču un militārās tehnikas atpazīšanu. 1.vietu ieguva 11.a klases komanda no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (D.Boželko, A.Večkins, K.Kurica, A.Ņikitina, M.Pastrama, A.Gailišs, Ē.Briks, K.Volkoviča, E.Beinarovičs). Uzvarētāji tika apbalvoti ar kausu un medaļām, kā arī pasniegta dāvaniņa no Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona.

Apsveicam mūsu skolēnus ar iegūto 1.vietu!

Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Foto: Jurijs Roga

Tikšanās ar Prakse.lv portāla pārstāvi

07.decembrī 10. – 12.klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar Prakse.lv portāla pārstāvi. Tas ir lielākais karjeras un izglītības portāls Baltijā. Portāla mērķis ir sagatavot jauno paaudzi darba tirgum Latvijā, palīdzot izdarīt karjeras, studiju iestādes un darba vietas izvēli, palīdzēt atrast prakses un pirmo darba vietu. Tikšanās laikā skolēni uzzināja kvalitatīvu informāciju par iespējām, kuras sniedz portāls. Pārstāve pastāstīja par reģistrēšanās portālā, par virtuālo praksi. Virtuālā prakse jauniešiem sniedz iespēju iepazīt profesiju un darbu reālos uzņēmumos, iegūt praktisku pieredzi. Viņa iepazīstināja skolēnus ar studiju TOPu (Darba devēji jauniešiem tieši izsaka savu viedokli un norāda, kādās izglītības iestādēs apgūt pieprasītas profesijas). Pārstāve pastāstīja par pasākumu „Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos”, kuru rīko portāls. Šis pasākums notiks 2019.gada aprīlī. (08. – 20.04.) Tas ir ekskursijas uz uzņēmumiem ar mērķi iepazīt nākotnes darba devēju un iepazīt izvēlētās profesijas ikdienu. Tikšanās nobeigumā skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Paldies par interesantu un izzinošu tikšanos!


O.Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

AS „Grindeks” aicina skolēnus, kuri interesējas par ķīmiju un farmāciju līdz 21. janvārim pieteikties uzņēmuma rīkotajām „Profesiju dienām”, kas notiks no 13. februāra līdz 13. martam. Šis ir jau desmitais gads kopš uzņēmumā tiek realizēts šāds projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē.

„Grindeks” aicina 9.-12. klašu skolēnus iepazīt profesijas, kas saistītas ar zāļu ražošanu. Uzņēmums jauniešiem piedāvā pavadīt vienu darba dienu kopā ar izvēlētās jomas speciālistu. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar tādām profesijām kā ķīmiķis, ķīmijas tehniķis-analītiķis, ķīmiķis-analītiķis, mikrobiologs, reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists, ražošanas farmaceits, farmācijas tehnologs, farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators, reaktora operators.

"Profesijas dienu" ietvaros skolēniem būs iespēja piedzīvot praksē farmācijas nozares profesionāļu ikdienu, iejusties izvēlētās profesijas specifikā un saņemt atbildes no nozares speciālistiem uz interesējošiem jautājumiem gan par farmācijas nozari kopumā, gan par darba ikdienu farmācijas uzņēmumā, gan arī par karjeras iespējām. „Grindeks” profesionāļu vadībā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem uzņēmuma ražošanas iecirkņiem, praktiski darbosies laboratorijās un gūs jaunu pieredzi, kas noderēs savas profesijas un studiju virziena izvēlē.

Lai pieteiktos „Profesiju dienām”, skolēniem jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz profesiju.dienas@grindeks.lv.

Motivācijas vēstulē obligāti jābūt norādītai skolai un klasei, jābūt norādītam kontakttālrunim un e-pastam, kā arī jāatbild uz jautājumiem – kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt „Grindeks” un kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Karjeras semināri Krāslavā

rojekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 15. janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika divi karjeras semināri: „Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” un „Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē”. Semināru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments (VIAA IKAD) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU), LUP, Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestu (NMPD), Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumu un Krāslavas novada Izglītības pārvaldi. Semināri bija organizēti ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar medicīnas un būvniecības nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām.

Skolas aktu zālē pulcējas 9. – 12.klašu skolēni no dažādiem pilsētas un novada skolām: Krāslavas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, kas interesējas par karjeras iespējam medicīnas nozarē. Skolēniem bija piedāvāta iespēja iepazīties ar izglītības iespējam RSU (Medicīnas un veselības aprūpes izglītība augstskolā), LU PSK pārstāvis pastāstīja kāpēc ir interesanti studēt medicīnas koledžā. Skolēni uzzināja par karjeras iespējām un izaicinājumiem medicīnas nozarē. NMPD pārstāvis pastāstīja par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu - Komandas darbs cīņā par cilvēku dzīvībām! Skolēniem bija piedāvāta praktiskā darbnīca: Situācijas izspēle – palīdzi cietušajam. Skolēni klausījas ar lielu interesi profesiju pārstāvju un studentus.

Skolas foajē pārstāvji no PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumā piedāvā semināra „Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē” dalībniekam (8. – 9.klašu skolēni) praktiskās darbnīcas. Skolēniem ļoti patika darboties darbnīcās.

Paldies semināru organizatoriem par iespēju piedalīties šīs pasākumos!


O.Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Tikšanās ar PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikuma (Dagdas filiāle) pārstāvju

26.martā 9.klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikuma (Dagdas filiāle) pedagoģi karjeras konsultanti Tatjanu Rukmani. Tikšanās bija organizēta ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar izglītības programmām, kuras piedāvā tehnikums, kādas profesijas var apgūt, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu. Pedagogs karjeras konsultants iepazīstināja skolēnus ar programmām, kuras īsteno izglītības iestāde: būvdarbi, autotransports, metālapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi, par profesijām, ko var iegūt tehnikumā: apdares darbu tehniķis, krāšņu podnieks, būvstrādnieks, automehāniķis, lokmetinātājs, pavārs, konditors. Kā arī pastāstīja par ārpusklases aktivitātēm, kas notiek tehnikumā, par stipendijām audzēkņiem. Viņa uzaicināja skolēnus uz atvērto durvju dienas tehnikumā, kas notiek 3. - 4.aprīlī. Skolēni saņēma atbildes uz viņus interesējušiem jautājumiem.

Paldies Tatjanai par izzinošu tikšanos!

O.Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Tikšanās ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem

28.martā 11. - 12.klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem - studentiem. Studenti iepazīstināja skolēnus ar izglītības iespējām DU: ar īstenojamām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, iestādes vidi, pastāstīja par dažādām aktivitātēm, kas notiek universitātē. Studenti uzaicināja skolēnus apmeklēt atvērto durvju dienas, kas notiks 4.aprīlī. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no DU studentiem.

Paldies viesiem par tikšanos!

O.Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


„Informācijas dienas augstākās izglītības iestādēs”


4.aprīlī 11. - 12.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt pasākumu „Atvērto durvju diena” Daugavpils Universitātē projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. „Informācijas dienas augstākās izglītības iestādēs” pasākuma laikā skolēni apmeklēja izglītības iestādi, lai iegūtu visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām DU. Skolēniem bija iespēja saņemt informāciju par DU piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas prasībām, iestādes vidi, iepazīties ar studentu dzīvi, piedalīties dažādās atraktīvās aktivitātēs, tikties ar fakultāšu pārstāvjiem, doties ekskursijā pa Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijām. Skolēni saņēma izsmeļošas atbildes no DU pārstāvjiem par interesējošiem jautājumiem.

Pasākuma izmaksas (sabiedriskā transporta biļetes) tika segtas no projekta finansējuma.O.Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Izglītības izstāde „Skola 2019”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 02. martā 9. – 12. klašu skolēni no projekta izmēģinājumskolas Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un projektā neiesaistītas Krāslavas Valsts ģimnāzijas devās uz gadskārtēju izglītības izstādi „Skola 2019” Rīgā.

Gadskārtējās izglītības izstādes apmeklējums deva iespēju skolēniem iegūt visaptverošu informāciju par skolēniem aktuālām izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no augstskolu, koledžu un tehnikumu pārstāvjiem. Izstādē skolēniem bija iespēja redzēt prezentācijas par mācībām, saņemt individuālo konsultāciju, piedalīties konkursos, sarunās, diskusijās un citās aktivitātēs, pasākumu dalībnieku stendos – “Karavīru ieroču un ekipējuma izstāde” un “Militārās tehnikas izstāde”.

Pasākuma izmaksas (ieejas biļetes un transporta pakalpojums) tika segtas no projekta finansējuma.

Krāslavas novada projekta koordinatore Snežana Petroviča

SAVAS KARJERAS CEĻA GĀJĒJS

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 2019.gada 08.februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.-11. klašu skolēniem notika pasākums “Savas karjeras ceļa gājējs”.

Nodarbības vadīja personīgās izaugsmes trenere Daina Kriviņa, SIA ”DK Projects” īpašniece un vadītāja, metodikas IZSTIEPTAIS LAIKS™ autore, eksperte mērķu sasniegšanā.

Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā kļūt par veiksmīga uzņēma darbinieku, kā rakstīt motivācijas vēstuli, kā gatavoties un uzvesties darba intervijas laikā. Ar praktisku uzdevumu palīdzību skolēni mācījās izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu, izpratni par

turpmāko izglītības un profesijas izvēli.

Pasākuma izdevumi segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Paldies par sadarbību 9.-11.klašu audzinātājām, skolēniem un Dainai Kriviņai!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pastuhovska

Carousel imageCarousel image

Nacionālai profesionālās meistarības konkurss"SkillsLatvia 2019"

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 08.maija Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. klašu skolēniem Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā apmeklēja nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu "SkillsLatvia 2019", kura ietvaros 19 prasmju konkursos savas iemaņas pārbaudija un cīnījās par medaļām 129 dalībnieki - konkursanti no 34 profesionālās izglītības iestādēm.

Konkursanti no visas Latvijas demonstrēja savu meistarību, zināšanas un profesionalitāti tērpu dizainā, datortīklu administrēšanā, friziera darbos, grafikas dizainā, restorānu servisā, ēdienu gatavošanā, mobilajā robotikā, flīzēšanā un citās prasmēs.

Konkursa laikā skolēni, atbilstoši savai interesei, izmantoja iespēju un apmeklēja citas ar izglītību un karjeru saistītas aktivitātes - iepazinās ar dažādām profesijām, piedalījās "Karjeras kafejnīcas" interaktīvajās spēlēs un pārbaudījumos, izmēģināja prasmes "Profesiju parādes" demonstrāciju stendos. Vienlaikus saņēma informāciju par profesionālās izglītības iespējām Latvijā, kā arī profesionālajām prasmēm, ko sagaida potenciālie darba devēji.


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pastuhovska

Carousel imageCarousel image

"Lēnīgie Ragaiņi"


Ceļojot pa Latgali, Karjeras attīstības projekta „Ražots Latvijā” ietvaros, mēs (1.b un 2.a klases skolēni) apmeklējām "Ošu mājas" – lielāko vīngliemežu fermu Latvijā, kura atrodas Preiļu novadā.

Mēs iepazināmies ar gliemežu dzīvi, redzējām vietu, kur tos audzē, kā arī noklausījāmies interesanto saimnieka stāstu par šīm neparastajām radībām. Gliemeži tiek audzēti trīs milzīgos voljēros 400 kvadrātmetru platībā. Ekskursijas laikā pa fermu mēs uzzinājām daudz interesanta par šo neparasto molusku. Izrādās, ka gliemežu gaļa praktiski nesatur holesterīnu un kaitīgās taukvielas, bet sastāv no tīrām olbaltumvielām, aminoskābēm un vitamīniem. Pats iecienītākais viņu ēdiens ir nātres, pienenes, gurķi, burkāni, bet vislabāk viņiem garšo kukurūzas milti.

Ja jūs domājat, ka gliemežus ēd tikai francūži, jūs maldāties. Ainis Noviks, fermas saimnieks, piedāvāja mums nogaršot vīngliemežu gaļu, pagatavotu pēc vietējām oriģinālām receptēm, kā arī pastēti. Tāpat arī nogaršojām paštecinātu bērzu sulu. Mūsu personīgā pieredze paradīja, ka gliemežu gaļa ir ne tikai garšīga, bet arī ļoti sātīga.

Ekskursijā pavadītais laiks paskrēja mums nemanot. Brauciens izdevās pamācošs un interesants. Mēs uzzinājām daudz jauna par “lēnīgajiem ragaiņiem”. Šis brauciens uz mums atstāja lielisku iespaidu!


Klases audzinātājas: Natālija Rusova un Daina Strupiša

KAA pasākumi maijā mēnesī

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. – 2. klašu skolēni un 6.a klašu skolēni piedalījās pasākumā „Ražots Latvijā”. Pasākumā mērķis - iepazīstināt skolēnus ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām, ar ražošanas produktiem, ar darba aprīkojumu, darba specifiku un profesionālajām prasmēm.

16.maijā 1.b, 2.a klašu skolēni apmeklēja „Ošu mājas” – lielāko vīngliemežu fermu Latvijā, kura atrodas Preiļu novadā. Skolēni iepazinās ar gliemežu dzīvi, ir redzējuši vietu, kur tos audzē, kā arī noklausījās interesanto saimnieka stāstu par šīm neparastajām radībām. Gliemeži tiek audzēti trīs milzīgos voljēros 400 kvadrātmetru platībā. Ekskursijas laikā pa fermu skolēni uzzināja daudz interesantu faktu par šo neparasto molusku. Brauciens izdevās izzinošs un interesants.

22.maijā 1.a klašu skolēni devās mācību vizītē pie galdniekiem, uzņēmējiem – brāļiem Vanagiem. Kokapstrāde un mēbeļu ražotne ir pieprasīta mūsu iedzīvotāju vidū. Meistars izrādīja skolēniem galdniecības iekārtas: kokapstrādes darba galdus, ēvelmašīnas, urbšanas un ligzdu iestrādes iekārtas, frēzmašīnas. Skolēnus ieinteresēja skaidu briketētājs, kas veic koksnes, skaidu atkritumu utilizēšanu - brikešu ražošanu. Skolēni uzzināja par drošības noteikumiem darbā ar koksni, pielaikoja aizsargbrilles un trokšņu slāpējošas austiņas, aplūkoja darbnīcā uzstādītās videokameras. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, mazie pirmklasnieki izveidoja un izkrāsoja dekoratīvus žogus, briketes, apstrādāja koka dēlīšus, urba tajos caurumus. Ekskursija bija noderīga, aizraujoša.

28.maijā 6.a klašu skolēni devās ekskursijā pa dzimto Krāslavas novadu. Viņi apmeklēja divas vietas – SIA „Akva Systems” un Z/S „Bagātības”. SIA „Akva Systems” tas ir zivkopības uzņēmums. Ekskursiju vadīja mūsu skolas absolvents Aigars Kučiks. Pabeidzis vidusskolu, viņš ilgi nevarēja izvēlēties - kur turpināt savu izglītību. Un tad viņam paveicās - puisis saņēma piedāvājumu gan mācīties, gan strādāt. Zivkopības fermas īpašnieks, kas nesen nodibinājis savu uzņēmumu Kalniešu pagastā, Saftars Rahimovs piedāvāja Aigaram apgūt zivkopja profesiju. Līdz ar to tagad jaunietis studē Baltkrievijas Valsts lauksaimniecības akadēmijā, kur viņš iegūst specialitāti „rūpnieciskā zivkopība”. Šeit skolēni bija mazliet pārsteigti, ieraugot mūsdienīgu zivkopības fermu. Uzņēmuma mērķis ir storu dzimtas zivju audzēšana, mātīšu pavairošana un melno un balto ikru iegūšana. Mēs apskatījām lielus baseinus ar peldošām zivīm. Mūsu gids Aigars bija laipns un uzmanīgs un atbildēja uz visiem jautājumiem. Viņš parādīja visas telpas un smalki pastāstīja, kādi darbi tiek tajās veikti. Pēc tam skolēni devās uz zemnieku saimniecību „Bagātības” Tur mūs uzņēma viesmīlīga saimniece Olga Birke. Bioloģiskajā zemnieku saimniecībā „Bagātības”, kas atrodas netālu no Baltkrievijas robežas, apsaimnieko 200 hektārus zemes, tajā tiek turētas slaucamās govis un telītes, lai paplašinātu piena ražošanu. Līdzās tradicionālajai piena lopkopībai saimniece Olga ir reģistrējusies kā piena produktu mājražotāja. Daļu piena saimnieki realizē piena kombinātam. Piens tiek pārstrādāts arī garšīgos sieros, biezpienā un krējumā. Vietējā tirgū tiek piedāvāti dažādu veidu sieri – ar ķiplokiem, zaļumiem, ķimenēm, papriku, žāvētiem augļiem, saulespuķu sēkliņām un apceptais siers. Iecienīts ir mājas biezpiens, krējums un svaigs piens. Tehnoloģiskais process ir tradicionāls: sieri tiek vārīti un daļa – apcepti, biezpiens – atsildīts, bet krējums – separēts. Olga stāsta, ka zināšanas par ražošanu galvenokārt apguvusi pašmācības ceļā. Ekskursijas bija ļoti izzinošas un interesantas, katrs skolēns sev varēja atklāt kaut ko jaunu. Visiem skolēniem ļoti patika šīs ekskursijas!


Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. – 5. klašu skolēni piedalījās pasākumos „Mans amats – mans balsts” un „Labs amats ir dzīves amats”. Pasākumu mērķis - iepazīstināt skolēnus ar amatnieka darba ikdienu, uzzināt kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvi produkti, kā arī piedalīties praktiskajās nodarbībās, lai iemēģinātu savu roku amatniecības jomā. Skolēni apmeklēja dažādos amatniekos:

23.maijā 1.b, 5.b klašu skolēni, 24.maijā 3.a, 5.a klašu skolēni un 27.maijā 2.a, 5.c klašu skolēni apmeklēja keramiķu Valda un Olgas Pauliņu darbnīcu. Keramiķis Valdis pastāstīja skolēniem par keramiķa profesiju, vienlaikus viņš rādīja bērniem kā veidot vāzes no māla uz podnieka riteņa. Pēc tam skolēni apskatīja cepli un uzzināja par māla izstrādājumu apdedzināšanu. Ekskursijas noslēgumā skolēni piedalījās praktiskajā nodarbībā – keramikas izstrādājumu tapšanas procesā. Vairāki skolēni mēģināja apgūt darbu pie podnieka riteņa. Ekskursija bija ļoti izzinoša un interesanta, katrs skolēns saņēma par piemiņu kādu mala izstrādājumu, kuru viņš izveidoja pats.

24.maijā 1.b un 31.maijā 5.a klašu skolēni devās ekskursijā uz „Amatu istabu”, ciemos pie mākslinieces Maijas Šuļgas. Maija Šuļga ir profesionālā rokdarbniece. Viņa veido izstrādājumus dažādās rokdarbu tehnikās. Viņa pastāstīja par savu darbi ikdienā, mēs uzzinājām, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvi produkti. Bērni iepazinās ar dažādiem mākslas tehnikas veidiem, skolēniem patika interesanta leļļu izstāde, kuras veidotas un šūtas pašas Maijas rokām. Māksliniece sniedza skolēniem meistarklasi pastkaršu un zīmējumu izgatavošanai. Darbs ar kliķe un matricu palīdzību skolēniem bija par jaunumu. Laiks, kas ir pavadīts mākslinieces darbnīcā, paskrēja nemanot.

23. maijā 1.a, 4.a klašu skolēni un 27.maijā 4.b, 5.b klašu skolēni skolā tikās ar mākslinieku, mūzikas instrumentu meistaru – Aleksandru Maijeru. Aleksandrs Maijers izgatavo skaņu rīkus - stabules, svilpauniekus no kokosrieksta, no valriekstiem, no māla, vargānus, grabuļus, zvanus un zvārguļus arī no dažādiem materiāliem. Skolēni apskatīja tradicionālo, eksotisko un pašdarināto mūzikas instrumentu kolekciju un noklausījās mākslinieka izpildījumā instrumentu skanējumu. Praktiskajā nodarbībā katrs skolēns no niedrēm mācījās izgatavot stabulīti. Meistars pastāstīja par niedrēm, kas aug pie ezeriem, grāvjiem, purviem. Skolēni uzzināja, ka vislabāk niedres ievākt pa ziemu, jo pastāv iespēja - ja tās izmanto zaļas, tās var sačokuroties. Katram skolēnam tika iedota nogriezta niedres kāta daļa, kuru vajadzēja ar garu, tievu kociņu iekšpusē iztīrīt. Tad vienā malā izgrieza nelielu mēlīti, augšā, kur ir starpsiena, iepilināja vasku un aizlīmēja ciet caurumiņu. Aleksandrs pārbaudīja katru niedres daļu, vai iepūšot gaisu iegrieztā mēlīte sāk vibrēt. Kad radās skaņa, tad vajadzēja izdedzināt melodiskos caurumus. Noslēgumā pirmklasnieki paši uzspēlēja melodijas uz pašdarinātām stabulītēm. Pasākums izdevās izzinošs un interesants!


2017./2018.m.g.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pasākums „Savas karjeras ceļa gājējs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu 14.decembrī 9. - 12. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Savas karjeras ceļa gājējs”, kuru vadīja karjeras konsultants Mārtiņš Geida. Šī pasākuma mērķis nodrošināt skolēniem pašizpēti un karjeras izpētei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi. 5.,6.stundas laikā notika nodarbības 9.klašu skolēniem. Pēc tam nodarbības notika 10. – 12.klašu skolēniem. Skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai palīdzētu izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, intereses, prasmes. Karjeras konsultants Mārtiņš Geida piedāvā skolēniem pašprezentācijas prasmju pārbaudi ar karjeras konsultēšanas metodiskā līdzekļa - metamā kauliņa „Padod tālāk” palīdzību. Skolēniem tika radīta izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Skolēni uzzināja, ka karjeras vadības prasmju pamats – mērķtiecīga jautājumu uzdošana un atbilžu meklēšana. Aktivitātes „GRIBU, VARU, VAJAG, NEGRIBU, NEVARU, NEVAJAG” laikā skolēni strādāja ar šo vārdiem. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras veidošanā un plānošanā. Divi skolēni no 10. un 12.klases pasākuma izskaņā individuāli pārsprieda ar lektoru jautājumus, kuri viņus interesēja . Skolēni sniedza savu izvērtējumu šai nodarbībai. Viņi atbildēja uz jautājumiem: Kas jums patika šajā nodarbībā, kas nepatika? Kas jums noderēs tālākai karjeras plānošanai? Dažas no skolēnu atsauksmēm: „Es uzzināju, kā kļūt par pārliecinātu nākotnē”. „Nodarbības bija interesantas, bija patīkami klausīties viesī”. „Interesanti bija uzzināt to kā var pārvarēt bailes”. „Dzīvē ir nepieciešama pašpārliecinātība”. „Interesanti stāsti no dzīves”. „Man nepatika provokatīvi jautājumi, lektora pašpārliecinātība par savu viedokli”. „Man nepatika neviennozīmīgi joki”. „Palīdzēja saprast sevi”. „Uzzināju daudz interesanta, vēlos vēl vienu tikšanos (individuāli)”.

Paldies Mārtiņam Geidam par interesantu, noderīgu un izzinošu nodarbību!

AS „Grindeks” rīkotajās „Profesiju dienas”

10. – 12.klašu skolēniem, kuri interesējas par ķīmiju un farmāciju, bija iespēja pieteikties AS „Grindeks” rīkotajām "Profesiju dienām", kas notiks no 7.februāra līdz 7.martam Rīgā. Šis ir jau devītais gads kopš uzņēmumā tiek realizēts šāds projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē. Uzņēmums jauniešiem piedāvā pavadīt vienu darba dienu kopā ar izvēlētās jomas speciālistu. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar tādām profesijām kā ķīmiķis, ķīmijas tehniķis-analītiķis, ķīmiķis-analītiķis, mikrobiologs, reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists, ražošanas farmaceits, farmācijas tehnologs, farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators, reaktora operators. "Grindeks" aicina skolēnus iepazīt profesijas, kas saistītas ar zāļu ražošanu.

Lai pieteiktos "Profesiju dienām", skolēniem bija nepieciešams nosūtīt pieteikumu un motivācijas vēstuli, jāatbild uz jautājumiem: „Kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt "Grindeks?"” un „Kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?”

Arī mūsu skolēni interesējās par šo iespēju.10.klases skolēni Aleksejs Karols, Ernests Jančevskis un Marčels Pastrama nosūtīja pieteikumu uzņēmuma „Grindeks” rīkotajām "Profesiju dienām". Diemžēl, tikai Aleksejam Karolam paveicās, viņa kandidatūra ir apstiprināta dalībai šajā projektā. Apsveicam viņu ar šo iespēju! Gaidīsim, kad Aleksejs dalīsies savos iespaidos par pavadīto darba dienu ar speciālistu - ķīmiķi-analītiķi. Izdevumus par sabiedrisko transportu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.


Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Izglītības izstāde „Skola 2018” Rīgā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 24.februārī 9. – 12.klašu skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas pamatskolas devās uz gadskārtēju izglītības izstādi „Skola 2018” Rīgā. Tas ir izglītības pasākums, kas dod iespēju skolēniem iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no augstskolu, koledžu un tehnikumu studentiem, audzēkņiem un mācību spēkiem. Skolēniem bija iespēja izstādē izmēģināt roku dažādās profesijās, piedalīties konkursos un citās aktivitātēs, piemēram, iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, iejusties karavīra un kuģa stūrmaņa lomā, iegrimt virtuālajā pasaulē, izbaudīt uz sevis kosmetologa un masiera darbu. Bija ļoti interesanti un izzinoši.

Visu skolēnu vārdā vēlamies pateikties Krāslavas novada domei par sagādāto transportu braucienam uz izstādi „Skola 2018”!

Skolēnu atsauksmes:

Ērika: „Es esmu priecīga, ka apmeklēju šo izstādi. Man ļoti patika, ka mums bija iespēja iejusties savas sapņu profesijas atmosfērā. Visi pārstāvji bija ļoti laipni un atsaucīgi, viņi mums stāstīja par mūs interesējošo profesiju, kā arī piedāvāja mums piedalīties praktiskajās nodarbībās. Piemēram, bija iespēja nogaršot limonādi ar slāpekli, piedalīties dažādos konkursos, parunāt pa radio un izpildīt testu, ar kura palīdzību varēja uzzināt, kuras profesijas tev der. Es domāju, ka šis pasākums ir ļoti noderīgs gan tiem jauniešiem, kuri jau izvēlējās, par ko grib kļūt, gan tiem, kuri vēl nezina, ar kādu profesiju vēlētos saistīt savu dzīvi”.

Dana: „Man ļoti patika izstāde „Skola 2018”. Mēs varējām parunāties ar studentiem, kuri stāstīja par savu dzīvi universitātē, kādi mācību priekšmeti vajadzīgi, lai iestātos universitātē. Es domāju, ka šī izstāde ir ļoti noderīga, ja tu nezini, kur studēt. Nākamajā gadā es arī vēlos braukt uz šo izstādi!”

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Oksana Korčagina

Karjeras pasākums „Esi viens no mums! Militārā karjera”

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 13.februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. – 12.klašu skolēniem tika organizēts pasākums „Esi viens no mums! Militārā karjera”. Uz pasākumu bija ielūgti arī PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi. Pasākums bija organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar militāru karjeru, izglītības iespējām, profesijām un specialitātēm šajā jomā, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, apzināt savas spējas, gūt pieredzi, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu.

Piedalīties pasākumā labprāt piekrita AŠ MRP RAC Rekrutēšanas un atlases daļas galvenais speciālists seržants Mārtiņš Andže un Jānis Iesalnieks.

Seržants Mārtiņš Andže pastāstīja skolēniem par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, par to, kas veido bruņotos spēkus: Regulāro spēku vienības ( Mehanizētā kājnieku brigāde, Jūras spēki, Gaisa spēki, Štāba bataljons, Speciālo operāciju pavēlniecība, Militārā policija), Zemessardze un Nacionālo bruņoto spēku rezerve. Kādi ir šo spēku galvenie uzdevumi? Jaunieši uzzināja par profesijām (Kareivis, Instruktors, Virsnieks) un to funkcionālajām jomām. Skolēni saņēma atbildes uz tādiem jautājumiem: „Kā kļūt par karavīru?”; „Kādas pamatprasības tiek izvirzītas kandidātam profesionālajā dienestā?”; „Kāds ir iestāšanās process NBS?”; „Ko nodrošina dienests NBS”.

Viesi pastāstīja par iespējām mācīties Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā, par pamatprasībām, lai iestātos NAA, kādas studijas tiek piedāvātas, kādas specialitātes var apgūt, ko nodrošina mācības NAA. Pasākuma laikā seržants Mārtiņš Andže atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

Pasākuma nobeigumā skolēniem bija iespēja piedalīties fiziskajās aktivitātēs un pārliecināties par spējām. Pārbaudījumam pieteicās gan zēni, gan meitenes. Vislabāko rezultātu uzrādīja Varavīksnes skolas 11.a klases skolēns Staņislavs Kitoks un RVT audzēkne Alisa Sivko. Visi pārbaudījuma dalībnieki saņēma dāvanas no viesiem.

Paldies AŠ MRP RAC Rekrutēšanas un atlases daļas galvenajam speciālistam Mārtiņam Andžem un Jānim Iesalniekam par interesantu, izzinošu stāstu un atsaucību!

Oksana Korčagina, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

Pasākums „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”

20.martā 9.klašu skolēniem un „Mazpulku” pulciņa skolēniem tika organizēts pasākums „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Pasākumu vadīja LLKC pārstāvis A.Pavļukevičs. Pasākums bija organizēts ar mērķi rosināt uz dzīvošanu un darbošanos laukos, sniedzot ieskatu par savas zemes izmantošanas iespējām, iespēju strādāt lauksaimniecībā un ar to saistītās jomās, attīstības iespējām un atbalsta programmām, iestādēm, kas palīdz un kas kontrolē, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu. Pasākuma nobeigumā skolēni pildīja testu „Vai tu esi uzņēmējs savā sirdī? Vai tevī jau mīt uzņēmējdarbības gars?”.


Paldies A.Pavļukevičam par interesantu un izzinošu tikšanos!

Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Seminārs „Karjeras iespējas aizsardzības un iekšlietu jomās”

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22.martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11. – 12.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt semināru „Karjeras iespējas aizsardzības un iekšlietu jomās” Daugavpilī. Seminārs bija organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar iekšlietu un aizsardzības nozares karjeras iespējām, sniegt informāciju par izglītības iespējām, esošajām profesijām un specialitātēm šajās jomās, darba iespējām, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, apzināt savas spējas, gūt pieredzi, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu.

Semināru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi, Valsts policiju un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.

Pārstāvji no VUGD, NBS, Valsts robežsardzes un Valsts policijas pastāstīja skolēniem par karjeras iespējām savās nozarēs. Viesi pastāstīja par iespējām mācīties Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā, Valsts policijas koledžā, Valsts robežsardzes koledžā un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, par pamatprasībām, lai iestātos, kādas studijas tiek piedāvātas, kādas specialitātes var apgūt, ko nodrošina mācības šajās izglītības iestādēs. Skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par šīm izglītības iestādēm. Pārstāvji pastāstīja par profesijām un specialitātēm šajās jomās, darba iespējām, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, darba algu. Skolēniem bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēja aizsargājošo kostīmu kopā ar darba rīkiem. Pārstāvji no Valsts robežsardzes – kinologi ar saviem suņiem demonstrēja savu darba ikdienu: dresūras iemaņas, priekšmetu atrašanu.

Paldies visiem pārstāvjiem par interesantu, izzinošu semināru!

Oksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Tikšanās ar RTU Daugavpils filiāles pārstāvi

28.martā 12.klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar Rīgas Tehniskās Universitātes Daugavpils filiāles pārstāvi. Tikšanās laikā skolēni uzzināja kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām RTU: par piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, iestādes vidi. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no RTU pārstāvja.

Oksana Korčagina, Pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Atvērto durvju diena Daugavpils Universitātē

5.aprīlī 11. – 12.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt pasākumu „Atvērto durvju diena” Daugavpils Universitātē projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā skolēni apmeklēja izglītības iestādi, lai iegūtu visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām DU. Skolēniem bija iespēja saņemt informāciju par DU piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, iestādes vidi, tikties ar Studentu pašpārvaldi, piedalīties dažādās atraktīvās aktivitātēs un doties aizraujošā ekskursijā pa Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijām, kā arī uz Astronomisko observatoriju. Skolēni saņēma izsmeļošas atbildes no DU pārstāvjiem par interesējošiem jautājumiem.


Oksana Korčagina, Pedagogs karjeras konsultants

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

„SkillsLatvija 2018”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 25.aprīlī 9. – 10.klašu skolēni devās uz „SkillsLatvija 2018”, kas notika „Ķīpsalā”, Rīgā. SkillsLatvia 2018 ir nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss, kurš Latvijā norisinās otro gadu, un to organizē VIAA. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vairāk nekā 50 dažādām profesijām un profesionālām prasmēm. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja izmēģināt roku dažādās profesijās, piedalīties konkursos un citās aktivitātēs, piemēram, iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, iejusties karavīra, policista, robežsarga lomā, izbaudīt uz sevis kosmetologa, vizāžista, friziera, manikīra un masiera darbu, nogaršot dažādus ēdienus un dzērienus. Skolēni varēja apmeklēt Karjeras kafejnīcu, kur bija iespēja rast atbildes uz dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem, uzzināt vairāk par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām, dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba devējiem un audzēkņiem. Skolēniem ļoti patika „SkillsLatvija 2018” apmeklējums, bija ļoti interesanti un izzinoši.


Zinātkāres dienas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21.maijā 1. – 6. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Zinātkāres dienas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā”. Uz šo pasākumu bija aicināti pārstāvji no Latvijas zinātnes centra ZINOO Daugavpilī. Pasākumā skolēniem tika piedāvātas interaktīvas un izglītojošas nodarbības par mehānikas, aeronautikas, ķīmijas vēsturi un to pamatiem, praktiski darbojoties un reizē uzzinot par profesijām, kas saistītas ar dabas zinātnēm, nepieciešamajām prasmēm, izglītības un karjeras iespējām. Skolēniem ļoti patika praktiskās nodarbības: „Lielās ķīmijas mazie noslēpumi”, „Ūdens raķešu darbnīca”, „Gaisa raķešu darbnīca”, „Eko mašīnu veidošanas nodarbība”. Katra klase izvēlējās priekš sevis vienu no nodarbībām. Pasākums bija ļoti izzinošs un interesants.

Oksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Ekskursija uz Aglonas maizes muzeju

22.maijā 1.a un 2.a klases apmeklēja Aglonas maizes muzeju. Muzeja saimniece Vija sagaidīja mūs latgaliešu tautas tērpā un pastāstīja mums, cik tāls ceļš ir no graudiņa līdz smaržīgam maizes klaipam. Muzeja saimniece iepazīstināja bērnus ar profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu maize būtu garšīga un veselīga. Cepējs – cilvēks, kas cep dažādu veidu maizi, gatavo pusfabrikātus konditorijas izstrādājumiem. Mīklas mīcītājs – gatavo no miltiem mīklu, strādā ar mīcīšanas ierīcēm, nosaka, vai ir gatava mīkla. Nepieciešama arī ir formētāja profesija - lai mēs veikalā varētu nopirkt maizes klaipus ierastajā formā. Krāvējs sagatavo maizi piegādei uz veikalu. Iepakotājs ieliek gatavus maizes klaipus iepakojumā un pielīmē etiķeti ar informāciju par produktu. Ilgi pirms maizes rūpnīcas sākas daudzu cilvēku darbs – agronomu, traktoristu, kombainieru, auto vadītāju. Muzejā skolēni iepazinās ar seniem priekšmetiem – lizēm, abrām, spriguļiem u.c.

Muzejā skolēni ne tikai baudīja tikko ceptās maizes smaržu, bet arī gatavoja savu kliņģeri. Skolēni izklāja miltus, apbēra ar kanēli, magonēm, izrotāja ar marcipānu, sapina mīklas bizītes. Katrai klasei sanāca brīnišķīgs kliņģeris. Kamēr kliņģeris cepās, saimniece pastāstīja mums par dažādiem miltu veidiem. Skolēniem bija iespēja apskatīt vārpas, graudus. Skolēni tagad zina, ka no kviešu miltiem cep baltmaizi, bet no rudzu miltiem – rupjmaizi.

Mēs vēl ilgi atcerēsimies laipnu muzeja saimnieci Viju, zāļu tēju un smaržīgu maizi.

1.a un 2.a klases skolēni un viņu klases audzinātāji D. Strupiša un Ē. Zaikovskis

„Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs

Lai paplašinātu savu izpratni par mūsdienīgām un modernām profesijām, kuras no tām ir kļuvušas mazāk pieprasītas, 4.c klases skolēni apmeklēja biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Krāslavas novada tūrisma informācijas centru. Mēs uzzinājām, kā abu centru darbība ir cieši saistīta. Mēs iepazināmies ar biedrības darbību, uzzinājām par Latgales kulinārā mantojuma tradīcijām, uzzinājām par uzņēmējiem, kas darbojas minētajā tīklā, par prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, strādājot Latgales kulinārā mantojuma tīklā.

Gide Edīte Lukša ar savu stāstu varēja ne tikai aizvilināt bērnus mūsu pilsētas pagātnē, bet arī savā profesijā. Skolēni uzzināja, cik tāls ceļš ejams, lai iegūtu gides profesiju, kur viņa studēja, kā apguva svešvalodas.

Skolēni apmeklēja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju grāfu Plāteru pils kompleksā. Pirmo reizi bērni uzzināja par dzīvi senos laikos, tā laika darba rīkiem. Bērni atklāja daudz jaunu, sen aizmirstu profesiju: kučieris, kalējs, sulainis, zirgkopis, mucinieks. Uzzināja arī to, kas ir arheologs.

TICa otrajā stāvā bērnus gaidīja dažādu kārumu degustācija, kas bija pagatavoti pēc seno latgaļu receptēm. Pagaršoja ekoloģiski tīru zāļu tēju no zemnieku saimniecības „Kurmīši”, kā arī iepazinās ar uzņēmēja profesiju.

Liels paldies Tatjanai Kozačukai, Edītei Lukšai un Larisai Gribulei par ekskursiju.


4.c klases audzinātāja V. Sadovska

Ciemos pie Valda Pauliņa


Cik tas ir brīnišķīgi – no māliem savām rokām izveidot vāzi, šķīvi vai kādu suvenīru.

Cik tas ir brīnišķīgi – iejusties radītāja lomā, būt par meistaru.

Cik tas ir brīnišķīgi – saprast, ka profesiju var izvēlēties, vienu reizi apmeklējot mākslinieka-keramiķa darbnīcu.

Lūk, tādas jūtas un domas bija pārņēmušas 5.b skolēnu sirdis un prātus.


23. maijā 6.a. skolēni apmeklēja Valda Pauliņa keramikas darbnīcu. V.Pauliņš pastāstīja bērniem par keramiķa profesiju. Vienlaikus viņš parādīja skolēniem kā veidot vāzes no māla uz podnieka riteņa. Pēc tam mūs aicināja apskatīt keramikas krāsns ierīci un pastāstīja par māla produktu apdedzināšanu. Ekskursijas beigās skolēniem bija iespēja piedalīties keramikas izstrādājumu tapšanas procesā. Bērni bija aktīvi, katrs no viņiem izveidoja māla vāzi un citus darinājumus. Pauliņu ģimene palīdzēja skolēniem veidot keramikas izstrādājumus. Vairākas meitenes un zēni mēģināja apgūt darbu pie podnieka riteņa. Ekskursija bija ļoti interesanta, skolēni uzzināja daudz jauna par keramiķa profesiju un par keramikas izstrādājumu veidošanu. Katrs skolēns saņēma par piemiņu kādu māla nieciņu, kuru viņš izveidoja pats.


6.a klases skolēni un klases audzinātāja I.Solima

Ciemos zirgu sētā “Klajumi”

22. - 23. maijā 2.b un 3.a klases skolēni apmeklēja zirgu sētu “Klajumi” Kaplavā. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, ka saimniecībā ir nepieciešami daudzi speciālisti. Viņi noskaidroja, ka pašlaik tur strādā 10 profesiju pārstāvji. Tie ir: zirgkopējs, kalējs, jātnieks, pavārs, kurinātājs, pārvaldnieks, treneris, sētnieks un ekskursiju vadītājs.

Katram bērnam un arī vecākiem bija iespēja jāt ar zirgiem un pabarot tos. Mēs uzzinājām, kā iejūgt zirgu, un apskatījām zirglietas. Mums šis brauciens ilgi paliks atmiņā.


2.b un 3.a klases skolēni un viņu klases audzinātājas R.Kamola un O. Dalecka

Ciemos Mežinieku mājās


25.maijā 3.b klases skolēni apmeklēja Mežinieku mājas Aglonas novadā. Mēs iepazināmies ar saimniecības vēsturi un tagadni. Ekskursijas laikā saimniece pastāstīja mums par dažādām profesijām, kas nepieciešamas saimniecībā, lai organizētu darbu, ka arī redzēja darba rīkus, kurus izmanto saimniecībā. Saimniece pastāstīja skolēniem par darba specifiku un profesionālām prasmēm, kas nepieciešamas, lai būtu konkurentspējīgiem. Ekskursijas noslēgumā mēs paši cepām maizi un vārījām sieru, dzērām garšīgu vietējo ārstniecības augu tēju. Mums bija ļoti interesanti.


3.b klases audzinātāja Ž. Boļšakova

Ekskursija uz SIA „Skrīveru saldumi”


1.jūnijā mūsu 4.a un 4.b skolēni bija ekskursijā uzņēmumā „Skrīveru saldumi”.

Skolēni iepazinās ar fabrikas vēsturi un konfekšu ražošanas tehnoloģisko procesu. SIA „Skrīveru saldumi” ir saldumu ražošanas uzņēmums, kas ražo iecienītās konfektes „Skrīveru Gotiņa”, piena īrisu, putoto īrisu šokolādē, marcipānu šokolādē, kā arī melnās plūmes un aprikozes šokolādē. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par dažādām profesijām, kas nepieciešamas ražotnē, lai organizētu darbu, uzzināja, kura ir pati vērtīgākā un pieprasītākā profesija uzņēmumā. Skolēni iepazinās ar darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku un profesionālām prasmēm, kas nepieciešamas, lai strādātu šajā uzņēmumā. Uzņēmumā ir izveidota Saldumu darbnīca , kur ekskursantiem tiek dota iespēja iepazīties ar “Gotiņas” tapšanas vēsturi, ietīt pašiem konfektes, kā arī iegādāties svaigus, dabīgus saldumus tieši no ražotnes. Ekskursijas noslēgumā skolēni darbojas saldumu meistardarbnīcā. Pašu gatavotās konfektes tika satītas gaumīgās tūtiņās, kuras mēs atvedam uz mājām. Lai pa īstam iejustos tinēju darba procesā, katram skolēniem izsniedza speciālos priekšautus un cepurītes - arī tos pēc ekskursijas mēs paņēmām līdzi uz mājām. Visi biji ļoti priecīgi un laimīgi. Ekskursija bija interesanta un garšīga!!!


4.klases audzinātājas T. Markušenoka un N. Rusova

Ciemos pie Maijas Šuļgas


Tikšanās ar interesantu cilvēku vienmēr ir interesanti. 23. maijā mēs apmeklējām “Amatu istabu” Krāslavā un iepazināmies ar darbnīcas viesmīlīgo saimnieci Maiju Šuļgu. Viņa pastāstīja par savu darba ikdienu, mēs uzzinājām, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu meistardarbs. Maija ir ļoti radošs cilvēks. Viņa glezno, izgatavo lelles no auduma, strādā par skolotāju Krāslavas Mākslas skolā. Leļļu izgatavošana ir mākslinieces sirds lieta. Mēs uzzinājām, cik daudz darba jāiegulda, lai dzimtu lelle. Ar skolotājas palīdzību mēs paši izgatavojām mazas lelles no diegiem. Pēc nodarbības darbnīcā mēs aplūkojām Maijas Šuļgas brīnišķīgo gleznu izstādi Krāslavas KN.


6.c klases skolēni un klases audzinātāja N.Baženova

30. maijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mēs, 5.a skolēni, devāmies uz Andrupenes lauku sētas muzeju. Tur mūs sagaidīja plaša programma: iepazīšanās ar 20.gadsimta sākuma Latgales lauku sadzīvi un darbošanās dažādās radošajās darbnīcās.

Ekskursijas vadītāja Skaidrīte parādīja mums simtgadīgu lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Pašlaik lauku sētā ir apskatāma izstāde „Dzimtās zemes krāsas”. Mēs aplūkojām tautas daiļamata meistara Jāņa Viļuma darbu - klūgu pinumu un koka virpojumu - izstādi. Arī iepazināmies ar Evijas Maļkevičas melnās keramikas izstrādājumiem un apskatījām vietējo audēju austās segas.

Pirmā radošā darbnīca bija sviesta kulšana. Skaidrīte pastāstīja mums, ka, lai pagatavotu sviestu, tiek kults pilnpiena krējums. Šim nolūkam izmanto kuļmucu — īpašu ierīci sviesta kulšanai. Latgaliešu valodā šo kuļmucu sauc par boiku. Sviestu var kult arī citos traukos. Mazos daudzumos sviests tiek kults ar roku, bet rūpniecībā izmanto īpašas iekārtas. Kulšanas laikā ik pa laikam nolej nost šķidrumu — paniņas. Mēs pēc kārtas kūlām sviestu un pēc tam labprāt nogaršojām gan sviestu, gan paniņas.

Otrā radošā darbnīca ”No grauda līdz maizei” bija veltīta maizes cepšanai. Šajā darbnīcā mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par maizes cepšanas tradīcijām. Senāk maizi Latvijā cepa katrā lauku mājā. Galvenā jeb dienišķā maize ir rupjmaize, ko cep no rudzu miltiem. Maizes cepšanai vajadzīga īpaša krāsns un darbarīki: abra, mente, kruķis, lize, abrkasītis un čauksture – līki iesieta slota krāsns izslaucīšanai. Uz kukulīša, to citviet dēvē arī par klaipiņu, ar pirkstiem vai delnas malu iespieda zīmi. Visbiežāk tas bija krusts, slīpais krusts vai svītras. Mēs kopā ar Andrupenes saimniecēm cepām maizi un sapratām, ka tas nav viegls darbs.

Trešā darbnīca bija saistīta ar keramiku. Keramiķis parādīja mums, kā strādāt ar mālu. Mēs paši veidojām svilpauniekus un nelielus podiņus. Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu, tam ir noteikts pamats, kurš balstās uz vēsturiskiem faktiem. Latgales podniekiem šis dabiskais zemes iezis patiešām bija dārgā metāla vērtībā, jo ļāva uzturēt kuplo saimi. Daudz laika ir pagājis, un Latgales podnieku skaits vairs nav tik kupls kā kādreiz, dažāda ir meistaru pieredze, zināšanu iegūšanas paņēmieni un māla apstrādes iespējas. Daži mūsu skolasbiedri arī stāstīja par savu pieredzi, jo viņi apgūst keramikas pamatus mākslas skolā.

Laiks mūs lutināja, saule sildīja un ļāva izbaudīt šo pasākumu. Nogaršojām maizīti un sviestu, kuru sagatavojām pašu rokām. Paldies organizatoriem par burvīgu dienu mācību gada beigās!

5.a klases skolēni un klases audzinātāja V.Purpiša

Ciemos Z/S „Kurmīši”


Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mēs, 7.a un 7.b klašu skolēni, apmeklējām Bioloģisko Zemnieku saimniecību „Kurmīši”.

Ekskursijas laikā iepazināmies ar ražošanas produktiem, kurus ražo saimniecībā: ārstniecības augi, zaļu tējas, produkti, kas saistīti ar biškopību (medus, vaska sveces, vaska šūnas). Tāpat saimnieki mūs cienāja ar “Kurmīšu” medu un tēju, mēs atklājām zaļās tējas pagatavošanas noslēpumus. Mums piedāvāja praktisko nodarbību – bērzu lapu sagatavošana zaļu tējas maisījumam.

Ar lielu interesi noklausījāmies saimnieces Sandras stāstījumu par saimniecības vēsturi un tagadni, par dažādām profesijām, par darba rīkiem, kas nepieciešami saimniecībai. Ka arī viņa pastāstīja par savas ģimenes hobiju - ceļojumiem uz eksotiskajām zemēm, piemēram, Etiopiju un Keniju. Izradījās, ka bites tur izskatās pavisam savādāk, bet bišu stropi var atrasties pat uz kokiem, piemēram, baobabiem!

Īpašs pārsteigums - iespēja piedalīties vaska sveču ražošanā. Tāpat ieguvām suvenīru – ārstnieciskās lūpu krāsas flakoniņu.

Par spīti garam ceļam, kas bija jāmēra kājām, visi ekskursijas dalībnieki bija ļoti apmierināti!


7. klases skolēni un viņu klases audzinātājas R. Jermaka un J. Sergejenko

Ekskursija uz IK „Brāļi Vanagi”


Projekta ,, Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros mēs, 8.c klases skolēni, apmeklējām Āra un Normunda Vanagu ražotni, kurā viņi izgatavo pēc pasūtījuma mēbeles, ka arī darina dāvanas, rotaļlietas, suvenīrus no koka, finiera, metāla. Tur ir speciāls darba galds, kura galvenais rīks ir lāzers, un ar to palīdzību var gravēt uz pudelēm, glāzēm.

Mums ļoti iepatikās darboties radošajā darbnīcā. Mēs paši slīpējām, izgriezām no koka suvenīrus, izgriezām uz tiem savus vārdus. Mēs esam pateicīgi mūsu skolas absolventiem Ārim un Normundam par draudzīgu, radošu gaisotni, vērtīgiem padomiem, humora izjūtu. Iesakām visiem apmeklēt šo ražotni.


8.c klases skolēni


Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 30.maijā 7.b klases skolēni piedalījās pasākumā „No grauda līdz galdam”. Skolēni apmeklēja Andrupenes lauku sētas muzeju, lai iepazītos ar maizes tapšanas procesu, ar dažādām profesijām, kas iesaistītas šajā procesā. Muzeja vadītāja pastāstīja, cik tāls ceļš ir no graudam līdz smaržīgai maizei. Viņa iepazīstināja bērnus ar profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu maize būtu garšīga un veselīga, skolēni ieguva daudz jaunas informācijas par maizes cepšanas tradīcijām, par darbarīkiem, kuri nepieciešami maizes cepšanai. Bērni kopā ar muzeja saimnieci cepa maizi un saprata, ka tas nav viegls darbs.

Paldies visiem sadarbības partneriem un 1. – 8.klases audzinātājiem par atsaucību un sadarbību!


Pasākumu materiālu apkopošana: PKK O. Korčagina

Muzeja "Andrupenes lauku sēta" apmeklējums


Ikviens cilvēks iepazīst pasauli caur savu pieredzi, un šo pieredzi mēs arī meklējām.

23. maijā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6.b klases skolēni kopā ar audzinātāju A. Lukšu un vecākiem devās mācību ekskursijā. Mācību ekskursijas mērķis bija apmeklēt muzeju “Andrupenes lauku sēta” un iesaistīties trīs radošas darbnīcu procesā, lai iepazītos ar amatnieka darbu ikdienu un uzzināt kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvi produkti.

Muzejs "Andrupenes lauku sēta" ir 20.gs. sākuma lauku sēta ar 6 ēkām – māju, kūti, klēti, riju, melno pirti un smēdi. Mēs apskatījām šajās ēkās savāktos sadzīves priekšmetus un darba rīkus, noskaidrojām pie muzeja vadītājas Skaidrītes Pauliņas, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai strādātu tūrisma sfērā, balstoties uz mūsdienu tūristiem, kā arī guvām informāciju par ceļojumu un pasākumu vadīšanu un aktīvas atpūtas aktivitātēm.

Mums bija iespēja izmēģināt savas iemaņas, apmeklējot trīs darbnīcas – maizes cepšana, sviesta gatavošana un keramika. Muzeja vadītāja kopā ar muzeja darbiniekiem pastāstīja par maizes cepšanas procesu, pēc kā katrs varēja izbaudīt maizes cepšanas procesu. Sviesta kulšanas process nebija viegls darbs, tomēr aizraujošs. Trešā darbnīcā bērni varēja veidot dažādas figūras no māla, savukārt pašu rezultātu mums neizdevās novērtēt, jo māla apdedzināšanu mums solīja veikt vēlāk.

Ekskursijas nobeigumā mēs nogaršojām ne tikai pašceptu maizi ar paštaisīto sviestu, bet arī seno latgaļu ēdienu „kakorkas”. Bija ļoti garšīgi!

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8. – 9. klašu skolēni 13.jūnijā piedalījās pasākumos „Ražots Latgalē” un „No grauda līdz galdam”. Sākuma skolēni apmeklēja Bioloģisko Zemnieku saimniecību „Sollomina muiža”. Saimniece Inese pastāstīja skolēniem par saimniecības vēsturi un tagadni, par dažādām profesijām, kas nepieciešamas saimniecībā, lai organizētu darbu, iepazītos ar darba rīkiem, kurus izmanto saimniecībā. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar ražošanas produktiem, kurus ražo saimniecība: no bioloģiskajā saimniecībā ražotā piena top dažādi sieri: siers ar upenēm, meža sēnēm, sēklām, zaļumiem, kā arī 1 ha platībā audzē upenes. Tāpat saimniece skolēnus uzcienāja ar dažādiem sieriem, upeņu želeju un maizi. Bija ļoti garšīgi! Pēc tam mēs devāmies uz ekskursiju Aglonas maizes muzejā. Mūs sagaidīja muzeja saimniece Vija. Viņa pastāstīja mums, cik tāls ceļš ir no graudiņa līdz garšīgai maizi. Muzeja saimniece iepazīstināja skolēnus ar profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu maize būtu uz mūsu galda. Skolēni iepazinās ar darba rīkiem, kas saistīti ar maizes tapšanas procesu, darba rīku izmantošanu senatnē un tagad. Skolēniem bija iespēja pašiem izmēģināt savus spēkus un iemaņas maizes cepšanas meistarklasē. Katrs skolēns aizveda uz mājam paša ceptu maizi. Bija ļoti izzinoši un interesanti!

Oksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants