Izgaismo skolas vērtības

12.a klase sadarbība

11.b klase cieņa

11.a klase pašattīstība

10.a klase gribasspēks un neatlaidība

9.b klase radošums

9.a klase pašvadība

9.a klase Pašvadība.pptx

8.a klase godīgums un patstāvība darbā

8.a klase Godīgums un patstāvība darbā.pptx

7.c klase līdzdalība

7.c klase Lidzdalība.pptx

7.b klase Radošums

7.b klase Radošums.docx

6.b klase radošums

7.a klase sadarbība

7.a klase Sadarbība.docx

5.b klase pašvadība

5.b klase Pašvadība.pptx

6.a klase cieņa

6.a klase Cieņa.pdf

3.b klase pozitīva komunikācija

3_b Pozitīva komunikācija.pptx

4.a klase sadarbība

4.a klase Sadarbība.pptx

2.b klase sadarbība

2.b klase Sadarbība.pptx

3.a klase Neatlaidība un gribasspēks

3.a klase Neatlaidība un gribasspēks.pptx

1.a klase pašattīstība

· izvērtēju savu darbu, tā rezultātus,

· apzinos nepieciešamību uzlabot sava darba rezultātu.

Skolēni atkārtoti aizpildīja “Pašvērtējuma lapas” ( gan “mācību”, gan “uzvedības”, gan “emocionālais stāvoklis”). (klases audzinātājam ir DL paraugi).

Skolēni saprata, ka nepieciešama pašattīstība (un tas atspoguļojas viņu zīmējumos).

Skolēni savas zināšanas, iemaņas un mācību prasmes attīsta ārpusstundu nodarbībās (fakultatīvi) : “Rūnas un rakstīšanas prasmes attīstība”, “Matemātiskas loģikas attīstība”, “Dambretes un šahs”.

Ar skolēniem pastāvīgi nodarbojas skolotāji-konsultanti, skolas psiholoģe, skolas logopēde.

Skolēni (patstāvīgi, vai ar skolotāja, vai vecāku palīdzību ) pamazām apgūst datorzināšanas un datorzinību pamatus. ( Šīs zināšanas būs īpaši noderīgas tālmācībās apstāķļos).

Skolēni mācās patstāvīgi sūtīt un saņemt e-vēstules.

Skolēni mācās patstāvīgi sekot nodarbību grafikam un iemācās plānot savu brīvo un mācību laiku.

Skolēni labi apguva un ievēro drošības noteikumus koronavīrusa laikā.

Klases stundās, kas pavadītas attālināti, skolēni saņēma daudz noderīgas informācijas un paplašināja savu redzesloku.

Konkursā “Mans talants – Mans lepnums” piedalīšanas