Aktuāli notikumi 2021./2022. 2. semestris

Dalība pētījumā

Paldies skolai!

Lepojamies ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12.klases absolventiem!

Viens no īstākajiem un skaistākajiem priekiem – atpūta pēc padarīta darba.

/I.Kants/

14.jūnijs

Godinot deportāciju upurus, 14. jūnijā noliekam ziedus, aizdedzam svecītes un brīdi uzkavējamies pie pieminekļa , pieminot traģiskos vēstures notikumus.

Vasaras lauciņš “Vai tu tici brīnumiem?” Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Šogad vasaras sākums nelutināja mūs ar siltu un saulainu laiku. Bet auksts un apmācies laiks netraucēja veidot saulainu un siltu gaisotni mūsu skolas vasaras lauciņā 41 bērnam no 1.jūnija līdz 14.jūnijam.

Katra diena sākās ar rīta rosmi un veselības pārbaudi. Pēc tam skolēni devās uz tikšanos ar dažādiem brīnumiem. Bērni spēlēja spēles, dziedāja dziesmas ,pildīja dažādus interaktīvus uzdevumus angļu valodā. Dažādas aktivitātes sekmēja skolēnu radošo spēju pilnveidošanu. Šeit viņi veidoja, zīmēja, līmēja, grieza. Robotikas nodarbības bērni apmeklēja ar prieku. Bērnus pārsteidza zīmēšana ar 3D pildspalvu.

Aizraujošas nodarbības ar lietderīgiem eksperimentiem sagatavoja fizikas un ķīmijas skolotāji. Latviešu valodā skolēni runāja par Latvijas dabas bagātībām un Latvijas laukiem. Viņi skatījās videofilmas , minēja mīklas, atcerējas, kā mājlopi palīdz cilvēkam, ko mēs varam atrast dārzā dobēs un augļu dārzā. Jautras bija fiziskās aktivitātes sporta zālē vai stadionā. Skolēni arī pateicas par garšīgām pusdienām, kas tika nodrošināti lauciņa darbības laikā un ko sponsorēja paši vecāki.

Paldies skolotājiem, kas sagatavoja jēgpilnas un interesantas aktivitātes: Mariannai Rukmanei, Dāvidam Babrovskim, Jevgenijai Sergejenko, Vijai Plotkai, Ingrīdai Bernatei, Dmitrijam Silovam, Ainai Skoromko, Pjotram Boločko, Ludmilai Buhalovai, Jeļenai Klimovai, Natālijai Rusovai, Ivetai Putānei, Dainai Strupišai, Valentīnai Sadovskai, Everitai Ungurei, Kristīnei Milaševičai, Ijai Karolei, Vijai Kavševičai, Ritai Kamolai, Nadeždai Tadello, Ērikam Zaikovskim, Oksanai Zaikovskai, Olgai Daleckai, Nadeždai Adamovičai, Žannai Boļšakovai.

Noslēgumā katrs bērns saņēma pateicību par aktīvu darbošanos un ticības pilns ,ka brīnumu pasaulē ir tik daudz, devās vasaras brīvlaikā. Brīnumi notiek ne tikai pasakās…

Direktores vietniece izglītības jomā I.Kozačuka

Krāslava jauniešu acīm

Maija beigās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās kompetenču nedēļa, kuras laikā 8.a klases skolēnu grupa realizēja Krāslavas novada pašvaldības atbalstīto jauniešu iniciatīvu projektu “Krāslava jauniešu acīm”.

Projekta ietvaros tika izsludināts foto konkurss, kurā jaunieši tika aicināti iesūtīt savu pilsētas iecienītāko vietu fotogrāfijas ar aprakstiem, ar ko tad īpaša ir šī vieta. Pēc konkursa noslēguma no atlasītajām fotogrāfijām tika izveidotas puzles tālākajam darbam jauniešu saliedēšanai un informatīvais buklets “Krāslava jauniešu acīm” ar maršruta aprakstu. Bukletā tika iekļautas tādas vietas kā Varavīksnes vidusskolas stadions, skeitparks, Persteņa ezers, parka estrāde un dīķis, ainaviska vieta ar skatu uz tiltu pāri Daugavai, gudrais soliņš u. c. vietas. Lai prezentētu izveidoto maršrutu, tika organizēts pārgājiens, kurā piedalījās dažāda vecuma jaunieši. Pārgājiena laikā jauniešiem tika piedāvātas interesantas aktivitātes, piemēram, grafiti zīmēšana, jautājumi par pilsētu, ievērojamāko vietu mēmais šovs vai vārdu salikšana pa zilbēm. Citiem vārdiem sakot, jauniešiem nenācās garlaikoties. Pārgājiena noslēgumā jaunieši atstāja savas atsauksmes par izveidoto maršrutu. Tajās ir teikts, ka pārgājiens bija izdevies, ka varētu aiziet arī pretējā maršruta virzienā. Bija arī vērtīgs ieteikums, ka šāda pārgājiena laikā būtu lieliski organizēt arī pikniku, piemēram, pils parkā.

Šis izveidotais maršruts varētu būt interesanta ideja klases vai ģimenes pārgājienam, un katrs to var pielāgot savām interesēm. Informatīvie bukleti ir pavairoti latviešu, angļu un krievu valodā un visiem interesentiem ir pieejami pilsētas skolās un Tūrisma informācijas centrā.

Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par iespēju realizēt jauniešu idejas, gūt jaunu pieredzi un apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kas atbilst mūsdienu kompetencēm.

Projekta koordinatore

Marianna Rukmane

Keramikas darbnīca

Krāslavas amatniecības centra keramikas darbnīcā mūs laipni sagaidīja keramiķi Valdis un Olga Pauliņi. Valdis Pauliņš bērniem pastāstīja kā var iegūt mālu, kā veidot māla izstrādājumus, parādīja arī krāsni, kurā tiek apdedzināti gatavie trauki. Lai bērni saprastu kā tad veidojas māla trauki Valdis Pauliņš nodemonstrēja kā izveidojas trauks no neliela māla pikucīša. Paši bērni savukārt varēja izmēģināt savu roku veidojot no māla svilpauniekus. Bērniem ļoti patika veidot svilpauniekus. Par šo doto iespēju iepazīties ar keramiķu Olgas un Valda Pauliņu darbību vēlamies teikt paldies projektam “Latvijas skolas soma”

“Skolas soma” Stikla meistardarbnīca pie Elvīras Škutānes

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, 7.a klase

26.05.2022. mēs, 7.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju Ritu Čerņenko devāmies uz stikla meistardarbnīcu Elvīras Škutānes vadībā.

Meistare mums mācīja darboties ar stiklu un izgatavot no stikla dekorācijas. Viņa paskaidroja, kā darboties ar stiklu, kādus instrumentus izmantot, kā piestiprināt stiklu koka paliktnīšiem, kurus meistare bija sagatavojusi, kā savienot stikla gabaliņus, kā veidot kopainu.

Tā bija ļoti aizraujoša darbošanās. Katrs veidoja savu meistardarbu atbilstošu tā brīža noskaņojuma – puķes, sirsniņas, zivi, vitrāžas u.c.

Paldies Elvīrai Škutānei par pozitīvām emocijām un jaunām prasmēm, bet “Skolas somai” par iespēju apmeklēt nodarbību.


7.a klase un klases audzinātāja

Sava darba meistari. Kompetenču nedēļa 2. b klasē.

Kompetenču nedēļa sākās 23. maijā. Skolēniem tika piedāvāti uzdevumi ActivInspire, arī darba lapas atbilstošas tēmai. Pēc pusdienām mēs devāmies uz podnieku Pauliņu darbnīcu. Tur mēs apskatījām meistaru darbu izstādi, noskatījāmies videofilmu par podnieka Valda Pauliņa darbu. Skolēni paši veidoja vāzi no māla un šo pirmdien viņi jau baudīja sava darba augļus.

Šī ekskursija tika organizēta projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. 24. maijā skolēni apsprieda vakardienas ekskursiju, pēc tam gāja iepazīties ar ugunsdzēsēju darbu. 25. maijā visu dienu skolēni strādāja klasē. No sākuma atkārtoja, ko redzēja vakar, novērtēja, ko jaunu uzzināja par ugunsdzēsēju darbu. Pēc tam minēja mīklas par dažādām profesijām. Sākās gatavošanās grāmatas par dažādām profesijām veidošanai. Vispirms skolēni grupās uzrakstīja profesiju nosaukumus alfabēta kārtībā. Tad katrs skolēns izvēlējās kādu alfabēta burtu un noformēja uz lapas profesiju (uzrakstīja profesijas nosaukumu, uzzīmēja profesijas pārstāvi, izzīmēja arī, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim)

26. maijā klasē skolēni pabeidza šo darbu un veidoja izstrādājumus no plastilīna, kas saistīti ar kompetenču nedēļas tēmu. Skolēni kopā ar skolotājām sagatavoja sava darba prezentāciju. 27. maijā mūsu klase sadarbojās ar 2. a klasi, kur prezentēja savu darbu. Pirmajā prezentācijas daļā skolēni iepazīstināja ar kompetenču nedēļas tēmu, pašu veidoto grāmatu par profesijām. Otrajā daļā veidoja dialogu ar 2. a klases skolēniem par tēmu. Bet trešā daļa bija izstrādājumu prezentācija. Kompetenču nedēļa pagāja jauti, interesanti un lietderīgi.


Skolotājas: R. Kamola un L. Buhalova

Kompeteņču nedēļa ar 6.a klasi.

Kompeteņču nedēļā 6. a klases skolēni nodarbojas gan ar pētniecisko darbību, gan devās nelielās mācību ekskursijās. Par iemeslu bija uzzināt, kā un cik bieži Krāslavas atpūtas un tūrisma vietās tiek iekārtoti koka izstrādājumi. Visas nedēļas ietvaros, skolēni gan cītīgi strādāja ar informācijas avotiem, noskatījās “Latvijas Valsts meži” organizētās mācību filmas, studēja visas atpūtas un tūrisma vietas Krāslavā. Par izvēli, tika atlasītas tikai dažās, kuras pēc tam tika arī apmeklētas un izpētītas. Projekta “Latvijas Skolas Soma” ietvaros skolēni apmeklējā kokapstrādes darbnīcu. Kokapstrādes meistars Aivars Andžāns parādīja pamatus darbā ar koku un pastāstīja interesantus faktus par kokiem un koksni. Skolēniem bija iespēja patstāvīgi izveidot izstrādājumus no koka. Tika organizēta neliela klases zīmējumu galerija. Šajā nedēļā, skolēni guva gan lielu pieredzi gan praktiskajā darbībā, gan pārliecinoties, ka, tomēr, Krāslavas atpūtas un tūrisma vietas bieži vien ir aprīkotas ar vairākiem un visdažādākiem koka izstrādā jumiem, izprata, to lielo ideju un mērķi, bet, galvenais, lietderīgi un jautri pavadīja šo saulaino, gandrīz pēdējo, mācību nedēļu!


P.S. Milzīgs paldies par atbalstu un sadarbību sk. Valentīnai Sadovskai un sk.Dmitrijam

Darbnīca "Grafika", 6.b klase

24. maijā mēs, 6.b klases skolēni, projekta “Skolas soma ”ietvaros apmeklējām Maijas Šulgas darbnīcu “Grafika”. Maija ar lielu aizrautību pastāstīja mums par saviem darbiem, kas ir veidoti dažādos stilos. Lielāko uzmanību māksliniece pievērsa tieši grafikai. Uzzinot par grafisko darbu veidošanas noslēpumiem, mēs ķeramies pie savu šedevru darināšanas. Katrs ar savu atklātni, uz kuras bija autora paraksts. Mēs jutāmies kā talantīgi mākslas darba radītāji, un par šo īpašu sajutu sakām lielu paldies M. Šulgai. Mēs aizdomājamies par to, kur var praktiski pielietot iegūtās zināšanas, bet daži no mums ieplānoja vizīti uz darbnīcu vēlreiz, bet jau ar saviem vecākiem.

Paldies, Maija, par radošumu, iedvesmu un skaistumu!

Ar cieņu, 6.b klases skolēni un klases audzinātāja I. Bovtramoviča

Noslēdzošā “pietura” pirms atvaļinājuma skolotājiem.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji 8.jūnijā tikās skolas metodiskajā apspriedē , kuras laikā metodisko jomu vadītāji dalījās ar saviem sasniegtajiem rezultātiem mācību satura īstenošanā 2021./22.m.g. un definēja provizoriski prioritātes nākamajam mācību gadam.

Pārskatu par veikto darbu karjeras izglītībā sniedza pedagogs -karjeras konsultants Skaidrīte Gasperoviča, kura veiksmīgi un darbīgi strādājusi projekta “ ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Paldies par ieguldīto darbu sadarbības grupu vadīšanā, satura plānošanā skolas metodisko jomu vadītājiem: Vijai Kavševičai, Natālijai Kirkilevičai, Ilonai Solimai, Margaritai Borodinai-Ignatovičai, Jevģēnijai Sergejenko, Valentīnai Purpišai! Skolas atbalsta komanda: skolas psihologs Ija Karole, logopēds Vija Kavševiča, speciālais pedagogs Alla Stavro, skolas bibliotekāri Oksana Korčagina un Oksana Zaikovska padalījās par to, kā ir veicies un ieskicēja turpmākā darba prioritātes. Ķatrs skolotājs īsi padalījās, ko pats uzskata par lielāko veiksmi vai panākumu šajā mācību gadā un kas ir jāplāno nākošajā mācību gadā. Ir radušies jautājumi, uz kuriem nākošgad noteikti kopā meklēsim atbildes. Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar putnu dziesmām piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras atvaļinājumos un skolēnu brīvlaikā, dodot spēku jaunam ceļa sākumam septembrī!

Pateicībā, skolas direktore M.Micķeviča

Skolas Soma-ekskursijas 4.b

17. maijā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu 4.b klases skolēni viesojās Krāslavas vēstures un mākslas muzejā un Kokapstrādes darbnīcā. Muzejā iepazināmies ar mūsu pilsētas vēsturi, apmeklējām arī izstādes. Kokapstrādes darbnīcā iepazinās ar dažādiem koku veidiem, uzzināja daudz jauna un interesanta, kā arī darināja suvenīrus. Pēc ekskursijas bērni dalījās iespaidos: radošos darbos, sacerējumos, ilustrācijās.

Diāna J.: - “Mums stāstīja to, ko mēs vēl nezinājām. Īpaši man patika dedzināt uz koka plāksnītes. ”

Arina S.: “Uzzināju, ka kokiem ir cita smarža un tos izmanto kosmētikas ražošanā”

Vadims L. : “Ekskursijas man ļoti patika. Es domāju, ka es šeit atgriezīšos vēlreiz. Biju pārsteigts, ka agrāk mājās bija tik milzīga plīts- krāsns, ka tajā ne tikai gatavoja ēst, bet varēja arī nopērties kā tvaika pirtī!»


Skolotāja Natālija Rusova

Kompetenču nedēļā 4.b klasē tēma bija:“Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”.

Pirmajā dienā bērni patstāvīgi sadalījās trīs grupās, izdomāja grupu nosaukumus un sastādīja darba plānu katrai dienai: ko viņi vēlētos uzzināt, kur un kā atrast informāciju, kādus rezultātus vēlas redzēt darba beigās. Visu nedēļu bērni bija ļoti aktīvi, meklējot nepieciešamo informāciju internetā, skolas bibliotēkā. Radoši veidoja savu darbu.

Nedēļas laikā skolnieki uzzināja par dažādiem dzīvniekiem, to dzīvesveidu savvaļā. Iepazītos dzīvniekus salīdzināja ar pasakās un stāstos, mīklās aprakstīto uzvedību.

Uzzināja, ka Latvijas pilsētu ģerboņos arī ir attēloti dzīvnieki, kas piesaistīja skolēnus pētniecībai.

Diskutēja un argumentēja par dzīvnieka izvēli Latvijas novadu pilsētu ģerboņos, atklāja likumsakarības kultūrainavas un dzīvnieku aizsardzības jomā.

Turklāt bērni veica vēl vienu atklājumu: katru gadu Latvijas Dabas muzejs izraugās Gada dzīvnieku. Parasti par Gada dzīvnieku tiek izraudzīta suga, kurai Dabas muzeja speciālisti vēlas pievērst sabiedrības uzmanību, lai iegūtu vairāk informācijas sugas izpētei vai arī veiktu īpašus pasākumus tās aizsardzībai. 2022. gada dzīvnieks Latvijā — zebiekste. Ar dzīvnieku iepazināmies noskatoties videofilmu.

Papildus darbam pie tēmas skolēni gatavojās konkursiem un koncertiem. Visas grupas tika galā ar izvirzītajiem mērķiem un lieliski prezentēja savus darbus 4.a klases skolēnu priekšā.

Nedēļa bija interesanta un izglītojoša.

Skolotāja Natālija Rusova.

Laimes muzejs Indrā

Saulainajā, bet vētrainajā piektdienas dienā 8.a un 10.a klases skolēni devās uz Indru, lai saņemtu savas laimes devu “Laimes muzejā”. Brauciens tika īstenots kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Muzejā skolēnus sagaidīja laipnā muzeja gide, kura izstāstīja un parādīja, ka laimes sajūta rodas pateicoties, tā saucamajiem, laimes hormoniem. Visvienkāršākais veids, kā var saņemt šo hormonu, ir uzēst šokolādes gabaliņu. Bet ir arī citi veidi, kas rada laimes sajūtu mūsu organismā, tāpēc skolēni tika izvadāti pa laimes ekspozīcijām: “Sporta un darba ceļš”, “Vīriešu ceļš”, “Sieviešu ceļš”, “Gaišais ceļš”, “Muzikālais ceļš” un “Radošais ceļš”. Pēc ekskursijas beigām, skolēni varēja pakavēties pie tās ekspozīcijas, kura viņiem vairāk iepatikās. Meitenes, protams, pakavējās pie “Sieviešu ceļa”, kur pielaikoja 50 – to un 70 - to gadu kleitas un pie “Radošā ceļa”, kur izveidoja savus akmeņu amuletus. Bet puišus protams piesaistīja “Sporta un darba ceļš”, kur viņi varēja iesist savu laimes naglu. Bijām arī patīkami pārsteigti par “Muzikālā ceļa” izmantošanu jauniešu vidū, kurā radās patīkami un mūsdienīgi skanējumi uz muzeja fortepiano. Lai būtu pārliecinātiem, ka esam piesaistījuši sev laimi, katrs muzeja apmeklētājs sasita savu trauku smalkās drupačās, kā saka “Uz laimi!”.


8.a un 10.a klases audzinātājas

Keramikas darbnīca.pdf
kompetenču nedēļa attēli.pdf

Kompetenču nedēļa (23.-27.05.2022.)

Kompetenču nedēļas ietvaros mūsu 5.a klasei bija izvēlēta tēma: “Māls un māla izstrādājumi mūsu Krāslavas novadā”

Mērķis: Iepazīties ar māla izcelsmi Latgalē- Krāslavas novadā, noskaidrot kā veidojas māla trauki.

Galvenie uzdevumi: 1) Noskaidrot kā veidojās senatnē māla izstrādājumi un kā notiek māla izstrādājumu veidošana mūsdienās.

2) Uzzināt māla PH, noskaidrot no kādām sastāvdaļām var sastāvēt māls.

3) Atrast Persteņa ezerā māla atradnes.

4) Iemācīties veidot no māla vienkāršus priekšmetus.

Pirmajā dienā 23.05. 5.a klases bērni tika iepazīstināti ar māla izcelsmes vēsturi, tad bērniem sadaloties grupās bija jāizveido “Māla ceļojums”- kādu tad ceļu jāveic māla pikucītim, lai tas nonāktu pie mums gatavas produkcijas rezultātā( ķieģelis vai māla trauku veidā.) Izveidojot “ māla ceļojumu” bērniem bija iespēja pašiem izveidot māla traukus vai citus izstrādājumus no veidojamā māla. Gala rezultātā sanāca skaisti pašu rokām veidoti darbiņi. Dienas beigās veicot nelielu aptauju noskaidroju, ka bērniem ļoti patika darbs ar mālu, un bērni uzzināja ka mālu var iegūt ne tikai no zemes, bet arī no ūdens tilpnēm.

Otrajā dienā 24.05. pirms došanās uz Krāslavas amatniecības centra keramikas darbnīcu, bērni iepriekšējās dienas izveidotos māla izstrādājumus apgleznoja. Ierodoties Krāslavas amatniecības centra keramikas darbnīcā mūs laipni sagaidīja keramiķi Valdis un Olga Pauliņi. Valdis Pauliņš bērniem pastāstīja kā var iegūt mālu, kā veidot māla izstrādājumus, parādīja arī krāsni, kurā tiek apdedzināti gatavie trauki. Lai bērni saprastu kā tad veidojas māla trauki Valdis Pauliņš nodemonstrēja kā izveidojas trauks no neliela māla pikucīša. Paši bērni savukārt varēja izmēģināt savu roku veidojot no māla svilpauniekus. Bērniem ļoti patika veidot svilpauniekus. Par šo doto iespēju iepazīties ar keramiķu Olgas un Valda Pauliņu darbību vēlamies teikt paldies projektam “Latvijas skolas soma”

25.05. Devāmies uz Persteņa ezeru, ar mērķi atrast māla atradnes ūdenī, kā arī aktīvi pavadīt laiku. Bērni gan spēlēja volejbolu, gan basketbolu, gan meklēja mālu. Gala rezultāts: mums izdevās atrast nelielu māla daudzumu Persteņa ezerā.

26.05. Kopā ar ķīmijas skolotāju Ainu Skoromko bērni iepazinās ar dažādiem ķīmiskiem eksperimentiem, veica filtrāciju, pārbaudīja māla PH, kā arī mēģināja izveidot dažādu ķīmisko formulu modeļus .Noslēgumā izmēģinājām savus spēkus spēlē “Latvijas derīgie izrakteņi”

27.05. Grupās bērni izveidoja savas prezentācijas par visu nedēļas laikā paveikto un prezentēja visas klases priekšā.

Mūsu nedēļa ir izdevusies, bērni uzzināja daudz jaunu lietu saistībā ar mālu un māla izstrādājumiem, kurus varēs pielietot arī turpmākajā dzīvē. Mūsu 5. a klase vēlas pateikties skolotājiem, kuri mums palīdzēja: V. SADOVSKAI, I. Lukšam, A.Skoromko, projektam “Latvijas skolas soma” un ķeramiķiem Olgai un Valdim Pauliņiem par viesmīlīgo uzņemšanu.

3.b klase. Kompetenču nedēļa. ‘’Mans mīļākais dzīvnieks’’

Jau pirmdien, 23. maijā, kopā ar skolēniem pārrunājām par KN sasniedzamajiem rezultātiem un uzdevumiem. Skolēni ar interesi piedalījās pārrunās, diskusijās, lasīja dzejoļus un tautas dziesmas par dzīvniekiem, zīmēja, spēlēja ( kustīgās ) spēles, skatījās mācību filmas, izgatavoja aplikācijas. Apspriedām situāciju ‘’Ja nebūtu dzīvnieku …’’

Katras dienas beigās skolēni analizēja, pārrunāja radošo darbu rezultātus, dienas veikumu.

Dienas bija ļoti piepildītas, daudz redzējām, dzirdējām, darījām un izjutām.

Žanna Boļšakova

Kompetenču nedēļa 3.a klasē

Kompetenču nedēļas gaitā 3.a klases skolēni veica pētniecisko darbību. Mūsu pētījumu objekts bija derīgie izrakteņi, kas sastopami tuvākajā apkārtnē un visā Latvijā: smiltis, grants, māls un citi. Skolēni veica novērojumus un eksperimentus ar iežu paraugiem, kurus paši savāca tuvākajā apkārtnē. Un arī pētīja iežu paraugus no skolas metodisko materiālu izlases. Projekta “Latvijas Skolas Soma” ietvaros apmeklējām podnieka V. Pauliņa darbnīcu, kur notika praktiska radoša nodarbība ar mālu. Nedēļas nogalē apmeklējām Karņicka kalnu, apskatījām pilsētas ainavu ar teleskopu. Nedēļas gaitā skolēni pilnveido savas prasmes strādāt ar dažādiem izziņu avotiem (t.sk. digitāliem ierīcēm); pētīt, eksperimentēt, secināt. Apgūtas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas dabaszinību stundās 4.klasē.

Klases audzinātāja O.Dalecka

Brīnumi – blakus!

Patecoties programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ 3.b klases skolēni ar interesi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras vadīja Elvīra Škutāne. Skolēni patstāvīgi salika mozaīku no stikla. Katram sanāca sava mozaīkas glezna. Tas bija tik pārsteidzoši!

Paldies Elvīrai par darbu!

Esam iedvesmojušies un nepacietīgi gaidām nākošās ekskursijas, lai iepazītu citus Krāslavas un Latgales dārgumus!

Pateicības torte skolotājiem

Šodien Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājiem bija patīkams un salds pārsteigums .Lūk tāda garšīga pateicības torte.Paldies,Tev, dāvinātājs un Taviem vecākiem!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.klases projekts "Bērnu rotaļu laukums".

11.a_klases projekts.docx

Zīmējumu konkursā ,,Mana mīļākā rotaļlieta” rezultāti

Zīmējumu konkursā ,,Mana mīļākā rotaļlieta” piedalījās 85 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Savos iespaidos un priekā par mīļāko bērnības dienu rotaļlietu dalījās mūsu skolas 1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 6.a, 8.c klases audzēkni .Viens no konkursa uzdevumiem bija aprakstīt savu rotaļlietu. Mīļus vārdus rakstīja par tām rotaļlietām, kas palīdzēja izveseļoties slimības laikā, par uzdāvinātām, pirktām un paštaisītām. Bērni rakstīja krievu, latviešu valodā par savām mīļmantiņām.

Par interesantākiem zīmējumu autoriem tika atzīti:

Ivita Kormiļceva 3.a

Olesja Šestunova, 3.b

Ariana Andruškeviča, 2.a

Matvejs Cvetkovs, 1.a

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par atbalstu. Zīmējumi būs apskatāmi Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā no 6. jūnija līdz 29. jūlijam. Aicinām konkursa dalībniekus 6. jūnijā plkst. 11.00 sanākt kopā pie bibliotēkas ēkas.

Labo vārdu laiks Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Skola ir labākais laiks katra cilvēka dzīvē. Ar bagātīgām lietus lāsēm, ar gaišiem saules stariem noslēdzās 2021./22.m.g. Nu jau tradicionāli Krāslavas Varavīksnes vidusskolā pēdējā maija dienā notiek Vecāku asambleja. Maijs ir labo vārdu laiks mūsu skolā un šogad “paldies” vārds bagātīgi virmoja apkārt skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem ik brīdi. Tā ir diena, kad skola pateicas tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā ir labi un teicami mācījušies, bijuši aktīvi interešu izglītības dalībnieki, aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos, kā arī ar savu aktīvo līdzdalību olimpiādēs un konkursos ir popularizējuši skolas vārdu novadā un valstī.

Ienākot skolā ,vecāki un skolēni izvēlējās vienu no 3 maršrutiem, kur to palīdzēja izdarīt skolas padomes priekšsēdētāja Ilona Berga ar savu komandu,lai iepazītu sīkāk skolas dzīvi. Meistarklases tovakar vadīja skolotāji :D.Babrovskis ,I.Bernate, D.Silovs ,O.Dalecka ,A.Jakubovskis ,R.Kamola, A.Lukša ,O.Korčagina,V.Plotka ,M.Rukmane, J.Sergejenko,Ē.Zaikovskis ,R.Andrejeva, N.Tadello, N.Adamoviča ,J.Aleksejeva . Maršruta nobeigumā 12.klašu skolēni laipni aicināja viesus uz tasīti kūpošas tējas vai kafijas ar aromātisku rabarberu plātsmaizi skolas kafejnīcā.

Pavisam Sudraba diplomus saņēma 48 skolēni, zelta diplomus 39 skolēni . 87 skolēni šogad piedalījās 13 Krāslavas novada olimpiādēs, gūstot 16 godalgotās vietas. Ligita Petkeviča (sk.I.Solima),Samanta Simanoviča,Aleksa Maslovska(skol.J.Bojarčuka) ir ieguvušas 3.pakāpes diplomus reģionālajā Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Dāniels Pavlovičs (sk. M.Rukmane) Matemātikas valsts 72. olimpiāde ieguvis 3.vietu. Latvijas Kultūras kanona,2021./22.gada konkursa ''Kultūras kanona konkursa desmitgade''.1.kārtā Latgales reģionā 1.vietu ieguva Guntis Ungurs, Evita Mažuta, Arina Skovorodko

(sk. A.Jakubovskis). Bioloģijas valsts 44. olimpiādē piedalījās Karina Čursina (sk. I.Solima, J.Bojarčuka).

Paldies visiem dejotājiem un dziedātājiem, kas priecēja mūs skolas un novada pasākumos! Skolas kolektīvi (sk. R. Andrejeva, N.Tadello) ir saņēmuši Valsts izglītības satura centra (VISC) pateicības par dalību Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu video festivālā „No baroka līdz rokam”, par atsaucību, līdzdalību un skanīgu dziedāšanu bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norisē „saBalsis” un par līdzdalību un dziedāšanas prieku 2.-4 klašu koru dziedāšanas svētkos „Tauriņu balsis”. Šogad mēs saorganizējām online versijā 1.Starptautisko bērnu un jauniešu mūzikas ,deju un dziesmu festivālu ’’Ak, šī krāsainā pasaule….’’,kurā savus priekšnesumus iesūtīja kolektīvi no Lietuvas, Igaunijas un kaimiņu novadiem. Mūs priecēja panākumi arī Skatuves runas video konkursā : Antons Terehovs (sk.I.Putāne,N.Rusova) , kas ieguvis 1.pakāpes diplomu, Milana Milaševiča (sk.A.Gureviča, R.Kamola) ieguvusi augstākās pakāpes diplomu .Novērtēti tika arī daudzi citi skolēni, kuri pierādījuši sevi dažādās aktivitātēs – debatēs, konkursos u.c .Skola(8 b.) šogad piedalījusies Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā ICCS 2022, Tikumiskās audzināšanas projektā 'e-TAP'. Turpinām kopt un attīstīt sadarbību ar Lietuvas Visaginas Gerosies Vilties proģimnāziju.

Mūsu skolā veiksmīgi mācījās 16 Ukraiņu civiliedzīvotāji, strādāja par sporta pedagoga palīgu ukraiņu skolotāja.

Skola turpināja darboties projektos Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, ’’Latvijas Skolas soma’’. Aktīvi iesaistāmies Krāslavas novada pašvaldības izsludinātājos konkursos.

Pateicības vārdi tika teikti arī 51 skolēnu vecākiem par līdzatbildību bērnu radošajā izaugsmē un izglītošanas procesā, kas vainagojās ar bērnu uzvarām novada olimpiādēs un konkursos.

Liels paldies visiem skolas padomes locekļiem par ieinteresētību skolas attīstībā un aktīvo dalību sanāksmēs! Paldies par šī darba administrēšanu I. Bergai!

Paldies skolēniem par centību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos!

Paldies pedagogiem par profesionalitāti un sirds dāsnumu!

Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu!

Lai sadarbība, atbildība, līdzatbildība, iespēja katram, savstarpēja sapratne un panākumi vienmēr ir tās vērtības, ar kurām mēs varētu lepoties!

Kopumā mācību gads aizvadīts intensīvā darbā, tāpēc godam nopelnītas skolēniem brīvdienas; lai tās ir tādas, kā ieplānotas, un saulainas!

Esam atvērti skolēnu uzņemšanai mūsu skolā. Gaidām 10.klašu skolēnus, kā arī savus topošos pirmklasniekus.

Pateicībā skolas direktore M. Micķeviča

8.a klases kompetenču nedēļa

23.05.

Projekta ietvaros skolēni devās vākt foto materiālu par Krāslavas pilsētas populārākajām vietām jauniešu vidū. Dienas beigās atnāca atpakaļ lai pārnestu visas fotogrāfijas uz datora. Fotogrāfijas tika savāktas no dažādām pilsētas vietām.

24.05.

Dienas pirmajā daļā notika fotogrāfiju atlase un rediģēšana. Labākās fotogrāfijas tika izvēlētas puzles apdrukai. Balstoties uz izvēlētām fotogrāfijām tika sastādīts maršruts pa Krāslavas pilsētu, un tālākā darbošanās bija saistīta ar maršrutu. Daži atbildīgie skolēni veidoja digitālo bukletu par maršrutu, daži domāja par maršrutā iekļauto vietu aprakstu, bet pārējie par aktivitātēm kuras var rīkot katrā pieturas punktā, ejot pa šo maršrutu.

25.05.

Kompetenču nedēļas trešajā dienā klase tika sadalīta divās grupās. Vieni turpināja darboties ar projekta realizāciju, bet pārējos nodarbināja praktikante Karīna Ļeonoviča.

Karīna piedāvāja radīt idejas saviem jauniešu projektiem, stāstīja un konsultēja, kā pareizi aizpildīt projekta pieteikuma formu. Šīs dienas rezultātā tapa daži, iespējams nākotnē īstenojami, projekti, piemēram, koku stādīšana skolas teritorijā un attīstošo galda spēļu iegāde.

Daži no tiem, kuri darbojās pie projekta realizācijas, turpināja veidot bukleta digitālo salikumu, kas izrādījās ne visai vienkāršs darbs, jo skolēniem nācās apgūt jaunu vietni canva.com. Pārējie turpināja strādāt pie aktivitāšu izstrādes.

26.05.

Šajā dienā atbildīgie par projekta realizāciju pabeidza veidot bukletu (skat. 1. pielikumu), izdrukāja un sagrieza visus nepieciešamos materiālus aktivitātēm pārgājiena laikā (skat. 2. pielikumu). Tie, kas nebija iesaistīti projekta realizācijā, turpināja strādāt ar Karīnu, un šajā dienā viņi diskutēja par tādām lietām dzīves kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā, piedāvājot dažādas idejas pilsētas attīstībai.

27.05.

Visi skolēni devās ekskursijā uz Laimes muzeju Indrā projekta “Skolas soma” ietvaros (skat. 3. pielikumu).

Kompetenču nedēļas apkopojums 3.a

Kompetencu_nedelas_darba_apkopojums_3a_Dalecka.docx

Kompetenču nedēļa 11.a klasē sākās pēc CE matemātikā.

25. un 27. maijā skolēni realizēja projektu “Bērnu rotaļu laukums skolas pagalmā”. Uzzīmēti zīmējumi, izgatavoti šabloni, nopirkta krāsa. Viss gatavs darbam, gaidām saulainu laiku!

Pateicoties programmai “Latvijas skolas soma” 26.maijā, mēs, 11.a klase, bijām ciemos pie Olgas un Valda Pauliņiem. Mums bija meistarklase keramikas darbnīcā. Diena bija ļoti piepildīta, redzējām, dzirdējām, darījām un izjūtām daudz.

No sākuma bija ekskursija darbnīcā, pēc tam mums pastāstīja par tehnikām, kuras palīdz veidot šedevrus no māla. Mēs noskatījāmies filmu par keramikas radīšanu Latgalē un par visām māla īpašībām.

Valdis parādīja kā jāstrādā uz podnieka ripas un arī piedāvāja mums pamēģināt. Aleksandrai un Klemensam ļoti iepatikās tāda iespēja. Valdis nodemonstrēja kā jāstrādā ar māla masu un palīdzēja jauniešiem izveidot savus pirmos keramikas darbus. Jaunieši, kas izmēģināja veidošanu ar mālu, izteicās, kā tas ir ļoti aizraujoši un interesanti, kā arī lieliska iespēja atpūsties. Visai klasei piedāvāja izveidot no māla kaut ko individuālu. Saimnieki iedeva mums darbarīkus, mālu un iestājās klusums. Visi bija iesaistīti procesā un bija apmierināti.

Mēs iesakām ikvienam apmeklēt šo brīnišķīgo vietu Krāslavā un iegūt pozitīvas emocijas! Vēlreiz liels paldies Pauliņu ģimenei!

Aleksandra un Aleksa

Valodu jomas aktivitātes

Ir noslēdzies Latgales reģiona skolēnu eseju un radošo darbu konkurss ,,Krievu valoda, literatūra un kultūra: skats no XXI gadsimta".

Mūsu skolas skolēni konkursā ir uzrādījuši labus rezultātus. Darja Petuhova ieguva 1.vietu, Daniela Survilo un Alise Andrukoviča - 2.vietu, Miroslavs Baženovs un Artūrs Pitkevičs - 3.vietu, bet Ivita Kormiļceva un Daniils Baranovskis konkursā saņēma atzinību. Par savu ieguldīto darbu skolēni saņēma diplomus un piemiņas balvas.

Sveicam visus godalgotos skolēnus un vēlam arī turpmāk gūt panākumus dažādos konkursos! Liels paldies skolotājām O.Daleckai, N.Rusovai, R.Kamolai un N.Baženovai par atbalstu skolēnu sagatavošanā!

Skaļās lasīšanas sacensība

Skaļās lasīšanas sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, kā arī veicināt lasītprieku.

6.b klasē norisinājās Skaļās lasīšanas sacensība. Par labākajiem lasītājiem atzīti M.Milaševiča, A,Vasiļjeva un T. Bergs. Šie skolēni pārstāvēja mūsu skolu Krāslavas novada Skaļās lasīšanas sacensībā. Paldies bērniem un skolotājai A.Gurevičai par skolēnu iesaistīšanu šajā aktivitātē!

V. Purpiša

Kompetenču nedēļā 4.b klasē tēma bija:“Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”.

Pirmajā dienā bērni patstāvīgi sadalījās trīs grupās, izdomāja grupu nosaukumus un sastādīja darba plānu katrai dienai: ko viņi vēlētos uzzināt, kur un kā atrast informāciju, kādus rezultātus vēlas redzēt darba beigās. Visu nedēļu bērni bija ļoti aktīvi, meklējot nepieciešamo informāciju internetā, skolas bibliotēkā. Radoši veidoja savu darbu.

Nedēļas laikā skolnieki uzzināja par dažādiem dzīvniekiem, to dzīvesveidu savvaļā. Iepazītos dzīvniekus salīdzināja ar pasakās un stāstos, mīklās aprakstīto uzvedību.

Uzzināja, ka Latvijas pilsētu ģerboņos arī ir attēloti dzīvnieki, kas piesaistīja skolēnus pētniecībai.

Diskutēja un argumentēja par dzīvnieka izvēli Latvijas novadu pilsētu ģerboņos, atklāja likumsakarības kultūrainavas un dzīvnieku aizsardzības jomā.

Turklāt bērni veica vēl vienu atklājumu: katru gadu Latvijas Dabas muzejs izraugās Gada dzīvnieku. Parasti par Gada dzīvnieku tiek izraudzīta suga, kurai Dabas muzeja speciālisti vēlas pievērst sabiedrības uzmanību, lai iegūtu vairāk informācijas sugas izpētei vai arī veiktu īpašus pasākumus tās aizsardzībai. 2022. gada dzīvnieks Latvijā — zebiekste. Ar dzīvnieku iepazināmies noskatoties videofilmu.

Papildus darbam pie tēmas skolēni gatavojās konkursiem un koncertiem. Visas grupas tika galā ar izvirzītajiem mērķiem un lieliski prezentēja savus darbus 4.a klases skolēnu priekšā.

Nedēļa bija interesanta un izglītojoša.


Skolotāja Natālija Rusova.

Kompetenču nedēļa 4.a klasē Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Tā kā esam veselību veicinoša skola, mēs izvēlējāmies tēmu ,,Esi vesels – ej dabā!’’. Mūsu kompetenču nedēļas darbošanās mērķis bija veicināt darbošanos kopā, mācīties izprast dabas procesus – sajust, ieraudzīt un iepazīt dzīvo dabu, attīstīt sīko un lielo motoriku, un apgūt citas vērtīgas, ikdienā noderīgas prasmes, veidojot izpratni par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dabā kopā ar vecākiem un pozitīva noskaņojuma saglabāšanu.

Ievad stunda skolēni strādāja grupās, diskutēja, minēja piemērus, kāpēc cilvēkiem patīk daba, kas jādara, lai uzlabotu fizisko labsajūtu. Šajā dienā notika sportiskas aktivitātes. Kopā ar sporta skolotāju tika atkārtoti, mācīti, pilnveidoti dažādi basketbola tehnikas elementi, piemēram, metiens grozā, driblēšana, piespēles. Spēlējot spēli ,,Zirneklis un muša”, bērni attīstīja svarīgas iemaņas kā koordināciju, veiklību un pat lokanību. Sporta dienas ietvaros skolēni iemācījās spēlēt mobilo spēli "pioneerball", kas ir volejbola spēles pagalma versija. Dienas rezumējumā skolēni vienbalsīgi atbildēja, ka tā ir ļoti aizraujoša un interesanta spēle, turpmāk, viņi to labprāt spēlēs arī brīvajā laikā.

Nākamās dienas uzdevums, pirms došanās brīvdabā, bija izpētīt dažādus izziņas avotus un izrunāt par drošu atpūtu: kur veidot apmetnes vietu, kā iekurināt un nodzēst ugunskuru, kur likt atkritumus, kā mežā sniegt pirmo palīdzību, kā saprasties ar meža iemītniekiem, ko darīt ja iekodusi čūska, kā izvairīties no kukaiņu kodumiem.

Lai pārliecinātos, kāds dabā gājējs katrs ir, skolēniem tika piedāvāts veikt testu.

Dienas nobeigumā mēs pievērsāmies radošai darbībai, izgatavojām kukaiņu, rāpuļu trafaretus, tad devāmies skolas pagalmā, pētīt faktūras dabā un veidot foto kolāžas.

Trešdien mēs lieliski pavadījām laiku kopā ar vecākiem. Aktīvi atpūtāmies dabā pie viesmīlīgiem saimniekiem - apmeklējām sporta atrakciju parku ,,Starp debesīm un zemi”, kā arī organizējām pikniku. Šī diena bija ļoti piepildīta, skolēni pārvarēja 200 m garu šķēršļu trasi, kas sastāvēja no 12 posmiem un no 8 m augsta, iespaidīga nobrauciena.

Izejot trasi, skolēni attīstīja loģisko domāšanu, darbojās patstāvīgi, izmēģināja savu izturību, spēku, pārvarēja bailes, kā arī sajuta adrenalīnu un enerģijas pieplūdi ,bet sasniedzot galamērķi, izjuta lielu gandarījumu un lepnumu, ka viss izdevās! Nedēļas nogalē mēs apkopojām, izrunājām paveikto, dalījāmies ar savām izjūtām, savu darbu prezentējām 4.b klases skolēniem.

Iesakām arī citiem bērniem apmeklēt šo atrakciju parku.

Pateicamies mūsu vecākiem par atbalstu, kopā būšanu un ka šo dienu padarīja par īpaši skaistu!


4.a klases skolēni un kl. audz. Iveta Putāne

Kompetenču nedēļa 7. b klasē

Par šī gada kompetenču nedēļas tēmu 7.b klases skolēni vienbalsīgi izvēlējās “Sports un veselība, kā vērtība mūsdienu dzīvesstilā”, jo šajā mācību gadā skolēni sāka nopietnāk izturēties pret sporta nodarbībām. Kompetenču nedēļas ietvaros apvienojām tādus mācību priekšmetus, kā sports un veselība, vizuālā māksla, matemātika. Paskatījāmies video par veselīgu dzīvesveidu un, kā sports ietekmē cilvēka veselību. Organizējām zīmējumu konkursu „Sports un veselība”. Pirmo vietu vienbalsīgi ieguva Aleksa Pinka. Aprēķinājām, cik kaloriju tērē sportisti un cilvēki, kuri pavada laiku sēžot pie televizora, noteicām produktu daudzumu, kuru ir nepieciešams apēst. Gatavojoties novada sacensībām volejbolā, skolēni nospēlēja vairākas spēles. Projekta „Latvijas Skolas Soma” ietvaros skolēni apmeklēja Krāslavas Amatniecības centru A. Andžāns (kokapstrāde). Skolēni iepazinās ar koksnes struktūru, blīvumu, mēģināja atpazīt kokus pēc to smaržām. Iededzināja dažādus zīmējumus uz koku virsmām. Skolēniem ļoti patika Aivara un Marijas stāstītais. Noslēgumā skolēni prezentēja savus darbus un panākumus 7.a klases skolēniem, un iepazinās ar viņu paveikto kompetenču nedēļas laikā 7.b klases skolēni kompetenču nedēļas ietvaros lietderīgi pavadīja laiku.

Klases audzinātāja Natālija Kirkiļeviča.

Projekta ‘’Kontakts’’ apmācībās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros, piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai.

Trīs dienas aprīļa sākumā Arnis Šidlovskis, Elizaveta Karole un Maksims Berestņevs (Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.klases audzēkni)un skolas psiholoģe Ija Karole pavadīja ļoti omulīgā, nelielā ciematā - Malnavā. Mēs piedalījamies neformālās izglītības pasākumā - projekta "Kontakts" sagatavošanā. Visas nodarbības notika gleznainajā Malnavas muižā, kur šobrīd izvietota Malnavas koledža. Iepazināmies ar projekta nolikumu, prioritātēm, uzdevumiem. Visi skolēni piedalījās izzinošās, lietderīgās un interesantās aktivitātēs. Garšīgās brokastis, pusdienas un vakariņas arī veicināja pusaudžu sadarbību.... Pasākumā valdīja draudzīga un labvēlīga atmosfēra. Svarīgi, ka semināra laikā tika izveidots projekta uzmetums, ko iesniedzām projekta vadībai, to ,protams, pilnveidojot.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.klases skolēni

8.c aktivitātes KompeteNču nedēļā

Ceturtajā kompetenču dienā mēs apmeklējām Krāslavas vēstures un mākslas muzeju. Tur mēs apskatījām Pētera Postaža gleznu izstādi ‘’Dāvana Krāslavai’’ un gleznu izstādi ‘’Dievišķa gaisma pār ūdeņiem’’, kur mēs redzējām itāļu un Latvijas mākslinieku ainavas. Krātuves un ekspozīcijas darbiniece Taisa Plinta pastāstīja un parādīja krātuves fondu. Mēs redzējām tēlnieces Vandas Zēvaldes darbus. Paldies muzeja darbiniekiem, jo viņi - vēstures glabātāji. Tas bija lieliski! Mēs esam lepni, ka mūsu pilsētā ir tik bagāts muzejs!

8.c klases audzēkņi

8.c aktivitātes Kompetenču nedēļā

Otrajā projektu nedēļas dienā mēs veicām aptauju.

Trešajā dienā mēs lietderīgi pavadījām laiku un apmeklējām Krāslavas kultūras namu .

Tur mēs apskatījām Agnijas Ģērmanes mākslas gleznu izstādi, kur mēs redzējām ainavas,

figurālās kompozīcijas un ziedus. Tā bija skaista izstāde!

Audzēkņi piedalījās arī Anatola Kauškaļa meistarklasē. Mēs bijām fotogrāfi, bet sapratām,

ka mums vēl daudz jāmācas , un tikai tad mēs varam domāt par fotogrāfa profesiju.

Paldies Anatolam, ka ļāva mums pamēģināt, ko nozīmē būt profesionālam fotogrāfam!

Tas bija lieliski! Mēs esam lepni, ka mūsu pilsētā dzīvo īsts sava darba pratējs!


8.c klases audzinātāja


Apsveicam Ināru!

Šajā nedēļā Daugavpilī notika Slāvu kultūras dienas. 24.maijā 8.c klases skolēns Inārs Ungurs kopā ar klases audzinātāju viesojās Daugavpils krievu kultūras centrā`. Inārs saņēma pateicību un saldās balvas par piedalīšanos literāro darbu konkursā "Fotogrāfija stāsta’’. Pēc apbalvošanas ceremonijas notika tautas teātra izrāde ‘’Rindiņa pēc rindiņas’’

Tā bija iespaidīga un jauniem atklājumiem bagāta diena, kas neatstāja vienaldzīgu mūsu Ināru.

Klases audzinātāja Jeļena Kļimova

8.c klase Kompetenču nedēļā.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.c klases audzēkņi pirmajā projektu nedēļas dienā lietderīgi pavadīja laiku. Ekskursijas laikā uz Krāslavas novada centrālo bibliotēku, apskatīja Aulejas pagasta rokdarbnieču lietišķās mākslas izstādi ,,No sentēvu pūra lādes.” Audzēkņiem patika akvareļu gleznu izstāde ,, Ar mani atkal runā kaijas” no cikla ,,Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm.” Audzēkņi noskatījās digitālos apsveikumus ,, ES pilsētai Krāslavai 99 gadi.” Visvairāk skolēnus aizrāva galda spēle par Latviju ,,Anti-Monopoly.” Skolēni pateicās bibliotekāriem it īpaši Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai par balviņām un iespēju interesanti pavadīt laiku Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.


8.c klases audzinātāja

Jeļena Ķļimova

Dambretes turnīra rezultāti tiek summēti.

Visu aprīli Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika dambretes turnīrs. Turnīrā piedalījās otrās ceturtās un piektās devītās klases skolēni. Katrā vecuma grupā meitenes cīnījās ar meitenēm un zēni ar zēniem. Kopumā dambretes turnīrā piedalījās 42 skolēni no dažādām klasēm. Un neskaitot 9.-12.klašu vidusskolēnus, kuri starpbrīžos spēlēja skolas gaiteņos. Dambretes cīņas tika izspēlētas ne tikai pēc nodarbībām, ne tikai šaha un dambretes pulciņā, bet arī skolas lielas starpbrīžos laikā. Dambretes galdi tika atbrīvoti tikai mācību stundu laikā, kad skolēni stundu laikā atradās savās klasēs.

Tāpat vairākkārt novēroti gadījumi, kad vidusskolēni cīnījās ar skolotājiem. Man personīgi bija prieks ne tikai vērot, kā vidusskolēni spēlē dambreti, bet arī kā viņi analizē spēli pēc tās beigām. Vēl gribu atzīmēt, ka spēlē tika iekļauti pat tie vidusskolas skolēni un skolnieces, kuri iepriekš nekad nespēlēja vai ļoti reti spēlēja dambreti. To, ka pie dambretes galdiem klases kolektīvs kļūst draudzīgāks, pamanīja arī mūsu skolas direktore Marija Mickeviča. Tieši viņa man ieteica atzīmēt 10. A klases skolēnus un iedeva viņiem saldu cienastu un pateicības par piedalīšanos.

Diemžēl ne visi skolēni, kuri vēlējās piedalīties, varēja piedalīties turnīrā. Skolēnus var saprast, viņiem tam ir objektīvi attaisnoti iemesli. Kāds no deju kolektīva mācās jaunu deju. Kāds ar kori mācās jaunu dziesmu. Kāds aizskrēja uz futbola treniņu. Kādam bija nodarbības mūzikas vai mākslas skolā. Mani priecē tas, ka mūsu skolā ir skolēni ar dažādām interesēm. Nešaubos, ka mūsu skolā vēl būs daudz dažādu turnīru, kuros bērni varēs piedalīties. Un tagad jūs uzzināsiet dambretes skolu turnīra uzvarētāju vārdus.

Aktīvākie turnīra dalībnieki 2.-4.klašu vecuma grupā bija 2.A klases un 3.A klases skolēni. Arī šajā vecuma grupā turnīrā piedalījās skolēni un skolnieces no 3.b, 4.a, 4.b klases.

Šajā vecuma grupā starp meitenēm uzvarēja:

I.vieta – Anna Bārtule (3.A kl.)

II.vieta – Viktorija Koļeda (2.A kl.)

III.vieta – Stanislava Abramova (3.A kl.)

Un starp zēniem šajā vecuma grupā uzvarēja:

I.vieta – Jānis Zujevs (2.A kl.)

II.vieta – Danila Berks (2.A kl.)

III.vieta – Jegors Sobolevs (2.A kl.)

Savukārt 5.-9.klašu vecuma grupā aktīvākie bija 6.a un 6.b klases skolēni.

Šajā vecuma grupā starp meitenēm uzvarēja:

I.vieta – Rada Čubreviča (6.a kl.)

II.vieta – Nikole Žukova (6.a kl.)

III.vieta – Anastasija Čubreviča (6.a kl.)

Un starp zēniem šajā vecuma grupā uzvarēja:

I.vieta – Niķita Minķevičs (6.b kl.)

II.vieta – Niķita Berks (6.a kl.)

III.vieta – Daniils Baranovskis (6.b kl.)

Gribu atzīmēt, ka visi uzvarētāji, kā arī visi turnīra dalībnieki saņēma diplomus, pateicības un saldas balvas. Par to jāpateicas mūsu skolas administrācijai. Tā mēs apkopojām šaha turnīra rezultātus skolēnu vidū. Paldies visiem mūsu turnīra dalībniekiem. Gaidām jaunus spēlētājus. Un ikviens var redzēt fotogrāfijas no mūsu dambretes turnīra.

Dambretes un šaha pasniedzējs Krāslavas Varavīksnes skolas skolotājs – Ēriks Zaikovskis.

8.c Ekskursija pie Ugunsdzēsējiem

17. maijs ir Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Šajā dienā, karjeras nedēļas ietvaros, 8.c klase kopā ar klases audzinātāju Jelenu Klimovu bija ciemos Krāslavas ugunsdzēsēju un glābēju daļā, kur šīs daļas virsleitnants A. Sergejevs iepazīstināja ar ugunsdzēsēju un glābēju ikdienu. Skolēni iepazinās ar jaunākajām ugunsdzēsēju mašīnām, ar ugunsdzēsēju un glābēju ekipējumu. To visu bērni varēja novērtēt praksē, ekipējums ir diezgan smags. Liela interese bija arī par jaunajām mašīnām. Virsleitnants pastāstīja , kāds grūts un atbildīgs ir viņu darbs, ka ugunsdzēsējiem un glābējiem visu laiku ir jābūt labā fiziskā formā, sistemātiski ir jākārto fiziskās sagatavotības normatīvus.

Skolēni uzzināja arī , kur ugunsdzēsēji ņem ūdeni, ja blakām nav ūdens tvertnes. Izrādās, ka to ņem no ezera, upes, dīķa, upītes un pat no purva.

Ugunsdzēsējiem un glābējiem ir jāmāk arī sniegt pirmo palīdzību cietušajiem nelaimē. Viņiem jāprot ļoti ātri būt gataviem doties glābšanas uzdevumā, jābūt drosmīgiem un izveicīgiem.

8.c klases skolēni ir ļoti apmierināti ar interesanto ekskursiju, daudzi sāka sapņot par ugunsdzēsēju un glābēju profesiju.


Klases audzinātāja Jelena Klimova

Krāslavas Varavīksnes vidusskola saņēma konkursa “Ielaid skolā dabu” vēstuli

Konkursā “Ielaid skolā dabu” esam saņēmuši 63 radošus un iedvesmojošus pieteikumus. Mēs priecājamies par tik lielu ieinteresētību un tik daudzām brīnišķīgām iniciatīvām, kā attīstīt savas skolas vidi dabai draudzīgi. Šogad mūsu finansiālās iespējas ļauj atbalstīt 11 skolas un viņu pieteiktās idejas:

 1. Trikātas pamatskola

 2. Saldus vidusskola

 3. Jaunmārupes pamatskola

 4. Rankas pamatskola

 5. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 6. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

 7. Teikas vidusskola

 8. Amatas pamatskola

 9. Vidrižu pamatskola

 10. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

 11. Aknīstes vidusskola

Ņemot vērā lielo atsaucību, iniciatīvu un vēlmi attīstīties, arī mēs turpināsim meklēt jaunas iespējas un veidus, kā palīdzēt vairot atbalstu vides izglītībai skolās.

Mēs noteikti sazināsimies, tiklīdz radīsies jaunas iespējas virzīt projektus, kuri vēl nav saņēmuši nepieciešamo atbalstu.

Pasaules Dabas Fonda vārdā izsaku lielu pateicību par atsaucību, atbalstu un ieguldījumu, vairojot izpratni Latvijas skolās par dabas daudzveidības nozīmi un palīdzot veidot sugām bagātāku pasauli!

Ar cieņu, Ar cieņu,

Elīna Pekšēna| Izglītība un sabiedrības iesaiste

| Pasaules Dabas Fonds

P.S. Paldies par iesaistīšanos projektā skolotājai Everitai Kriviņai un skolas direktorei Marijai Micķevičai .

Ceļošanas prieks

Tik ilgu laiku bijām pavadījuši mājsēdī, apzinīgi veikuši ento daudzumu testu, godprātīgi valkājuši maskas un ievērojuši citus drošības pasākumus, beidzot sagaidījām laiku, kad varam justies brīvāki un drošāki savās ikdienas gaitās. Tad arī radās ideja doties ekskursijā. Ļoti gribējās izbaudīt kaut ko tādu, kas Krāslavas un piepilsētas bērniem nav nemaz tik viegli pieejams, tādēļ pieņēmām lēmumu doties uz izklaides parku “Avārijas brigāde”.

11.maijā mēs,48 skolēni (ceļotāju grupa no 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b, 8.c kl.) un 3 skolotājas (Natālija Kirkiļeviča, Ludmila Marinenko, Rita Čerņenko), plkst.7:00 ar tūristu autobusu devāmies uz izklaides parku “Avārijas brigāde”. Tur mūs sagaidīja divas gides, kas pavadīja mūs visu dienu, viņas rūpējās par mūsu drošību, iedrošināja izmēģināt, nesteidzināja un bija pacietīgas, ļaujot mums atkal un atkal baudīt parka priekus.

Mēs varējām piedalīties: velokartu trasē, kameru šļūkšanas trasē, lāzeršautuvē, virvju trasē, surf atrakcijā, lidmašīnu karuselī, ķēžu karuselī, elektroauto autodromā, svārstu karuselī, izbraukt ar meža vilcieniņu u.c. Priekam nebija gala, varējām pārbaudīt savu izturīgumu, vestibulāro aparātu, iedrošināt, palīdzēt, atbalstīt. Pozitīvās emocijas dzirkstīja, adrenalīns sprikstēja!

Pats parks ir neparasti skaisti noformēts, mūs aizrāva dinozauru figūras un tas, ka viņi ar dažādām skaņām pievērsa sev ceļotāju uzmanību, melnie putni mežā, kas biedēja vilciena ceļotājus, košās puķes un citi parka atribūti.

Ēdnīcā nogaršojām saldo ledus dzērienu, frī kartupeļus un citus gardumus.

Plkst. 17:00 skolotājas atgādināja, ka jādodas mājas.

Tā bija tik skaista diena, mums patika viss, par ko arī rakstījām atsauksmēs.

Paldies mūsu sponsoriem – mūsu mīļajiem vecākiem – par atbalstu un dāsnumu!

Orgkomiteja

(Jūsu uzmanībai – dažas fotogrāfijas)

Sportistu sasniegumi

Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sportistiem par dalību skolēnu vieglatlētikas sacensībās „Vieglatlētu kauss”. Skolēni sacentās gan skriešanas, gan mešanas disciplīnās, kā arī tāllēkšanā. Lepojamies ar Danila Ponomarčuks (100m skriešanā); Māris Dorofejevs ( 100 m un 800 m skriešanā); Edvīns Drobiševskis (800m skriešanā, šķēpa mešanā 600 g),Lauris Šidlovskis ,Alekss Pavlenoks (tāllekšana ,šķēpa mešanā 600 g),Viktors Vanags, Artjoms Hodarenoks (lodes grūšana 4 kg),Anastasija Apenko (100m skriešana, tāllekšana ),Viktorija Zujeva (100m skriešana),Ksenija Minkeviča (400 g šķēpa mešana, lodes grūšana 3 kg), Arthur Vanduynslager (100m skriešanā, lodes grūšana 5 kg),Ronalds Murāns(šķēpa mešana 800g) ,Maksims Kazlauskis (šķēpa mēšana 800 m), Guntis Ungurs, Eduards Lukaševičs (lodes grūšana 5kg),Aleksandra Soročina (100m skriešana), Kristīne Delvere (lodes grūšana 3kg).

Paldies skolotājiem Ingrīdai Bernatei un Dmitrijam Silovam, skolēnu ģimenēm par atbalstu, par sasniegtajiem mērķiem, par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vārda popularizēšanu, par gūto rezultātu sava sporta veida izvēlē! Lai arī turpmāk Jums pārliecība par sevi un savām spējām!

Konkurss ,,Mana mīļākā rotaļlieta.’’

Kad skolēns sāk mācīties skolā, tad liela nozīme ir grāmatām, burtnīcām, pildspalvām un zīmuļiem, visvisādiem moderniem gadžetiem arī, taču mājās pacietīgi gaida rotaļlietas – pelīte, lācis, lelle, kaķis, mašīna, vilcieniņš un vēl kāda spēle. Katram no mums ir sava mīļākā manta, bieži vien uzdāvināta vai speciāli atvesta no tālienes. Rotaļlietas nomierina, ar tām ir interesanti, un ir tik labi, ja vakaros blakus guļ mīļotais lācītis, lelle, sunītis vai cita manta. Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina bērnus un jauniešus piedalīties konkursā, uzzīmēt savu mīļāko rotaļlietu, uzrakstīt par to trīs piecus teikumus un dalīties savā priekā, mīļumā un bērnības atmiņām ar visiem mums.


Krāslavas novada centrālās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Viktorija Urbanoviča

“The Project Competition 2022” rezultāti

Ir apkopoti rezultāti radošo darbu konkursā ’’The Project Competition 2022’’.

Paldies 1.a klases skolēniem un vecākiem par aktīvu piedalīšanos, īpaši

1.Linai Ignatjevai

2.Vladislavu Šakovsku

3.Devidu Avotiņu

4.Deividu Pičuginu

5.Viktorijai Grigorjevai

6.Tamilai Vitjukai

7.Jekaterinai Šestunovai

8.Dajanai Juzefovičai

9.Mārisu Andrejevu

10. Zlatai Moisejevai

11.Ļikai Ļahovičai

12.Dainisu Kovalevskisu

13.Alise Matjukai

14.Matveju Cvetkovu

15.Darjai Šeinai

Pateicība par sadarbību 1.a klases audzinātājai Dainai Strupišai.

Visi dalībnieki saņēma saldās balvas un pateicības rakstu.


Svešvalodas skolotāja

AFS viesģimeņu pieteikšanas

Meklējam viesģimenes nākamajam mācību gadam!

Ir zināmi 2022./2023.m.g. apmaiņas programmas dalībnieki, kuri ir izvēlējušies doties apmaiņā uz Latviju. Šogad tiks pārstāvētas 10 valstis!

Lielākā daļa jauniešu profilu jau ir pieejama apskatei AFS mājaslapā: https://afs.lv/viesskoleni-2022-2023/

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kuras locekļi ir atvērti starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uzņemt viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Lai kļūtu par viesģimeni, aizpildiet pieteikuma anketu AFS mājaslapā un mēs sazināsimies ar Jums, lai sīkāk pastāstīt par programmas būtību.


AFS Artūra apsveikums mātes diena

Konkurss ”Gudrinieku stafetes''

Dabaszinību dienas mūsu skolā notika laika posmā no 19. līdz 21. aprīlim. Skolas stadionā 10. un 12. klašu skolēni rīkoja stafetes, kurās apvienoja ne tikai zināšanas dabaszinātnes jomas priekšmetos, bet arī prasmes darboties ar sporta inventāru, veiklību un atjautību. Katrai komandai bija jāiziet cauri septiņām stacijām. Aprēķinot rezultātus, tika ņemts vērā ne tikai pareizo atbilžu skaits, bet arī distances veikšanas ātrums.

Lai sāktu distances veikšanu, dalībniekiem bija jāatrod 6 kontinentu nosaukumi filvārdā. Pēc tam, pārnesot bumbiņas no vienas vietas uz otru, dalībnieki bija devušies pie pirmās stacijas, kur viņiem bija pareizi jāsašķiro ķīmiskās vielas (etiķis, krāsas, žurku inde, mazgāšanas līdzekļi u. c.) pa grupām - indīgas, bīstamas, viegli uzliesmojošas un kodīgas.

Otrajā stacijā skolēniem bija jāsašķiro atkritumi pa konteineriem.

Trešā stacija tika sasniegta lecot maisos – tajā bija jāatpazīst dzīvnieks un jāuzraksta, kurā kontinentā tas dzīvo.

Lēkājot pāri sporta konusiem, skolēni nonāca līdz volejbola laukumam, uz kura bija izkārtoti karogi ar burtiem – no tiem bija jāsastāda Latvijā dzīvojoša putna nosaukums. Katrai komandai bija savas krāsas karogi.

Ceļš uz piekto staciju veda cauri purva izciļņiem. Piektajā stacijā komandas dalībniekiem bija jāizpēta ūdens tvertņu shēma un jānosaka, kura no tvertnēm pirmā piepildīsies ar ūdeni.

Komandas saliedētība tika pārbaudīta sestajā stacijā. Vienam no komandas dalībniekiem bija jātur vingrošanas riņķis, kuram cauri lēca pārējie komandas dalībnieki. Tad vingrošanas riņķis tika padots uz priekšu nākamajam dalībniekam un uzdevums atkārtojās līdz tika sasniegts lauciņš ar sēnēm. Katrai komandai uz maršruta lapas bija sastādīta mīkla, kuru atminot, varēja noskaidrot noteikto sēņu veidu.

Bērni meklēja septīto staciju kartē, kur bija paslēpta pēdējā mīkla. Kad dalībnieki bija to atrisinājuši, viņi varēja pabeigt savu maršrutu un koordinatori reģistrēja maršruta paveikšanas laiku.

Liels paldies 10.a.kl.un 12.a.kl. skolēniem , MJ dabaszinību un sporta skolotājām I. Bernatei J. Bojarčukai, P. Boločko, K. Milaševičai, D. Silovam, A. Skoromko un E. Ungurei par sadarbību. Vēlos pateikties Sarkanā Krusta darbiniekiem par dāvanām konkursa ”Gudrinieku stafetes”'uzvarētājiem.


I.Solima

"Ķengurs" –2022

″Ķengurs″ – tas ir masveida starptautiskais matemātikas konkurss-spēle, kurā bez atlases var piedalīties jebkurš 2.-12.klases skolēns.

Tā galvenais mērķis ir parādīt bērniem matemātikas aizraujošās īpašības, sniegt viņiem prieku no intelektuālās piepūles.

Konkurss-spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina skolēnu interesi par to, stimulē matemātikas programmas apguvi. Katru gadu Krāslavas Varavīksnes vidusskola piedalās šajās sacensībās.

Šis konkurss savā veidā ir spēle. Dalībnieki saņem 30 uzdevumus (2.-4. klasēm - 24 uzdevumi), katram ir 5 atbilžu varianti, bet tikai viena atbilde ir pareiza. Speciālajā veidlapā vai lapā ar uzdevumiem dalībniekam jāatzīmē pareizo atbildi bez paskaidrojumiem. Konkurss ilgst 1 stundu 15 minūtes.

Šogad 24. martā kopā ar daudzu valstu skolēniem mūsu skolas 2. – 11. klašu skolēni sacentās zināšanās matemātikā. Konkursā “Ķengurs - 2022” piedalījās 14653 Latvijas skolēni, Krāslavas Varavīksnes vidusskolu pārstāvēja 49 skolēni. Visaktīvākie dalībnieki bija 2.- 4. klašu skolēni, konkursā piedalījās 27 jaunie matemātiķi. 2.-12.klašu skolēni, kuriem patīk matemātika, demonstrēja erudīciju un spriešanas prasmes, piedaloties konkursā.

Konkursa rezultāti

2. klašu grupā skolā 1. vieta – Danilam Berkam, Latvijā viņš ieguvis 1350. vietu 2761 dalībnieku vidū.

3.klašu grupā skolā vislabāk veicās Stanislavai Abramovai, arī Latvijā viņai ir 142.vieta 2138 dalībnieku konkurencē.

4.klašu grupā skolā 1. vietu ir ieguvis Antons Terehovs, Latvijā viņš ieguvis 99. vietu 2133 dalībnieku vidū.

5.klašu grupā skolā 1.vietā – Aleksandrai Andruškevičai, Latvijā viņa ir ieguvusi 151.vietu 1668 dalībnieku vidū.

6.klašu grupā skolā 1.vietā – Tomass Bergs, Latvijā - 155.vieta starp 1405 dalībniekiem.

7.klašu grupā skolā 1. vietā – Arīna Dembovska, Latvijā - 230.vieta, starp 1162 dalībniekiem.

8.klašu grupā skolā labākais ir Artjoms Fjodorovs, Latvijā - 382.vieta starp 1105 dalībniekiem.

9.klašu grupā skolā labākais Māris Dorofejevs, Latvijā - 301.vieta starp 903 dalībniekiem.

10.klašu grupā skolā 1.vietā Dānielam Pavlovičam, Latvijā - 52.vieta starp 730 dalībniekiem.

11.klašu grupā skolā labākais ir Andrejs Baranovskis, Latvijā viņam 272.vieta starp 511 dalībniekiem.

Paldies visiem skolēniem par dalību konkursā.

Paldies mūsu skolotājiem par skolēnu matemātisko spēju attīstīšanas vecināšanu - Ērikam Zaikovskim, Ritai Kamolai, Olgai Daleckai, Žannai Boļšakovai, Ivetai Putānei, Natālijai Rusovai, Olgai Grundānei, Ludmilai Marinenko, Natālijai Kirkiļevičai, Mariannai Rukmanei.

Katrs skolēns saņems sertifikātu par piedalīšanos starptautiskā matemātikas konkursā un tiks noteikti labākie katrā klašu grupā skolā un valstī.

Sāksim gatavoties nākamajam konkursam.

Natālija Kirkiļeviča un Vija Kavševiča,

konkursa „Ķengurs” organizatores Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Akcija “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2022” arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Gatavojoties Eiropas dienai 9. maijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība aicināja Latvijas izglītības iestādes un Eiropas Savienības lietu ekspertus piedalīties ikgadējā akcijā “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2022”.

Mūsu skola pieteicās dalībai šajā akcijā, un 25.aprīlī notika tikšanās ar eksperti Zani Šime, kura dalījās ar jauniešiem sevis pieredzētajā un sasniegtajā.

Kas ir šī akcija?

Akcijas „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti" laikā ES institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti dodas uz Latvijas izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās par Eiropas Savienību un tās aktualitātēm. Akciju „Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsāka Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. Akcija vainagojās panākumiem un jau 2008. gadā Eiropas Savienības informācijas aģentūra to pirmo reizi īstenoja arī Latvijā.

Iepazīstieties: 2022.gada viesis

Zane Šime ir pētniece un izstrādā doktorantūras darbu aizstāvēšanai Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātē .Viņa runāja ar mūsu skolas 9.-12.klašu jauniešiem par tēmu “ ES zinātnes diplomātija un ES finansēto pētniecības projektu loma Savienības ārējā darbībā”. Zane šajā akcijā piedalās regulāri, jo uzskata, ka tā ir iespēja pārrunāt ar jauniešiem aktuālus, ar Eiropas Savienību saistītus jautājumus un uzrunāt vidusskolēnus kļūt par ES ekspertiem.

Zanes saruna par …

Zane iesaistās diplomātijas pētniecībā. Bet kas ir diplomātija? Diplomātija ir komunikācijas un sarunu process starp valstīm un citiem starptautisko attiecību dalībniekiem, kā arī tā pētniecība. Daudz laika tika veltīts termina “zinātnes diplomātija” skaidrošanai. Tā balstās uz 3 taksonomijām: zinātne diplomātijai | diplomātija zinātnei | zinātne diplomātijā. Pastāv nozaru specifiskās diplomātijas. Kā salāgot šīs diplomātijas? Kur beidzas viena diplomātija un sākas otra?

Zane pēta ES finansētos projektus un to ietekmi uz tautsaimniecības attīstību. Katram, kurš piedalās kādā no ES projektiem, pastāv iespēja mācīties no citiem un otrādāk. Katram cilvēkam ir iespēja dot savu pienesumu Latvijas, Eiropas attīstībai. Zane ir izdevusi arī vairākas publikācijas.

Jautājumi….

Sarunas laikā Zanei tika uzdoti dažādi jautājumi: par talantīgiem jaunajiem Latvijas zinātniekiem, svešvalodu pārvaldīšanu, starptautiskās sadarbības partneru meklēšanu.

Sarunu apkopoja skolotājas M.Micķeviča un V.Purpiša

Pētnieciskie darbi

Pētnieciskie darbi.docx

2.a klases skolēni Krāslavas pilsētas dzimšanas dienā stāda gurķus savām rokām.

Nodarbības ietvaros notika arī marinēto un salīto gurķu degustācija.

Īsi par aktivitātēm Valodu jomā

Par godu Dzimtās Valodas dienai notika lasījumi “Es lasu dzimtajā valodā”. To mērķis bija pievērst mūsu uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvs pateicas visiem mūsu skolas lasījumu dalībniekiem. Interesantāko fragmentu lasītāji ir Anastasija Petuhova, Antons Terehovs, Nikita Ivanovs. Par uzvarētājiem atzīti Darja Petuhova, Anastasija Vanaga, Miroslavs Baženovs.

* * *

“Bērnu jauniešu un vecāku žūrijas 2021″ dalībnieki, kas čakli piedalījušies grāmatu vērtēšanā, ir saņēmuši godam nopelnītās balviņas un pateicības. Paldies čaklākajiem lasītājiem – 2.b, 6.b kl. skolēniem! Lūk, grāmatu ekspertu spilgtākie iespaidi par izlasīto:

S.Gorns: “Lasot grāmatu “Lampiņa”, es izjutu un sapratu visas tajā attēlotās laimes un nelaimes, priekus un bēdas. Grāmata lika fantazēt un domāt, kā arī pārdzīvot un just līdzi bākas uzrauga meitiņai vārdā Lampiņa.”

T.Bergs: “Man iepatikās Dzintara Tilaka grāmata “Šausmiņa”. Kāpēc? Pirmkārt, galvenā varone ir mūsu vienaudze, un viņas dzīvē ir tādas pašas problēmas kā mums – mazs augums, matemātika... Otrkārt, grāmatā ir daudz piedzīvojumu, un tie ir aizraujoši.”

N.Kupreviča: “Es iesaku visiem izlasīt Ingas Žoludes grāmatu “Pirmo reizi uz Zemes”. Tā stāsta par zēnu, kas uz Zemes atrodas izpētes misijā. Viņa pētniecības objekts ir draudzība ar diviem Zemes bērniem. Fantastiska grāmata!”

L.Buhalova, latviešu valodas skolotāja: “Mūsdienās, kad skolēni lasa maz grāmatu, es esmu gandarīta, ka 2.b klases 11 skolēni piedalījās grāmatu vērtēšanā “Bērnu žūrija 2021”.

Katrs skolēns ne tikai aizpildīja anketu, bet arī sniedza mutiskās atbildes uz jautājumiem: “Kāpēc patika vai nepatika grāmata, kas tajā likās interesants?”

Ļoti interesantas un izsmeļošas bija Anastasijas Bārtules, Nikitas Zaiceva, Emīlijas Drobiševskas, Anastasijas Petuhovas atbildes.

Skolēni labprāt pildīja uzdevumus darba lapās, kuras bija viņiem sagatavotas LNB.

Ceram, ka nākamgad arī mums piedāvās lasīšanai un vērtēšanai interesantas un skaisti noformētas grāmatas.”

* * *

Latviešu valodas aģentūra izdevusi skolēnu radošo darbu krājumu „Mans grāmatplaukta stāsts”. Konkursam tika iesūtīti 1090 darbi no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs. Grāmatā izdoti interesantākie 417 jauno autoru un mākslinieku domraksti un zīmējumi. Labāko autoru vidū ir arī mūsu skolas pārstāvji – M.Baženovs, D.Petuhova.

* * *

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posmā piedalījās 12. a kl. skolēni G.Ungurs un A.Tarlecka. Paldies Annai par dalību un labiem rezultātiem un Guntim – par iegūto 2.vietu!

* * *

Notika skolēnu skatuves runas priekšnesumu videokonkurss. 2. kārtai izvirzīti Antona Terehova, Milanas Milaševičas videopriekšnesumi, kurus vērtēs Valsts izglītības un satura centra izveidotā vērtēšanas komisija.

* * *

Latgales reģiona skolēnu eseju un radošo darbu konkursā “Krievu valoda, literatūra un kultūra: skats no 21.gadsimta” piedalījās A.Andrukoviča, N.Zaicevs, D.Petuhova, M.Baženovs, D.Baranovskis, K.Dudarenoka, A.Pitkevičs.

Latgales reģiona debašu turnīrs 7.-9. klasēm

12. aprīlī Latgales reģiona debašu centrs pulcināja 6.-9.kl. skolēnus uz debati par to, vai pārbaudes darbi ir /nav jāatceļ skolā. Tikšanās klātienē raisīja ilgas diskusijas, kurās piedalījās skolēni no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas - liceja, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Debate notika latviešu un angļu valodā.

Mūsu skolu pārstāvēja divas 9.a klases komandas: A.Vanaga, K.Svygryte, M.Skripļonoka, A.Krasnikovs, A.Pitkevičs un D.Ponamarčuks. Rezolūcijas tēma “Pārbaudes darbi ir/ nav jāatceļ skolā” lika mums aizdomāties par to, vai atzīme vienmēr atspoguļo mūsu reālās zināšanas. Mēs noskatījāmies vairākus Skola 2030 videosižetus par vērtēšanu, iepazināmies ar Somijas izglītības sistēmas ieguvumiem un pozitīvo pieredzi mācību darba vērtēšanā.

Apstiprinošās lietas argumenti bija saistīti ar to, ka pārbaudes darbi ir galvenais stresa iemesls skolā, ka pārbaudes darbi un par tiem iegūtās atzīmes veicina ārējo motivāciju, bet skolas uzdevums ir veicināt skolēna iekšējo motivāciju. Trešajam argumentam izmantojām Somijas pieredzi, kura rāda, ka augstu izglītības līmeni var sasniegt arī bez pārbaudes darbu veikšanas.

Noliedzošās lietas pamatā bija divi argumenti: pārbaudes darba atzīmes rāda, ko skolēns iemācījies temata, semestra, mācību gada noslēgumā, un tas, ka vērtējums palīdz viņam saskatīt savu izaugsmi un attīstības iespējas.

Mēs pateicamies oponentiem par debati un jūtamies gandarīti par iegūto 2. un 3. vietu. Gatavošanās šim turnīram lika mums aizdomāties par savu attieksmi pret zināšanu apguvi un labāk izprast tās pārmaiņas, kuras pašlaik notiek Latvijas skolās.

M. Skripļonoka, 9.a klases skolniece

Akcija ’’Izgatavo putnu būrīti!’’ noslēgusies

Gaisā smaržo pavasaris. Nevienam nav noslēpums, ka tas ir laiks, kad mostas daba un ierodas putni no siltajām zemēm. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vecāku padomes akcijai ’’ Izgatavo putnu būrīti! ” atsaucās skolēni ar saviem vecākiem. Rezultātā tapa 33 putnu mājiņas spārnotajiem draugiem! Priecāsimies par putniem, par putnu dziesmām skolas teritorijā! Tāpat kā nav iespējams uzbūvēt visiem vienādas mājas, tad tā rezultātā tika uzbūvētas dažādas putnu mājiņas, kurās vienlīdz labi jutīsies ikviens tās iemītnieks. Paldies ,Jums skolēni un vecāki:

1.a Viktorija Grigorjeva,10.a Nikoļa Lebedeva,10.a Aigars Sebežs,10.a Arnis Ostrovskis,8.c Inārs Ungurs,1.a Dajana Juzefoviča,2.b Maksimljans Timohovičs,4.a Ksenija Fjodorova,4.a Anna Petrova,4.a Karina Koreņevska,4.a Jekaterina Veličko,4.a Arina Oļehnoviča,2.a Arīna Makasejeva,2.a Jegors Soboļevs,6.b Stefans Gorns,3.a Artjoms Gavars,6.a Valdis Latkovskis,2.a Sofija Tumaševiča,2.a Marianna Klintončika, Jeļena Kļimova, 8.c Sanita Bohāne,6.b Maksims Denisovs,6.b Nikita Minķevičs,6.b Tomass Bergs,8.c Maksims Stivriņš,5.a Arnis Juzefovičs,5.a Izabella Baldiņa,3.b Elizabeta Baldiņa,8.c Ēriks Semjonovs, 8.c Gunārs Dorožko, 12.a Guntis Ungurs,7.a Ksenija Čursina,10.a Karina Čursina,1.a Matvejs Cvetkovs par atsaucību!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolas padomes priekšsēdētāja Ilona Berga

Kas ir diskriminācija?

2022.gada 12.aprīlī Krāslavas ģimnāzijā notika pasākums ''Kas ir diskriminācija?'' Pasakumā piedalījās 6.b klases komanda. Anastasija Vasiljeva uzrakstīja , kā viņa daudz uzzināja par diskrimināciju musdienās. Skolēni strādāja grupās un prezentēja atbildes uz jautājumiem ''Ko tu domā par diskrimināciju?, ''Vai tā ir skolā vai gimenē?'' Atmosfēra bija draudzīga un radoša. Paldies organizātoriem par pasākumu.

Ar bērniem bija skolotāja Jeļena Kļimova

Grāmatu svētki 2022.

No 5. līdz 8. aprīlim sākumskolā norisinājās Grāmatu svētki. 1. un 2. klases lasīja latviešu tautas pasakas, 3. klases lasīja M. Stārastes pasakas, 4. klases lasīja I. Ziedoņa pasakas. Nodarbībās notika kolektīvi lasījumi, bērni rakstīja vēstules pasaku varoņiem, zīmēja ilustrācijas izlasītajām pasakām. Klasēs bija izveidota zīmējumu un radošo darbu izstāde. Bērni veidoja arī lasītāja dienasgrāmatu. Kopā ar skolotājiem viņi sagatavoja mazu priekšnesumu - dramatizējumu.

Grāmatu svētkos visas klases prezentēja paveikto. Tika rādīti labākie zīmējumi, nolasīti labākie radošie darbi un parādīti brīnišķīgi priekšnesumi. Bērniem bija iespēja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem.

Svētku noslēgumā dalībniekus gaidīja pateicības un saldās balvas. Liels paldies sākumskolas skolotājiem par sadarbību!


Bibliotekāre Oksana Zaikovska

Lieldienu uzruna-2022

Mūsu dzīve un realitāte sastāv no vairākiem ieradumiem, kas veido mūsu ikdienu, liek pamatus tradīcijām, dzīves filozofijai un pasaules uztverei. Viss plūst, viss mainās - gadalaiki, notikumi, modes un kultūras izpratnes būtība, cilvēku vērtības un tieksmes. Ievērojamais rakstnieks un politiķis Daniels Defo (1660 - 1731) teicis: “Kāda ir cilvēka dzīves likteņa spēle! Un cik dīvaini mainās slepenie avoti, kas pārvalda mūsu piedziņu, mainoties apstākļiem! Šodien mēs mīlam to, ko rīt mēs ienīdīsim; šodien mēs meklējam kaut ko tādu, no kā rīt izvairīsimies. Rīt mums būs bailes no domas par to, pēc kā mēs šodien ilgojamies.”

Strauji mainīgajā pasaulē nemainīga ir pavasara atnākšana. Ar savu elpu tas atmodina dabu. Kopš seniem laikiem pavasaris liek pārdomāt eksistenciālus jautājumus, skaidrojot apkārtējās pasaules būtību, pagriežot un ievirzot cilvēku pie savām garīgajām saknēm, pie sava Radītāja. Tas ļauj ieskatīties dziļāk sevī, lai sajustu un nezaudētu tos pamatus, kuri sniedz patiesu gaismu, siltumu un drošības sajūtu. Pareizas attiecības ar sevi palīdz izdzīvot, izprast dzīves jēgu, savas identitātes vērtību un ieraudzīt, ka blakus ir cilvēki, kuri meklē sirdsmieru un cerību būt uzklausītiem, saprastiem. Patiesa saruna ar tuvāko ir mīlestības dāvana, caur kuru ļaujam mūsu tuvākajam ņemt dalību mūsu dzīvē.

Mūsu vārdiem piemīt milzīgs spēks! Šo atziņu iepazinu bērnībā. Apmeklējot svētdienas dievkalpojumus draudzē, dzirdēju apgalvojumu: ,,Sākumā bija vārds, un viss uz mūsu planētas ir radīts pēc Dieva vārda. Tā kā cilvēks pēc Dieva tēla un līdzības radīts, tad arī viņam pieder vārda noslēpumainais spēks – veidot un iznīcināt, pacelt un nolīdzināt.’’

Katrs no mums veido pasauli sev apkārt, savu civilizāciju. Vārds ir spēcīgs ierocis, taču katrai monētai ir divas puses. Vārda brīvība dod spēcīgu psiholoģisku resursu indivīdam un ved uz attīstības augstāko punktu, bet jārīkojas tā, lai mūsu vārdi nedarītu pāri līdzcilvēkiem. Šobrīd Latvijas sabiedrība ir sadalījusies. Nav vienotības svarīgākajos jautājumos, pārāk bieži izskanējušie uzskati, viedokļi, verbālās izpausmes ir goda un cieņas aizskaroši. Arvien biežāk sastopu cilvēkus, kurus citu teiktie vārdi ir apdedzinājuši, pamodinājuši sirdī nevēlēšanos un pesimismu – mūsu sabiedrības lielāko ļaunumu, kas liedz virzīties uz priekšu, dzīvot saticīgi, pilnveidoties, būt laimīgiem…

Kristietība ir Dieva mīlestības ceļš, kurš augstāks par jebkādu likumu un normu. Dievs teica un tapa. Vārds ir cilvēka apziņas un komunikācijas elements. Vārds palīdz mums novilkt robežas, sadalīt resursus un ietekmes sfēras. Ar valodas palīdzību mēs regulējam savstarpējās attiecības. Viens no Dieva žēlastības līdzekļiem, kas ir dots cilvēkam, lai garīgi augtu un pilnveidotos, ir Svētie Raksti. “Ticība nāk no sludināšanas.” (Rom.10, 17) Caur savu Vārdu Dievs mūs iedrošina, sniedz mierinājumu un pārveido. Viņš apsola, ka tas, kurš būs vienots ar Viņu, tiks mīlēts un apžēlots.

Kristus ir teicis: “Es jums atstāju savu mieru, savu mieru Es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas’’. (Jņ.14, 27) Lai mīlestība pret To Kungu nosaka mūsu prioritātes!

Cienījamie novadnieki, Lieldienu priekšvakarā piedāvājam Jūsu uzmanībai video uzrunu, kuru veidoja Krāslavas mācītāji un Varavīksnes vidusskolas skolēni.

Video uzruna ir pieejama tīmekļvietnē – “varavīksne.lv”

Lai evaņģēlijā sludinātie vārdi sniedz mierinājumu, palīdz sajust Dieva klātbūtni savā dzīvē. Lai Dieva žēlastība pavada, stiprina ticību un piepilda sirdis ar mīlestību un piedošanu.

Kristus ir Augšāmcelies!

Margarita Borodina-Ignatoviča, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12.a klases audzinātāja, vēstures skolotāja

Novada izstādes – konkursa “Kas tavā kastē?” dalībnieku un laureātu apbalvošana

2022.gada 7.aprīlī Kultūras namā norisinājās Interešu izglītības vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skate “Kas manā kastē?” un pedagogu metodisko darbu skate “Ideju kaste” pasākums.

Pirms pasākuma klātesošie aplūkoja izstādītos radošos darbus- zīmējumus, gleznojumus, grafikas, rokdarbus, aušanas, papīra plastikas uc.darinājumus.

Pasākuma pirmā daļā tika apbalvoti ar diplomiem un saldumu dāvanām visi dalībnieki un uzvarētāji.

Sākumskolas vizuālās mākslas pulciņa “SPEKTRS” (skolotāja Vija Plotka) aktīvākās dalībnieces no 3.a klases veiksmīgi startēja ar saviem radošajiem darbiem.

Danielas Survilo darbs “Puķu veikalā” ieguva Atzinību;

Diāna Sardiko darbs “Saldumu balle. Uzdejosim?” saņēma III pakāpes diplomu;

Ivitas Kormiļcevas darbs “Saule puķēs” ieguva III pakāpes diplomu;

Arianas Kupraščenkaites un Danielas Survilo darbs “Piparkūkas manā būrītī” ieguva III pakāpes diplomu;

Arianas Kupraščenkaites darbs “Rotaļlietu teātris” ieguva I pakāpes diplomu.

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņa “Mozaīka” (skolotāja Jevgēnija Sergejenko) aktīvi piedalījās konkursā 9.a un 11.a klases audzēkni.

Ligita Petkeviča 11.a kl. darbs “Pie upes” ieguva Atzinību;

Dmitrijs Bērtulis 9.a kl. darbs “Ceļavējš” ieguva III pakāpes diplomu;

Marta Skripļonoka 9.a kl. darbs “Rīts” ieguva II pakāpes diplomu;

Anastasija Deņisova 11.a kl. “Mākslas haoss” ieguva II pakāpes diplomu;

Aleksandra Soročina 11.a kl. darbs “Rokdarbu lādīte” ieguva II pakāpes diplomu;

Sandra Kostjukeviča un Aleksandrs Vojeckis 11.a kl. kopīgs darbs “Plauktu plaukts” ieguva I pakāpes diplomu;

Anastasija Vanaga 9.a kl. darbs “Jūras pērle” ieguva I pakāpes diplomu.

Pirmās daļas noslēgumā notika fotografēšanās kopā ar skolēniem, pedagogiem, vērtēšanas komisiju un ekspertiem.

Pasākuma otrā daļa tika veltīta metodisko darbu skatei “Ideju kaste”.

Skates mērķis bija veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Pedagogi dalījās pieredzē ar savu izraudzīto metodisko tēmu Power Point programmā.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas pulciņa “Mozaīka” vadītāja Jevgēnija Sergejenko prezentēja izstrādāto metodisko darbu “Gravējums uz kartona”.

Vizuālās mākslas pulciņa “Spektrs” vadītāja Vija Plotka prezentēja izstrādāto metodisko darbu “Plastilīna tehnikas apguve”.

Stingrā komisija J.Sergejenko un V.Plotkas metodiskos darbus apbalvoja ar II pakāpes diplomu. “Plastilīna tehniku apguve” turpinās ceļu uz otro kārtu.

Tiesībsarga vietnieces vizītē Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

8.aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika 9.klašu skolēnu tikšanās ar Tiesībsarga biroja pārstāvi Inetu Piļāni. Pasākums tika organizēts kampaņas ‘’Es, Tu un Satversme’’ ietvaros.

I.Piļāne izsmeļoši un interesanti pastāstīja par tiesībsarga vietnieces amatu, pienākumiem, prasībām un perspektīvām. Inetas dzimtas vēsture ir cieši saistīta ar Latgali, ar Izvaltas ciematu un Izvaltas pamatskolu, kuru viņa absolvēja. Tieši tāpēc tikšanās bija divtik patīkama. Latgalei piemīt īpaša atmosfēra un šarms, bet atmiņas par jaunības laikiem spēj pozitīvi uzlādēt.

Organizētās sarunas galvenais mērķis bija padziļināt un nostiprināt iepriekš iegūtās skolēnu zināšanas Latvijas un pasaules vēstures stundās par Latvijas Republikas Satversmi. Valsts pamatlikumam šogad apritēja 100 gadi. Labākais, ko varam gūt no Satversmes, ir rakstīts 90.pantā - ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Svarīgi savas tiesības ne tikai zināt, bet arī praktiski pielietot. Satversmes panti ir aktuāli un veido sabiedrības stabilu platformu. Cilvēka tiesības uz dzīvību, brīvību, izglītību, sociālo nodrošinājumu, tieksme dzīvot saskaņā ar savām vēlmēm, interesēm, apziņu un pārliecībām ir nemainīgas.

Satversmes tapšanas vēsture, demokrātijas pamatvērtības, Latvijas valsts simboli, Saeimas vēlēšanas, jauniešu pilsoniskā līdzdalība, gan arī piemēri( izskatīti daži gadījumi), kad cilvēkam ir tiesības vērsties pēc palīdzības pie tiesībsarga. Diskusijas laikā tematu klāsts bija plašs.

Pateicamies Tiesībsarga biroja ekspertei Inetai Piļānei par lietderīgu un aizraujošu sarunu. Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos, lai iegūtās zināšanas palīdz gan mācībās, gan arī dzīvē komunicēt un nostiprināt Latvijas valsts pamatus. Tie cilvēki, kuri spēj aizstāvēt Satversmē paustās pamatvērtības, spēj nodrošināt Latvijai nākotni un izaugsmes perspektīvas.

Sengrieķu filozofs Aristotelis ir teicis: “Sabiedrībai ir jāļauj attīstīties kā dzīvam organismam, jo tikai tad, kad tu kļūdies un darbojies, tu rīkojies atbildīgi, jo tad tu esi brīvs, neatkarīgs un cīnies par savām tiesībām pilnvērtīgi dzīvot.”

Margarita Borodina- Ignatoviča,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures un politikas skolotāja

"LUCKY CHARM"

Ir apkopoti atbildes radošo darbu konkursā ’’Happy St.Patrick’s Day’’.

Paldies visiem par aktīvu piedalīšanos, īpaši Igoram Sorogovcam, Annai Tarleckai, Valerijai Morozovai, 12.a kl.,

Ināram Unguram, Ērikam Semjonovam, 8.c kl., un Kamilai Pakai, 6.b kl.

Pateicība par sadarbību 12.a, 6.a, 6.b un 8.c klases skolēniem.

Visi dalībnieki saņēma saldās balvas.


Svešvalodas skolotāji

Lepojamies ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu talantiem.Paldies Miroslavs Baženovam un Darjai Petuhovai!

PRIECĪGAS LIELDIENAS UN PAVASARĪGU NOSKAŅOJUMU!

Easter is always in spring on Sunday.

On Easter people decorate the house, give coloured eggs to children and friends, go to church, saint bread, eggs, salt.

Children have a good time with egg-rolling. They roll coloured, hard-boiled eggs down a hillock until the eggs break.

People think-eating hot cross buns at breakfast on Good Friday morning is a magic thing.

EASTER EGGS, EASTER EGGS,

YELLOW, RED AND BLUE

EASTER EGGS, EASTER EGGS

ONE FOR ME AND ONE FOR YOU!

8.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju noformēja izstādi par Lieldienas simboliem.

Laipni lūdzam uz mūsu izstādi 203. kabinetā.

A. Semjonovas dekoratīvo karotīšu izstāde

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā visu marta mēnesi vēstures stūrītī notika A. Semjonovas dekoratīvo karotīšu izstāde. Paldies visiem tiem, kas apciemoja izstādi!

Ko darīt laikā, ja pastāv plūdu draudi?

Latvijā plūdi var veidoties ilgstošu nokrišņu, sniega kušanas vai ledus sastrēgumu rezultātā, kad strauji ceļas ūdens līmenis un ūdens appludina apkārtējās teritorijas. Šodien Varavīksnes vidusskolā 6.-9.klašu skolēniem nodarbības " Esi informēts un zini, kā rīkoties! Plūdi." vadīja VUGD Krāslavas daļas inspektors Renāts Bidzāns.

Arthur’s Spring Holidays

On the 22 nd March I left Kraslava to go to Riga by bus, there I met my Belgium and American AFS friends, we walked together outside because the weather was just amazing. We enjoyed Riga’s sightseeing and traditional Latvian food. It was the first time in Latvia that I didn’t need to wear a jacket to go outside! In Old Riga we went together to the the AFS meeting where we met other AFS students studying in Latvia and listened to the presentations of every AFS country. In the afternoon I was an actor and participated in the theatre play. To tell the truth,I had the talent of Decaprio and our team won the Oscar. I had much fun, met new friends and had unforgettable spring holidays !


With all my rerspect, Arthur, AFS student, 12 a

Priecājamies par mūsu skolotāju aktivitātēm!

Priecājamies ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2.klases skolnieci Arīnu Makasejevu un viņas iegūto 2.vietu Latvijas skolu ziemas festivālā.

Daiļlasītāju veikums.

2022.gada 23.martā skolā noritēja daiļlasītāju konkurss. Paldies dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu un veltīto laiku! Sniegumi bija dažādi: izjusti, pārliecinoši, klusi un uzrunājoši.

Konkursā piedalījās:

Līna Ignatjeva(1.a)

Zlata Moisejeva(1.a)

Vladislavs Šakovskis(1.a)

Sofija Tumaševiča(2.a)

Anastasija Petuhova(2.b)

Ivita Kormiļceva(3.a)

Jana Solovjova(3.a)

Antons Terehovs(4.a)

Darja Petuhova(4.b)

Julianna Mihailova(5.a)

Anastasija Čubreviča(6.a)

Nadežda Kupreviča(6.b)

Milana Milaševiča(6.b)

Anastasija Vasiļjeva(6.b)

Alvis Abrosimovs (7.a)

Aleksejs Čertkovs (9.a)

Ņikita Ivanovs (9.a)

Artūrs Pitkevičs (9.a)

Mūsu skolu novadā pārstāvēs: Darja Petuhova (4.b), Antons Terehovs (4.a), Nadežda Kupreviča(6.b) un Milana Milaševiča(6.b) !

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā

25. martā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, dodamies pie pieminekļa ''Māte Latgale raud'', atcerēties aizvestos, noslepkavotos un iedegt sveci. Šo gājienu varam mēs īstenot vienatnē, ar ģimeni, ar kolēģi/kolēģiem. Šodien ir arī Māras diena, ticīgie vēršas pie Dieva, nestrādā smagus darbus, pārdomā dzīvi... Mums ir ko pārdomāt, vēlēties, plānot... Lai sirsnīga,darbīga un mierīga nedēļas nogale!

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir skatāma Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ceļojošā izstāde par Latvijas valsts izveidi: Krāslava-Latgale-Latvija

Misija–KRUPIS. Izglāb princi!

Varavīksne s vidusskola s skolēni ar savu skolotāju Everitu Unguri piedalās konkursā, ko organizē dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektu “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (projekta Nr. LLI-449 ) jeb LIVE LAKE.

Konkursa temats: “Misija–KRUPIS. Izglāb princi!”.

3.b klases projekts “Gadalaiku dažādība”.

3. b klases skolēni februārī kopā ar skolotājām Ž.Boļšakovu un A.Gureviču padziļināti apguva tēmu “Gadalaiku dažādība”. Pēc kopīgām diskusijām, skolēni nonāca pie secinājuma, ka mīļākais gadalaiks klasē ir vasara.

Īstenojot starppriekšmetu saikni kompetenču izglītībā, tēmu apguva vairākos mācību priekšmetos – latviešu valodā un svešvalodā, mūzikā, dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā.

Izmantojot “Didaktisko materiālu komplektu sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei”, skolēni latviešu valodas stundās paplašināja savu vārdu krājumu, spēlēja attēlu un vārdu bingo, veidoja gadalaiku aprakstus pēc sižetisko attēlu sērijām. Diskutēja par svētkiem un to tradīcijām katrā no gadalaikiem. Citās stundās minēja mīklas, klausījās katram gadalaikam raksturīgu mūziku, raksturoja laika apstākļus, veidoja plakātus. Vislielāko prieku bērniem sagādāja radošs darbs – maketu izveide – pavasaris, vasara, rudens, ziema.

Projekta noslēgumā skolēni secināja, ka Latvijas daba ir brīnumaina jebkurā gadalaikā un mūsu pienākums ir to saudzēt.

Projekts ’’ SPORT un LEGO pasākums”

12.martā notika projekta ’’LEGO un SPORT pasākums’’. Divpadsmit skolēnu no 7.b , 6.a klases ar prieku piedalījās pasākumā. Bērniem bija iespējā piedalīties dažāda veida sporta aktivitātēs, kā arī attīstīt radošās spējas, spēlējot ar LEGO konstruktoriem un citām attīstošajām spēlēm. Ikviens bērns pēc pasākuma saņēma diplomu par piedalīšanos, uzlīmi ar LEGO, somiņu ar augļiem un konfektēm.

Paši aktīvākie un visgudrākie bija Tumševiča Milana (6.a kl.), Čubreviča Anastasija (6.a kl.), Čubreviča Jekaterina (6.a kl.), Žukova Nikola (6.a kl.), Aleksandrs Samulevičs (7.b kl.), Ričards Jerlikovs (7.b kl.), Vjačeslavs Skorodumovs (7.b kl.), Alekss Pinka (7.b kl.), Aleksa Pinka (7, b kl.), Angelina Pinka (5.a kl.), Santa Juzefoviča (7, b kl.), Viktorija Jurčenoka (7.b kl.).

Skola saņēma diplomu par aktīvu piedalīšanos SPORT un LEGO festivālā. Pasākums visiem iepatikās. Laiks paskrēja ļoti ātri. Bija jauki un interesanti.


Ar bērniem bija skolotāja Jeļena Kļimova

Sv. Patrika dienu gaidot

Svētā Patrika diena ir reliģiski svētki, kurus vairākās valstis svin katra gada 17.martā par godu Īrijas aizgādnim Svētajam Patrikam. Visapkārt skan īru nacionālā mūzika, visi dejo īru dejas , viss tiek nokrāsots zaļā krāsā.

8.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju noformēja izstādi par Sv. Patrika dienas simboliem.

Laipni lūdzam uz mūsu izstādi 203. kabinetā.

Projekts ,, Skaņas”

4. klašu skolēni, īstenojot starpriekšmetu saikni kompetenču izglītībā, caur dažādu mācību priekšmetu prizmu apguva tēmu ,,Skaņas”. Projekta mērķis bija attīstīt skolēnu interesi, radošumu par skaņu pasauli, pievērst skolēnu uzmanību dažādu mūzikas instrumentu radīto skaņu bagātībai un daudzveidīgai pasaulei.

Lai attīstītu skolēnu radošās spējas, skolotāji dizaina stundā rosināja izgatavot skaņu rīkus no dažādiem materiāliem, katrs varēja prezentēt savu pašdarināto mūzikas instrumentu.

Mūzikas stundā skolēni kopā ar N. Tadello improvizēja ritmiski spēlēt ar tiem, iepazinās ar kopīgas muzicēšanas formām, kā arī no plastmasas kokteiļu salmiņiem meistaroja stabulītes.

Latviešu valodas stundā Meteņdienai bērni skandināja un ritmizēja iemācītās latviešu tautasdziesmas.

Dabaszinību stundā skolēni noskaidroja, ka skaņas cēlonis ir ķermeņa svārstība, uzzināja, kā rodas augstas un zemas skaņas, kāpēc skaņas ir klusas un skaļas, piemeklēja paraugus no saviem darinājumiem, izpētīja, kā izplatās skaņas dažādās vidēs.


Kl. audz. Iveta Putāne, Natālija Rusova

Erasmus+ pieredzes stāsts. Klemenss Križanovskis: darbība projektos maina cilvēka domāšanu.

Klemenss ir aktīvs Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klases skolēns. Pēc atgriešanās no Rumānijas, mazās pilsētiņas Monteoru, projekta Erasmus+ semināra ’’The Land I love (Zeme ,kuru mīlu)’’vēlējās padalīties savos iespaidos par redzēto, dzirdēto, apgūto. Projekta neformālajās apmācībās piedalījās 7 valstu pārstāvji: no Bulgārijas, Grieķijas, Spānijas ,Polijas, Maķedonijas, Rumānijas un Latvijas. Bez šaubām internacionāli sadraudzības vakari ir daļa no ERASMUS. Uzzināt par jauniešu problēmām, mūsdienu izaicinājumiem ir krietni vērtīgāk no pašiem jauniešiem , nevis interneta, ir pavisam citāda pieredze. Klemensam tā ir iespēja jau trešo reizi piedalīties ārvalstu projektā. 12 dienas ir diezgan ilgs laika periods, tāpēc arī uzdevu jautājumu : kā tu raksturotu savu pieredzi Erasmus+ programmā? Kādi ir spilgtākie iespaidi? Sekoja Klemensa atbilde: pozitīvāki, nekā gaidīju. Tā ir iespēja pierādīt sev, ka spēj tikt galā dažnedažādās situācijās. Šādi semināri dod iespēju teikt „jā” kaut kam nezināmam un noderīgam, un drosmīgam. Pašam ir jābūt aktīvam un jāizrāda iniciatīva, jājautā interesējošie jautājumi, jāiziet no komforta zonas. Galvenais ir neuztraukties, ka viss sākumā nav skaidrs arī svešvalodā, bet uzskatīt to kā piedzīvojumu kamolu, kas atritinās procesā. Ar pacilātību Klemenss stāstīja par latviešu kultūras vakaru, par to, kā tika iepazītas arī citu tautu dejas ,dziesmas, nacionālie ēdieni. Summējot sarunu , lūdzu nosaukt Klemensam trīs atslēgas vārdus par Erasmus+. Un tie bija: jauni atklājumi, jauni draugi, lieliska iespēja komunicēt svešvalodās. Klemenss noteikti iesaka mūsu skolas skolēniem nebaidīties un izmantot šo iespēju piedalīties Erasmus + mobilitātēs. Tā ir brīnišķīga iespēja iziet no savas komforta zonas un uzstādīt sev jaunus mērķus. Attīstīt caurviju prasmes: kritiskā domāšana, prasme aizstāvēt un izteikt viedokli, digitālā pratība . Iziet priekšā auditorijas priekšā un prezentēt projekta tēmu. Man ,protams, kā skolotājai gribējās zināt, cik daudz skolā mācītais sasaucas ar reālo dzīvi. Tas ,ko mācamies skolas solā, šeit ir iespēja pielietot praktiski dzīvē. Šāda veida pieredze ir ļoti vērtīga. Kļūsti par plašāk domājošāku cilvēku. Paldies, ka mums novadā ir aktīva Jauniešu biedrība ’’Dagne’’ ar tās līderi Aivaru Bačkuru ! Gribas novēlēt mūsdienu jauniešiem, lai viņu iekšējā motivācijā uz pozitīvu izaugsmi nemitinātos daudz ne-ne-ne priedēkļu.

Sarunājās skolas direktore M.Micķeviča

Informācija no 8.c klases

4.martā 8.c klases skolēni apmeklēja Krāslavas novada centrālo bibliotēku un aplūkoja interesantas izstādes.

Krāslavas mākslinieces Lilijas Tāmes gleznas aicināja nepaiet Skaistumam garām. Mākslinieces Daigas Segliņas izstāde ,,Daba zīmējumos"

savaldzināja skatītājus ar smalkā akvareļu tehnikā radītiem dzīvniekiem, putniem, abiniekiem, rāpuļiem, augiem un daudzveidīgiem dabas izveidotiem brīnumiem.

Skolēniem patika arī vintāžo tējkannu izstāde ,,Tējai jāuzplaukst īpašā mājiņā."

Jums ir lieliska iespēja apmeklēt bibliotēku un redzēt šo skaistumu!


2.b klases projekts “Sveču mēnesis”

Februāris –sveču mēnesis, 2. februāris - Sveču diena.

Līdz mūsdienām Sveču dienas tradīcijas maz saglabājušās. Sveču liešana, dedzināšana un laikapstākļu pareģošana ir zināmākās. Un tieši tāpēc, īstenojot starppriekšmetu saikni kompetenču izglītībā, caur dažādu mācību priekšmetu prizmu tika mācītas tēmas “Sveces”, “Gaisma”,

“Sveču dienas tradīcijas”.

Skolēni matemātikas stundās, risinot teksta uzdevumus, sagatavojās sveču liešanas procesam, latviešu valodas stundās skolēni uzzināja par sveču krāsu nozīmi, par Sveču dienas tradīcijām, kā arī piedalījās izzinošās mācību stundās par energoresursu taupīšanu un gaismas nozīmi mūsu ikdienā dabaszinību stundās, veidoja dažādas sveces dizaina un tehnoloģiju stundās.

Projekta vadītājas: L. Buhalova, R. Kamola

LASĪJUMU KONKURSS ''ES LASU DZIMTAJĀ VALODĀ"

ARTHUR VANDUYNSLAGER,12. a kl., AFS students no Francijas lasa franču valodā

Sajutīsim lepnumu par savas dzimtas valodas krāšņumu!


Kas ciena mātes valodu, tas ciena sevi!

Meteņi

Nāc nākdams, Metenīti,