Rīkojumi

Mācību atsakšana no 15.11.pdf
Grozijumi AM 27.01.docx
Par darba organizāciju.pdf
Rīkojums _1_12_klasem.docx
Rīkojums_1_4.klsēm.docx
Rīkojums 30.10 par AM no 2.novembra.docx