4. stāvs

Mūzikas kabinets

Mūzikas kabinetā ieklausāmies mūzikas skaņās. Muzicējam paši. Starpbrīžos skan mūsu zēnu un meiteņu skanīgās balsis, kas pulcējas koru un ansambļu mēģinājumos.


Vizuālās makslas kabinets

Vizuālās mākslas kabinetā top skolas noformējuma elementi, Jaungada pasakas dekorācijas un tērpi, kā arī topošie mākslinieki pauž savas emocijas uz papīra.


Deju zāle

Deju zālē viss kā nākas: milzīgs spogulis, speciāls grīdas pārklājums, lai ritmikas un deju nodarbību dalībniekiem ērta mācīšanās, skolas deju kolektīviem patīkama priekšnesumu gatavošana skolas un novada pasākumiem, dziesmu un deju svētkiem..


Skolas bibliotēka

Skolas bibliotēka piedāvā mācībām nepieciešamo: grāmatas, preses izdevumus skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, tādējādi veicinot kritiskās domāšanas veidošanos, mediju informācijas lietotājiem nepieciešamo iemaņu apguvi.

Logopēda kabinets

Ja skolēnam ir problēmas ar skaņu artikulāciju vai runas plūdumu, logopēds parāda, kā pareizi tās izrunāt, demonstrē konkrētās skaņas artikulāciju un lūdz bērnam to atkārtot. Te skolēni apgūst pareizrunas iemaņas.


4. stāva foajē

4.stāva foajē aicina doties mazo brīnumu pasaulē. Te var atpūsties, pasapņot, pabūt kopā ar draugiem, bet ar noteikumu – netrokšņot, jo brīnumiem nepatīk skaļi trokšņi, tiem patīk harmonija un melodiskums.