kARJERAS IZGLĪTĪBA

RTU_BJU_lekcijas_info.docx

RTU atvērto durvju diena un cita informācija skolām

Labdien!

  1. Aicinām piedalīties RTU Atvērto durvju dienā 28. janvārī ienac.rtu.lv.

Kā jau katru gadu, arī šogad RTU ver vaļā durvis, lai aicinātu topošos studentus, viņu vecākus un citus interesentus ielūkoties RTU ikdienā, iepazīties ar piedāvātajām studiju programmām, ārpusstudiju aktivitātēm – sporta iespējām, radošajiem kolektīviem, Studentu parlamentu, biznesa inkubatoru un citām ar studijām RTU saistītām aktivitātēm. Pasākums norisināsies 28. janvārī plkst. 12.00–18.00 tiešsaistē, tāpēc interesentiem ir iespēja tajā piedalīties, neizejot no mājām!

Pasākuma dienā skolēniem būs iespēja:

  • iegūt daudz vērtīgas informācijas par studiju procesu RTU un pieteikšanos studijām;

  • sarunāties un sarakstīties ar RTU studentiem un personālu, uzdodot viņiem jautājumus;

  • apmeklēt informatīvus bezmaksas vebinārus par uzņemšanas nosacījumiem, sagatavošanos centralizētajiem eksāmeniem un studentu dzīvi RTU;

  • izstaigāt universitātes telpas ar virtuālas 360 grādu tūres palīdzību.

Papildus tam, šogad Atvērto durvju ietvaros norisinās EIT Food Hub Latvia organizētais karjeras pasākums “Nākotnes pārtikas veidotāji”, kurā interesenti varēs rast atbildes EIT Food uz tādiem jautājumiem kā “kā garšos nākotne?” un “kas to veidos?”.

Dalība pasākumā – bez maksas. Nepieciešams tikai reģistrēties.

Lūdzam rast iespēju Jūsu skolēniem apmeklēt šo pasākumu, lai viņi pieņemtu informētu lēmumu par nākotnes studijām.

Būsim ļoti pateicīgi, ja šo e-pastu nosūtīsit arī saviem kolēģiem – 9. – 12. klases audzinātājiem un citiem skolotājiem/personālam. Skolēni ieklausās un respektē pedagoga viedokli, tāpēc lūgums mudināt savus audzēkņus gan piedalīties pasākumā, gan arī iedrošināt viņus uzdot jautājumus privātajās sarunās jeb čatos un izmantot video konsultāciju iespējas, lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju par studijām RTU gan no studentiem, gan arī fakultāšu pārstāvjiem un tā jau laikus sagatavotos vasarā gaidāmajai uzņemšanai universitātē.

Pielikumā – mūsu informatīvie materiāli skolotājiem un skolēniem, kā arī materiāli, ko varat ievietot savā mājaslapā, pielikt pie sava informācijas dēla vai uzlikt ekrānos.

Ļoti novērtēsim Jūsu palīdzību, lai šī informācija sasniegtu adresātus.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet uz nr. 29354114 vai rakstiet uz Santa.Kliedere@rtu.lv

  1. Aicinām 7.-12.klašu skolēnus uz RTU BJU pavasara semestra 3 lekcijām, kuras katru semestri vada RTU mācībspēki. Tās ir lekcijas par inženierzinātņu tēmām, kas paredzētas skolēnu izglītošanai. Lekcijas šobrīd notiek ZOOM sestdienās.

Vairāk informācijas pielikumā. Lūdzu šo informāciju nodot skolēniem un skolotājiem, jo šobrīd tās var klausīties attālināti. Papildus informācija https://www.rtu.lv/lv/bju/lekcijas

Jautājumu gadījumā, zvaniet 67089023 vai rakstiet bju@rtu.lv

  1. RTU jau vairākus gadus ļoti domā un rūpējas par Latvijas inženierzinātņu skolotājiem. Gatavojot jauno semināru saturu ir ļoti svarīgi saprast, kādas tēmas skolotājiem vairāk interesē. Tādēļ lūdzu aizpildīt anonīmu anketu, lai varam sagatavot tieši to, ko Jūs vēlaties.

Anketas links https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RT1UKnKpdESdU9zxqX4WI9xhwdmmeLJLg9o23IMrASVUMEdaVFE2M1FXV01VTFZEQjBEMUwwMUlCRy4u

Jautājumu gadījumā, rakstiet Zanda.Krancmane@rtu.lv

  1. RTU labprāt brauc ciemos un tiekas ar skolēniem skolās. Ja vēlaties , lai apciemojam Jūs ,rakstiet Aigars.Asmis@rtu.lv

Paldies un lai veiksmīgs atlikušais mācību gads!


Ar cieņu,

Zanda Krancmane

BJU projekta vadītāja

Bērnu un jauniešu universitāte

Ieskaties!

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. maijs Projekta finansējums  21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā: 18 398 598 EUR - ESF finansējums  3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums Projekta specifiskais atbalsta mērķis  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa  Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem. Projekta aktivitātes Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās. Sasniedzamie rezultāti 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā. 656 vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošie pedagogi un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti saņēmuši papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.  Izstrādātas vadlīnijas karjeras atbalsta plānu īstenošanai.  5 nacionālie profesionālās meistarības konkursi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumi profesionālās izglītības pievilcības celšanai), 40 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un absolventi vecumā līdz 25 gadiem piedalījušies starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos. Projekta īstenošanas pamats  2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”. VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu. Sadarbības partneri Valsts izglītības satura centrs; Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju; Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss. Kontaktinformācija Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda AkmentiņaTālrunis: 67785427E-pasts: valda.akmentina@viaa.gov.lv   viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Tavai Karjerai video lekcija - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

Tavai Karjerai video lekcija - Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā

Tavai Karjerai video lekcija - Kāpēc izvēlēties IT nozari?

Tavai Karjerai video lekcija - Karjera IT nozarē?

Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes