Rīkojumi

Rīkojums_vidējā izglītība.docx
Rīkojums_pamatizglītība.docx