Uzņemšana  1.klasē

PIRMKLASNIEKU UZŅEMŠANA KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ 2023./2024. MĀCĪBU GADAM

 

Pirmklasnieki tiks uzņemti programmā: pamatizglītības programma(kods 21011111) ar latviešu mācībvalodu. 

Zinību pasauli atklās skolotāja Kristīne  Milaševiča.

Ieskaties digitālajā ceļojumā pa skolu: Virtuālā izstāde

Kā to izdarīt klātienē?

Piesakieties pie skolas lietvedes pa tālruni 65681468!

Vienojieties par apmeklējuma laiku!

Izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka (aizbildņa) personību apliecinošu dokumentu,

Kā to izdarīt attālināti?

Lejupielādējiet iesnieguma veidlapu šeit: links

Aizpildiet iesniegumu!

Nosūtiet to uz skolas e-pastu: varaviksne@kraslava.lv

Tam pievienojot šādu dokumentu kopijas: bērna dzimšanas apliecība, vecāka personību apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

Izdarīt izvēli vienmēr ir grūti. Taču vecāku izvēle noteikti būs apzināta un pareiza. Jo ir tik svarīgi sūtīt savu atvasīti tieši tajā skolā, kur viņu gaida visvairāk. Uz tikšanos Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!

Skolas administrācija

iesniegums1.docx