ATBALSTA MATERIĀLI

Kompetencēs balstīta izglītība

Metodiskais materiāls

Vides_ietekme_uz_veselību.pdf

GRĀMATA LATVIJAI

Seminārā stāstām par attālināmi lietojamiem mācību materiāliem, kurus “Grāmata Latvijā” muzejpedagogu komanda izstrādājusi valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Visi materiāli ir ievietoti LNB mājaslapā, kur tos var apskatīt un lejuplādēt jebkurš interesents. Vēl seminārā stāstam par citiem LNB resursiem un to, kā redzam sadarbības iespējas ar skolām šajā mācību gadā.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar mums, rakstot uz epastu gramata.latvija@lnb.lv vai zvanot uz 26420065.

Izglitibas attistibas centru materiali.pdf
Atgadnes_matematika.pdf
Izglitojosas_speles_pirmskolai_un_sakumskolai_www.uzvediba.lv.pdf
atgadnes_latviesu_valoda_01.pdf
Metodiskie_materiali_sakumskolai.pdf
Interaktivas_macibu_speles.pdf
atbalsta_materials_anglu_valoda.pdf
Latviešu valodas aģentūras spēles E.docx
Efektivs_energijas_paterins_izglitibas_iestades_web.pdf
PP_ieklausana un izglitiba.pdf