Interaktīvā tāfele

Tiešsaistes rīks, kas ļauj veikt formatīvo vērtēšanu mācību procesa laikā saņemt vērtējumus un analizēt iegūtos datus. Plickers piedāvā iespēju skolēniem atbildēt uz skolotāja uzdotajiem jautājumiem, neizmantojot mobilās ierīces.

tiešsaistes rīks, kurš ļauj izveidot interaktīvas prezentācijas mācību stundai, papildus pievienojot atgriezeniskās saites jautājumus (no skolēnu atbildēm automātiski veido vārdu mākoni).

Materiāli interaktīvai tāfelei

Viegli izveidot interesantu interaktīvu materiālu skolēniem

Tiešsaites platforma, ar kuras palīdzību ir iespējams veikt testu vai zināšanu pārbaudi mācību stundas noslēgumā, veicot atgriezenisko saiti.

Bezmaksas mācību platforma ar kuras palīdzību var veidot viktorīnas.

PP_ieklausana un izglitiba.pdf