Jaunumi

skolas Vecāku padomes sēde

26.08.2020.

Darba kārtība:

1.Skolas padomes reglamenta apstiprināšana. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana .Skolas padomes sastāvs. Darba plāna apspriešana.

Ziņo: skolas direktore M.Micķeviča

2.Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā 2019./2020.m.g.. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2020./2021. m.g..

Ziņo: direktora vietnieces izglītības jomā V.Marhileviča, I.Kožačuka , audzināšanas jomā I.Gončarova,J.Bojarčuka.

3. Skolas pašvērtējuma aktualizācija.

Ziņo: skolas direktore M.Micķeviča

4. Organizātoriskie jautājumi.

5. Priekšlikumi,rekomendācijas .

Par skolas vecāku padomes priekšsēdētāju ievēlēta Ilona Berga. Sveicam! Paldies par ieguldīto līdzšinējo darbu Ernai Jančevskai!