MĀCĪBĀS

Sveicam un lepojamies ar Zelta diploma pasniegšanu par labām un teicamām sekmēm

2020./21. m.g. 1.semestrī

Sveicam un lepojamies ar Zelta diploma.docx
Sveicam un lepojamies ar Zelta diploma (1).docx