MĀCĪBĀS

SVEICAM UN LEPOJAMIES AR ZELTA un SUDRABA PATEICĪBAS PASNIEGŠANU PAR LABĀM UN TEICAMĀM SEKMĒM

2020./21. m.g. 2.semestrī

SVEICAM UN LEPOJAMIES AR ZELTA un SUDRABA PATEICĪBAS PASNIEGŠANU PAR LABĀM UN TEICAMĀM SEKMĒM

2020./21. m.g. 1.semestrī

Sveicam un lepojamies ar Zelta diploma.docx
Sveicam un lepojamies ar Zelta diploma (1).docx