SPORTĀ

Sasniegumi sportā 2019./2020.m.g.

Basketbols – novada sacensības A gr. – jaunieši 2. vieta

B gr.- zēni 1. vieta

C gr.- zēni 1. vieta

Futbols – novada sacensības A gr. jaunieši- 1. vieta

B gr. zēni – 2. vieta

Telpu futbols- novada sacensības A gr. jaunieši- 1. vieta

Tautas bumba- novada sacensības D gr. zēni – 2. vieta

D gr. meitenes – 1. vieta

Tautas bumba- Latgales reģiona sacensības D gr. meitenes - 1. vieta

Volejbols- „Piena kauss” A gr. jaunieši- 3 vieta

„Piena kauss” A gr. jaunietes- 3 vieta

novada sacensības A gr. jaunieši- 3 vieta

novada sacensības B gr. zēni- 2 vieta

novada sacensības B gr. meitenes- 3 vieta