Skolas vecāku padome

  • padomes sēdes

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vecāku padome 2020./21.m.g

Ievēlētais vecāku pārstāvis

1.a - Irena Andrušķeviča

1.b - Oļesja Kucina

2.a - Dina Stigeviča

2.b - Anastasija Stiģeviča

3.a - Aleksandrs Fjodorovs

3.b - Jeļena Andrukoviča

4.a - Svetlana Gerlinga

5.a - Ligita Veršina

5.b - Ilona Berga

6.a - Jeļena Kučika

6.b - Inese Jurčenoka

7.a - Jeļena Soročina

7.b - Ināra Zukule

7.c - Inna Ungure

8.a - Žanna Pitķeviča

8 .b - Ingrīda Škagale

9.a - Natālija Zdanovska

9.b - Olga Dalecka

9.c - Oļegs Rabotjago

10.a - Dina Stigeviča

11.a - Irēna Ungure

11.b - Jeļena Juhņeviča

12.a - Larisa Petrovska


Skolas padomes priekšsēdētāja Ilona Berga: t. 20035073

Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece :Ināra Zukule

Protokoliste: Ingrīda Škagale