Skolas vecāku padome

Skolas padome.docx
  • padomes sēdes

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vecāku padome 2020./21.m.g

Skolas padomes priekšsēdētāja Ilona Berga: t. 20035073

Protokoliste: Ingrīda Škagale