Padomes sēdes

Vecāku padome - maijs

Darba kārtība_13.05 (1).docx

Skolas padomes sēde

Sanāksme notika Google meet platformā.

1. Skolas padomes  priekšsēdētājas  I. Bergas  informācija. Viedokļu

apmaiņa.

2. Vecāku priekšlikumu izpilde  no 2020.gada decembra.

  Ziņo I. Berga. Katras klases vecāku pārstāvis.

   3.  Skolas  darbs  attālinātajās   mācībās. Skolas direktore

M.Micķeviča. Direktores vietniece J.Bojarčuka. I.Gončarova

.I.Kozačuka

   4.  Priekšlikumi, rekomendācijas

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Skolas padome sēde notika 2020. gada 8.decembrī.

14 skolēnu vecāku pārstāvji un skolas administrācija sarunājās caur Google meet platformu.

Darba kārtība:

  1. Varavīksnes vidusskolas prezentācija. Skolas direktore M. Micķeviča

  2. Skolas padomes priekšsēdētājas I. Bergas informācija. Viedokļu apmaiņa.

3. Skolas darbs attālinātajās mācībās. Pārtikas paku sadale. Skolas direktore.

4. Gatavošanās skolas Jaungada pasākumam (plāns, pienākumu sadale) I.Gončarova., J.Bojarčuka)

5. Piemaksu pedagogiem par darbu attālinātajās mācībās apspriešana. Skolas direktore

6. Priekšlikumi, ieteikumi.


Carousel imageCarousel image